DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.6.2012.18-26

Оцінка параметрів руху повітряних об'єктів, що маневрують, в активній некогерентній системі при обробці інформації від кількох нерівноточних джерел з різним темпом огляду простору

S. V. Herasimov, E. S. Roshchupkin, G. O. Fedak, Y. V. Babiy

Анотація


Запропоновано алгоритм визначення параметрів руху повітряного об'єкта в єдиній прямокутній системі координат при обробці радіолокаційної інформації, що отримується системою з несинхронним оглядом простору від декількох нерівноточних джерел з різним темпом оновлення інформації.

Ключові слова


радіолокаційна інформація; алгоритм; об'єкти, що маневрують

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Корниєнко В.В. Створення державної інтегрованої системи забезпечення управління рухомими об’єктами (зв’язок, навігація, спостереження) України – виклик ХХI століття / В.В. Корниєнко, М.Ф. Бондаренко, В.Т. Гандабура, Я.C. Яцкiв // Наука та інновації. – 2007. – № 1. – Том 3. – С. 4–32.

Пространственно-временная обработка сигналов / И.Я. Кремер, А.И. Кремер, В.М. Петров и др. / Под ред. И.Я. Кремера. – М.: Радио и связь, 1984. – 224 с.

Кондратьев В.С. Многопозиционные радиотехнические системы / В.С. Кондратьев, А.Ф. Котов, Л.Н. Марков. – М.: Радио и связь, 1986. – 264 с.

Черняк В.С. Многопозиционная радиолокация / В.С. Черняк. – М.: Радио и связь, 1993. – 416 с.

Радиотехнические системы: Основы построения и теория. Справочник / Я.Д. Ширман, Ю.И. Лосев, Н.Н. Минервин и др. / Под ред. Я.Д. Ширмана. – М.: ЗАО «МАКВИС», 1998. – 828 с.

Кузьмин С.З. Цифровая радиолокация. Введение в теорию / С.З. Кузьмин. – К.: Издательство КВіЦ, 2000. – 428 с.

Рощупкин Е.С. Оценка прямоугольных координат цели при объединении результатов независимых первичных измерений в активной многопозиционной системе радиолокации / Е.С. Рощупкин // Зб. наук. пр. Об’єднаного науково-дослідного інституту Збройних Сил. – Х.: ОНДІ ЗС, 2006. – Вип. 2(4). – С. 156-162.

Богдановський О.М. Оцінка параметрів руху повітряних об'єктів при об'єднанні результатів незалежних первинних вимірювань в активній багатопозиційній системі радіолокації // Системи озброєння і військова техніка / О.М. Богдановський, С.В. Герасимов, Д.М. Ізосімов, Є.С. Рощупкін. – 2010. – № 3 (23). – С. 110-113.

Рощупкин Е.С. Ошибки преобразования сферических координат радиолокационных целей в прямоугольные / Е.С. Рощупкин // Зб. наук. пр. Об’єднаного науково-дослідного інституту Збройних Сил. – Х.: ОНДІ ЗС, 2006. – Вип. 1(3). – С. 155-161.

Корн Г. Справочник по математике / Г. Корн, Т. Корн. – М.: Наука, 1984. – 831 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2020 S. V. Herasimov, E. S. Roshchupkin, G. O. Fedak, Y. V. Babiy

ISSN (Online): 2708-5228, ISSN (Print): 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2020.