DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.6.2012.110-120

Аналітична модель бою між протидіючими угрупованнями

V. I. Hrabchak, V. М. Suprun, A. M. Zaskoka

Анотація


В статті представлена аналітична модель бою між протидіючими угрупованнями, динаміка якої описується системою лінійних диференціальних рівнянь. Знайдений у явному вигляді розв’язок системи диференціальних рівнянь, при відповідних початкових умовах. Отримані розрахункові формули для визначення середніх чисельностей бойових одиниць протидіючих сторін, що збереглись на будь-який момент часу ведення бою, та установлена функціональна залежність між їх середніми чисельностями. Введений коефіцієнт переваги, який дає можливість оцінити перевагу однієї сторони над іншою і спрогнозувати результати бою. Розглянутий практичний приклад функціонування моделі, наведена динаміка втрат середніх чисельностей бойових засобів кожної з сторін на довільний час ведення бою як при одночасній вогневій дії, так і з урахуванням упереджувального вогневого нальоту.


Ключові слова


аналітична модель бою; середні чисельності бойових одиниць; коефіцієнт переваги

Повний текст:

PDF

Посилання


Королюк В.С., Турбин А.Ф. Полумарковские процессы и их приложения / В.С. Королюк, А.Ф. Турбин. – К.: Наукова думка, 1976. – 181 с.

Вентцель Е.С. Исследование операций / Е.С. Вентцель. – М.: Сов. радио, 1972. – 550 с.

Нещадим М.І., Колесніков В.О., Мазуренко В.О., Супрун В.М. Основи управління та прийняття рішень у військовій справі / М.І. Нещадим, В.О. Колесніков, В.О. Мазуренко, В.М. Супрун. – С.: Слобожанщина, 2000. – 376 с.

Ануреев И.И., Татарченко А.Е. Применение математических методов в военном деле / И.И. Ануреев, А.Е. Татарченко. – М.: Воениздат, 1979. – 159 с.

Супрун В.М. Узагальнення аналітичної моделі бою для однорідних угруповань / В.М. Супрун, В.І. Грабчак // Системи управління, навігації та зв’язку. – Київ: ЦНДІНіУ. – 2008. – Вип. 1(5). – С. 97-99.

Грабчак В.І. Узагальнення аналітичної моделі бою для різнорідних угруповань / В.І. Грабчак, В.М. Супрун, В.М. Петренко // Збірник наукових праць. – Харків: ХУПС. – 2008. – Вип. 2 (17). – С. 10-13.

Абчук В.А и др. Справочник по исследованию операций / В.А. Абчук. – М.: Воениздат, 1979. – 368 с.

Барковский А.Ф. Основы оценки эффективности и выработки рекомендаций по поражению целей огнем артиллерии / А.Ф. Барковский. – П.: ВАУ, 2000. – 310 с.

Гордонов В.П. Моделирование боевых действий частей, соединений, объединений войск ПВО / В.П. Гордонов. – Х.: АПО, 1987. – 378 с.

Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей / Б.В. Гнеденко. – М.: Наука, 1988. – 448 с.

Степанов В.В. Курс дифференциальных уравнений / В.В. Степанов. – М.: Наука, 1959. – 465 с.

Правила стрільби і управління вогнем артилерії. – К.: Варта, 1995. – 305 с.

Алексеев О.Г. и др. Управление в системах РАВ (часть I) / О.Г. Алексеев. – Л.: ЛВАА, 1980. – 365 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2020 V. I. Hrabchak, V. М. Suprun, A. M. Zaskoka

ISSN (Online): 2708-5228, ISSN (Print): 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2020.