DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.6.2012.86-90

Методика дослідження резонансних коливань гнучких двовимірних елементів систем приводу

M. B. Sokil, O. I. Khytriak

Анотація


У статті розроблено методику дослідження резонансних коливань двовимірних гнучких елементів систем приводу. Отримано аналітичні залежності, які описують закони зміни амплітуди у зоні резонансу. Проведено аналіз впливу швидкості та нелінійних сил на значення резонансної амплітуди.

Ключові слова


нелінійні коливання; амплітуда; частота; резонанс; асимптотичний метод

Повний текст:

PDF

Посилання


Кошляков Н.С. Уравнения в частных производных математической физики / Н.С. Кошляков, Э.Б. Глинер, М.М. Смирнов. – М.: Высш. школа, 1970. − 712 с.

Тихонов А.Н. Уравнения математической физики / А.Н. Тихонов, А.А. Самарский. – М.: Наука, 1972. – 736 с.

Митропольский Ю.А. Асимптотические решения уравнений в частных производных / Ю.А. Митропольский, Б.И. Моисеенков. – К.: ВШ, 1976. – 592 с.

Хитряк О.І. Хвильова теорія в дослідженні процесів у двовимірних системах, які характеризуються сталою складовою швидкості поздовжнього руху / О.І. Хитряк // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. – 2010. – Вип. 20.14. – С. 340–345.

B. Wan der Pol. A Teory of the Amplitude of Free and Forced Triode Vibrations / B. Wan der Pol. // Radio Review. − 1920. – № 1.

Рабинович М.И. Об асимптотических решениях нелинейных уравнений в частных производных / М.И. Рабинович, Л.А. Розенблюм. ПММ. – 1972. – 36. – № 2. – С. 330–343.

Митропольский Ю.А. Метод усреднения в нелинейной механике / Ю.А. Митропольский. – К.: Наукова думка, 1971. – 440 с.

Харченко Є.В. Вплив періодичного збурення на багаточастотні коливання одновимірних нелінійно пружних середовищ, які характеризуються поздовжнім рухом / Є.В. Харченко, М.Б. Сокіл. Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – Львів. – 2007. – № 588. – С. 81-89.

Сокіл М.Б. Нелінійні моделі рухомих середовищ і аналітичні методи в дослідженні їх коливних процесів / М.Б. Сокіл. – Вісник Хмельницького національного університету. – 2006. – № 3. – С. 62–65.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2020 M. B. Sokil, O. I. Khytriak

ISSN (Online): 2708-5228, ISSN (Print): 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2020.