DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.20.2019.20-28

Дослідження та порівняльний аналіз алгоритмів асиметричного шифрування

T. A. Matveichuk, V. D. Smychok

Анотація


У роботі за допомогою розробленого програмного продукту було ґрунтовно досліджено та проведено порівняльний аналіз асиметричних алгоритмів шифрування текстових даних, їх переваг та недоліків, криптографічної стійкості, дано експериментальну оцінку їх характеристик стосовно ефективності використання ними пам'яті комп'ютера, тривалості процесів генерування ключів, шифрування та дешифрування, пропускної здатності алгоритмів, розмірностей ключів, об'ємів зашифрованих і дешифрованих файлів. На підставі отриманих результатів надано рекомендації щодо застосування розглянутих методів шифрування. В якості асиметричних алгоритмів шифрування обрано алгоритми RSA та ElGamal.

Ключові слова


асиметричні алгоритми; шифрування; дешифрування; криптостійкість; RSA; ElGamal

Повний текст:

PDF

Посилання


Пєвцов Г.В. Концептуальні підходи щодо забезпечення інформаційної безпеки у воєнній сфері / Г.В. Пєвцов, С.В. Залкін, А.О. Феклістов // Системи обробки інформації. – Х.: ХУПС, 2011. – Вип. 2 (92). – C. 57–59.

Вишняков В.М. Захист даних в інформаційних системах: навчальний посібник / В.М. Вишняков. – К.: КНУБА, 2010. – 128 с.

Ємець В.Ф. Сучасна криптографія / В.Ф. Ємець, А.О. Мельник, Р.Б. Попович. – Львів: БаК, 2003. – 149 с.

Шнайер Б. Прикладная криптография: Протоколы, алгоритмы, исходные тексты на языке Си. – М.: Триумф, 2002. – 816 с.

Lenstra A.K., Manasse M.S. Factoring by Electronic Mail. Advances in Cryptology EUROCRYPT '89 Proceedings. Springcr-Verlag,1990. pp. 355-371.

National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-124 Revision 1 Natl. Inst. Stand. Technol. Spec. Publ. 800-124 Rev. 1, 29 pages (June 2013) URL: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-124r1.pdf (Last accessed: 07.02.2019).


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2020 T. A. Matveichuk, V. D. Smychok

ISSN: 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2020.