DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.6.2012.203-208

Застосування електронних тренажерних комплексів та моделюючих систем у бойовій підготовці сухопутних військ країн СНД

O. L. Hapeyeva

Анотація


У статті розглядаються сучасні тенденції та перспективи застосування військових тренажерних комплексів та моделюючих систем у бойовій підготовці сухопутних військ збройних сил Російської Федерації та Республіки Білорусь.

Ключові слова


бойова підготовка сухопутних військ; тренажерні комплекси; моделюючі системи; імітаційне моделювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Дзюбенко О.Л. Педагогическое сопровождение внедрения инновационных технологий в учебный процесс военного ВУЗа // Гуманитарные научные исследования. – 2011. – № 11. – [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://human.snauka.ru.

Матвієвський О.М. Методичний підхід до обґрунтування характеристик тренажерних засобів і систем / О.М. Матвієвський, О.В. Герасименко, Ю.М. Щелбанін // Наука і оборона. – 2005. – № 1. – С. 59-66.

Матвієвський О. М. Інтегрування тренажерних технологій як магістральний напрямок вдосконалення навчально-тренувальної бойової підготовки військ / О.М. Матвієвський, В.В. Семіглазов, Д.К. Яворський // Наука і оборона. – 2010. – № 2. – С. 48-54.

Руснак І.С. Методологічні засади створення інтегрованої навчально-тренувальної системи оперативної та бойової підготовки військ / І.С. Руснак, В.Л. Шевченко, Ю.І. Артемов / Наука і оборона. – 2002. – № 2. – С. 29-35.

Голобородько М.Ю. Обґрунтування шляхів створення тренажерно-моделюючих комплексів військового призначення / М.Ю. Голобородько, Д.В. Дьомін, Ю.М. Щебланін, Ю.А. Кірпічніков. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/soc...1/11.pdf.

Офіційний сайт компанії ОАО «НПО РусБИТех». – Режим доступу: http://www.rusbitech.ru/u/rbt.pdf

Офіційний сайт Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vpk.gov.by/catalog/goskomvoenprom.

Тотмаков А.С. Система визуализации для нового поколения тренажеров военной техники: диссертация кандидата технических наук: 05.13.01. – Москва, 2006. – 160 с.

Гапеєва О.Л. Військова освіта в Збройних Силах Республіки Білорусь / О.Л. Гапеєва // Вісник Національного університету оборони України. − № 2 (21). – 2011. – С. 67-77.
Copyright (c) 2020 O. L. Hapeyeva

ISSN: 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2019.