DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.6.2012.15-18

Розрахунок методичної похибки обертових контактних термоперетворювачів (ТП) при вимірюванні температури рухомих об’єктів

P. I. Vankevych

Анотація


Запропоновано методику математичного розрахунку методичної похибки механічних контактних термометрів, що дозволяє прогнозувати поведінку показів даного типу термометрів в процесі як постійної, так і циклічної дії теплового навантаження. Отримані математичні залежності спроможні враховувати різноманітні конфігурації термоперетворювачів та їх фізико-механічні характеристики. Результати розрахунків показують, що отримане для конкретного випадку вимірювального приладу значення методичної похибки складає долі відсотка від реальної температури поверхні.

Ключові слова


методична похибка; механічні контактні термометри; теплове навантаження

Повний текст:

PDF

Посилання


Ванкевич П.І. Дослідження процесів теплообміну при контактному вимірюванні температури рухомої поверхні [Текст] / П.І. Ванкевич // Systems and means of motor transport. Selected problems. Monografia nr 2. Seria : TRANSPORT, RZESOW. - 2011. - P. 113-120.

Ванкевич П.І. Математичний опис процедури вимірювання температури рухомих об’єктів [Текст]: матеріали науково-практичної конференції «Молоді вчені у вирішенні проблем аграрної науки і практики» / П.І. Ванкевич, В.І. Асташкін, Є.Г. Іваник. – Львів: ЛНУВМ та БТ ім. Гжицького. – 2009. – С. 43.

Ванкевич П.І. Математичний опис процедури вимірювання температури рухомих об’єктів [Текст] / П.І. Ванкевич, В.І. Асташкін, Є.Г. Іваник // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. - 2009. - Т. 11. - № 2(41), частина 5. - С. 15-19.

Ванкевич П.І. Моделювання умов теплообміну між контактними термоперетворювачами та дослідними поверхнями [Текст] / П.І. Ванкевич // Вісн. Львів. держ. аграр. ун-ту : Агроінженерні дослідження. – 2006. – № 10. – С. 369-373.

Ванкевич П.І. Напрями розвитку контактної термометрії рухомих об’єктів [Текст] / П.І. Ванкевич // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2000. – Вип. 57. – С. 67-69.

Ванкевич П.І. Оптимізація параметрів рухомих контактних термоелектричних перетворювачів [Текст] / П.І. Ванкевич, О.М. Бурнаєв // Вісн. Львів. держ. аграр. ун-ту: Агроінженерні дослідження. – 2005. – № 9. – С. 377-385.

Ванкевич П.І. Прилади для контактного вимірювання температури рухомих об’єктів [Текст]: Вчені ЛДАУ виробництву. Каталог наукових розробок за заг. ред. В.В. Снітинського. – Вип. VIІ – ЛДАУ, 2007. – С. 53-55.

Ванкевич П.І. Принципи побудови контактних засобів вимірювань температури рухомих об’єктів [Текст] / П.І. Ванкевич, В.І. Асташкін, Є.Г. Іваник. Восьмий міжнар. симп. укр. інженерів-механіків у Львові: 23-25 травня. − Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2007. – С. 113.

Ванкевич П.І. Теоретичні дослідження умов теплообміну при контактному вимірюванні температури поверхні [Текст]: тези доповіді до міжнародної конференції «Моделювання і дослідження стійкості систем» / П.І. Ванкевич, Л.Д. Величко, В.О. Фединець. – К., 1997. – С. 22.

Ванкевич П.І. Теплообмін між контактними термоперетворювачами та дослідною поверхнею [Текст]: тези доповідей до міжнародного науково-практичного форуму «Теорія і практика АПК», 19–20 вересня, ЛДАУ, 2006. – Том 2. – С. 322-324.

Ванкевич П.І. Теплові величини – джерело інформації про стан технічних об`єктів [Текст]: тези доп. П’ятого міжнар. симп. укр. інженерів-механіків у Львові: 16-18 травня. − Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2001. – С. 81.

Ванкевич П.І. Шляхи підвищення точності рухомих контактних термоперетворювачів [Текст] / П.І. Ванкевич, О.М. Бурнаєв // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2001. – Вип. 58. – С. 83-90.

Измерения в промышленности. Справ. изд. в 3-х кн. – Кн. 2. Способы измерения и аппаратура: Пер. с нем.[Под ред. П. Профоса]. – М.: Металлургия, 1990. – 384 с.

Карслоу Г. Теплопроводность твёрдых тел [Текст] / Г. Карслоу, Д. Егер. – М.: Наука, 1964. – 487 с.

Хантер Н. Контактная задача качения жесткого цилиндра по вязко-упругому полупространству [Текст] / Н. Хантер // Прикладная механика. – М.: Мир, 1961. – Т. 28, № 4. – С. 146-153.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2020 P. I. Vankevych

ISSN: 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2020.