Особливості отримання та обробки інформації з використанням методів фізичного діагностування для нової автоматизованої системи технічного діагностування радіоелектронної техніки

Автор(и)

  • S. I. Hlukhov Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4918-3739

DOI:

https://doi.org/10.33577/2312-4458.20.2019.8-13

Ключові слова:

радіоелектронні компоненти, радіоелектронна техніка, цифрові пристрої, технічний стан, методи фізичного діагностування, прогнозування

Анотація

В роботі показано використання методів фізичного діагностування для визначення технічного стану цифрових пристроїв блоків об’єктів радіоелектронної техніки. На відміну від методів функціонального діагностування, які сьогодні широко застосовуються, запропоновані методи дозволяють визначати реальний технічний стан даних пристроїв. Представлені фрагменти схем для пояснення механізмів отримання діагностичної інформації, а також графіки зміни діагностичних параметрів від часу, отримані в результаті проведення прискорених випробувань на надійність радіоелектронних компонентів як складових цифрових пристроїв. Показано, що причиною поступового виходу з ладу будь-якого блока або цифрового пристрою, як правило, є ендогенні фактори, в якості яких виступають деградаційні процеси, що відбуваються у кристалі напівпровідника, чим і була зумовлена актуальність проведення форсованих випробувань зазначених елементів.

Комплексне застосування діагностичної інформації, отриманої при використанні методів фізичного діагностування, а також результатів форсованих випробувань радіоелектронних компонентів запропоновано для побудови нової автоматизованої системи технічного діагностування радіоелектронної техніки, впровадження якої в сучасних воєнно-політичних умовах України дозволить не тільки заощадити значні кошти, а і покращити основні показники надійності зразків радіоелектронної техніки.

Посилання

Діагностування аналогових і цифрових пристроїв радіоелектронної техніки. Монографія / В.В. Вишнівський, М.К. Жердєв, С.В. Лєнков, В.А. Проценко. – Під ред. М.К. Жердєва, С.В. Лєнкова – К.; ТОВ «Компанія ЛІК», 2009. – 224 с.

Жердєв М.К. Побудова функціональних перевіряючих тестів для енергодинамічного та електромагнітного методів діагностування / М.К. Жердєв, С.В. Лєнков, П.А. Шкуліпа // Журнал Харківського університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба «Системи обробки інформації». – Харків, 2013. – № 1 (108). – С. 49–52.

Жиров Г.Б. Узагальнена діагностична модель цифрової ВІС для енергостатичного методу діагностування / Г.Б. Жиров // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. –К.: Київ. ун-т, 2005. – Сер. Військово-спеціальні науки, Вип. 11. – С. 54–60.

Гахович С.В. Метод діагностування цифрових ТЕЗ / С.В. Гахович // Зб. наук. пр. ВІТІ НТУУ “КПІ”. Вип. № 4. – К.: ВІТІ НТУУ “КПІ”, 2004. – С. 24–30.

Жердєв М.К. Контроль технічного стану цифрових пристроїв енергостатичним методом / М.К. Жердєв, В.В. Вишнівський, Г.Б. Жиров // Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ “КПІ”. – К.: ВІТІ НТУУ “КПІ”, 2005. – № 1. – С. 51–57.

Лєнков С.В. Методика розробки діагностичного забезпечення РЕТ на основі енергостатичного методу діагностування з використанням інформаційних технологій / С.В. Лєнков, М.К. Жердєв, І.В. Толок, С.І. Глухов, Г.Б. Жиров // Системи озброєння і військова техніка. – Харків: Вид-во ХНУПС імені Івана Кожедуба, 2017. – Вип. № 4 (52). – С. 46 – 51.

Жердєв М.К. Діагностування радіоелектронної техніки на основі енергодинамічного методу: методика та інформаційне забезпечення / М.К. Жердєв, О.В. Селюков, С.І. Глухов, С.В. Гахович, М.М. Нікіфоров // Системи озброєння і військова техніка.– Харків: Вид-во ХНУПС імені Івана Кожедуба, 2018. – Вип. № 2 (54). – С. 23–30.

Глухов С.І. Діагностування цифрових радіо-електронних компонентів типових елементів заміни радіоелектронної техніки з використанням електро-магнітного методу у військових ремонтних органах / С.І. Глухов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К., 2009. – № 21. – С. 42–45.

Василишин В.І., Чечуй О.В., Женжера С.В., Глушко А.П. Основи теорії надійності та експлуатації радіоелектронних систем ХНУПС, 2018. – 268 с.

Глухов С.І. Методика діагностування та прогнозування технічного стану об’єктів РЕТ при використанні автоматизованої системи технічного діагностування / С.І. Глухов, В.П. Романенко // Cучасні інформаційні технології та кібербезпека: наук.-практ. конф., 15-16 листопада 2018 р.: тези доп. – Київ, 2018. – С. 161–164.

Глухов С.І. Прогнозування технічного стану радіоелектронної техніки на основі результатів форсованих випробувань з використанням методів фізичного діагностування / С.І. Глухов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К., 2018. – № 62. – С. 28–34.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-05-28

Як цитувати

Hlukhov, S. I. (2019). Особливості отримання та обробки інформації з використанням методів фізичного діагностування для нової автоматизованої системи технічного діагностування радіоелектронної техніки. Військово-технічний збірник, (20), 8–13. https://doi.org/10.33577/2312-4458.20.2019.8-13

Номер

Розділ

РОЗРОБЛЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ОВТ