DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.20.2019.3-8

Дослідження напружено-деформованого стану циліндричних елементів інженерних споруд спеціального призначення за дії температурного навантаження

T. Y. Hlova, R. A. Kovalchuk, B. M. Kuznitska

Анотація


Досліджено нестаціонарне температурне поле в циліндричній бетонній колоні, яке змінюється з часом за умов високих температур. При моделюванні процесу нагрівання колони враховані крайові умови третього роду. Використовуючи перетворення Лапласа, отримано аналітичні вирази для дослідження температурного поля. Визначено напружено-деформований стан колони із защемленими та вільними кінцями, зумовлений нестаціонарним температурним полем, де було враховано різні значення коефіцієнта теплообміну між колоною та середовищем.

Ключові слова


бетон; міцність; розподіл температури; температурні напруження; деформації; вогнестійкість

Повний текст:

PDF

Посилання


Лыков А.В. Теория теплопроводности / А.В. Лыков. – М.: Высшая школа, 1967. – 600 с.

Тимошенко С.П. Теория упругости / С.П. Тимошенко, Дж. Гудєр. – М.: Наука. 1975. – 576 с.

Писаренко Г.С. Опір матеріалів / Г.С. Писаренко, О.А. Квітка, Є.С. Уманський. 2-ге вид., допов. і переробл. – К.: Вища шк., 2004. – 655 с.

Мосалков И.Л. Огнестойкость строительных конструкций / И.Л. Мосалков, Г.Ф. Плюснина, А.Ю. Фролов. – М.: Спецтехника, 2001. – 484 с.

Барашиков А.Я. Теплотехнічні властивості бетону / А.Я. Барашиков, В.М. Колякова, Наро Халік // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. Зб. наук. праць. – Рівне: НУВГП, 2008. – Вип. 17. – С. 3–7.

Мелан Е. Термоупругие напряжения, вызываемые стационарными температурными полями / Е. Мелан, Г. Паркус. – М.: Физматгиз, 1958. – 166 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2020 T. Y. Hlova, R. A. Kovalchuk, B. M. Kuznitska

ISSN (Online): 2708-5228, ISSN (Print): 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2020.