Модель кількісної оцінки значень показників надійності радіостанцій тактичної ланки управління

Автор(и)

  • L. M. Sakovych Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" імені Ігоря Сікорського, Київ, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри Теоретичних основ експлуатації засобів спеціально-інформаційних систем, Україна https://orcid.org/0000-0002-8257-7086
  • Y. V. Ryzhov Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, кандидат технічних наук, начальник науково-дослідної лабораторії (інформаційних і геоінформаційних систем) Наукового центру Сухопутних військ, Україна https://orcid.org/0000-0002-0132-3931
  • Y. E. Nebesna Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, Київ, начальник сектору планування та контролю навчального процесу навчального відділу, Україна https://orcid.org/0000-0002-8625-6693
  • S. V. Vovk в/ч А2600, смт. Старичі, командир в/ч, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33577/2312-4458.20.2019.33-41

Ключові слова:

радіоелектронні засоби зі змінною структурою, оцінка показників надійності, наробіток на відмову, середній час відновлення

Анотація

У статті вперше запропонований підхід до підвищення точності кількісної оцінки показників надійності радіоелектронних засобів зі змінною структурою, які працюють в різноманітних режимах роботи з використанням окремих сукупностей елементів в кожному з них. У відомих роботах цю обставину не враховують і показники надійності виробу оцінюють в припущенні, що всі елементи працюють одночасно, що веде до зниження розрахункового значення наробітку на відмову. Завдання вирішується впровадженням коефіцієнта використання кожного конструктивного елементу виробу в усіх можливих режимах роботи. Приведено приклад використання отриманих результатів для кількісної оцінки наробітку на відмову радіостанції і показано ефект від уточнення розрахунків.

Надійність радіоелектронних засобів кількісно оцінюють показниками, головними з яких є наробіток виробу на відмову і середній час його відновлення. Вони визначають комплексний показник надійності – коефіцієнт готовності. Зниження розрахункового значення наробітку на відмову вимагає для забезпечення його потрібного значення використання більш надійної елементної бази, що веде до збільшення вартості виробу в цілому.

В статті вперше отримана математична модель оцінки показників надійності, що враховує час роботи виробу в кожному із можливих режимів, а під час розрахунку показника ремонтопридатності враховано метрологічну надійність засобів вимірювальної техніки, які використовують в процесі діагностування при поточному ремонті радіостанцій.

Запропоновану модель оцінки значень показників надійності об’єктів зі змінною структурою доцільно використовувати на етапі проектування сучасних радіоелектронних засобів. Ефект від її впровадження полягає в забезпеченні заданих значень показників надійності багаторежимних радіоелектронних засобів при їх мінімальній вартості.

Посилання

Лаврут О.О. Стан та перспективи застосування сучасних технологій та засобів радіозв’язку в Збройних Силах України / О.О. Лаврут, О.К. Климович, М.Л. Тарасюк, О.Л. Антонюк // Системи озброєння та військова техніка. – Х.: ХНУПС, 2017. – Вип. 1 (49). – С. 42–49.

Лаврут О.О. Новітні технології та засоби зв’язку у Збройних Силах України: шлях трансформації та перспективи розвитку / О.О. Лаврут, О.К. Климович, Т.В. Лаврут, Ю.М. Здоренко // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – Х., 2019. – Вип. 1 (34). 91–101. DOI: http://dx.doi.org/10.30748/nips.2019.34.13.

Острейковский В.А. Теория надежности / В.А. Острейковский. – М.: Высш.шк., 2003. – 463 с.

Половко А.М. Основы теории надежности / А.М. Половко, С.В. Гуров. – СПБ.: БХВ Петербург, 2006. – 704 с.

Бобало Ю.Я. Математичні моделі та методи аналізу надійності радіоелектронних, електротехнічних та програмних систем / Ю.Я. Бобало, Б.Ю. Волочий, О.Ю. Лозинський та ін. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2003. – 300 с.

Гнатюк С.Є. Показники надійності систем спеціального зв’язку / С.Є. Гнатюк. – Спеціальні телекомунікаційні системи та захист інформації // Зб. наук. праць. Вип. 1 (25). – К.: Держспецзв’язок, 2014. – С. 73 – 79.

Хабаров Б.П. Техническая диагностика и ремонт бытовой радиоэлектронной аппаратуры // Б.П. Хабаров, Г.В. Куликов, А.А. Парамонов. – М.: Горячая линия – Телеком, 2004. – 376 с.

ДСТУ 2860-94. Надійність техніки. Терміни і визначення. Чинний від 1996.01.01. – К.: Держстандарт Украині, 1995. – 89 с.

Ксенз С.П. Теоретические и прикладные задачи диагностирования средств связи и автоматизации / С.П. Ксенз, А.А. Волынский, Л.Н. Сакович и другие. – Л.: ВАС, 1990. – 336 с.

Ксенз С.П. Борьба с диагностическими ошибками при техническом обслуживании и ремонте систем управления, связи и навигации / С.П. Ксенз, М.И. Полторжицкий, С.П. Алексеев, В.В. Минеев. – СПб.: ВАС, 2010. – 240 с.

Сакович Л.М. Оцінка надійності технічних об’єктів зі змінною структурою / Л.М. Сакович, Я.Е. Небесна / XXII всеукраїнська науково-практична конференція. Тези доповідей. – Житомир, ЖВІ ім. С.П.Корольова, 2018. – С. 201–203.

Василишин В.І. Основи теорії надійності та експлуатації радіоелектронних систем / В.І. Василишин, С.В. Женжера, О.В. Чечуй, А.П. Глушко. – Х.: ХНУПС, 2018. – 268 с.

Military handbook: reliability prediction of electronic equipment, MIL-HDBK-217F, (02-Dec-1991). 150 р.

Kharchenko V.A. (2015). “Problems of reliability of electronic components”, Modern Electronic Materials, Volume 1, Issue 3, pp. 88 – 92. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.moem.2016.03.002.

Villanueva Ignacio, L.ázaro Isidro, Anzurez Juan. (2012). “Reliability analysis of LED-based electronic devices”, Procedia Engineering, Volume 35, 2012, pp. 260 – 269. DOI: 10.1016/j.proeng.2012.04.189.

M.Catelani, L.Ciani (2012). “Experimental tests and reliability assessment of electronic ballast system”, Microelectronics Reliability, Volume 52, Issues 9–10, pp. 1833 – 1836. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.microrel.2012.06.077.

Yi Wan, Hailong Huang, Diganta Das, Michael Pecht (2016). “Thermal reliability prediction and analysis for high-density electronic systems based on the Markov process”, Microelectronics Reliability, Volume 56, pp. 182 – 188. DOI: https://doi.org/10.1016/j.microrel.2015.10.006.

Вентцель Е.С. Теория вероятностей. – М.: Высш.шк., 2002. – 575 с.

Кононов В.Б. Основи експлуатації засобів вимірювальної техніки військового призначення в умовах проведення АТО / В.Б. Кононов, С.В. Водолажко, С.В. Коваль, А.М. Науменко, І.І. Кондрашова. – Х.: ХНУПС, 2017. – 288 с.

Сакович Л.М. Оцінка впливу метрологічної надійності засобів вимірювань на час виконання технічного обслуговування засобів спеціального зв’язку / Л.М. Сакович, Г.Я. Криховецький, Я.Е. Небесна // Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава.: ПНТУ імені Юрія Кондратюка, № 2 (48), 2018. – С. 164–166.

Єрохін В.Ф. Прогнозування основних характеристик перспективних радіостанцій силових структур / В.Ф. Єрохін, В.М. Раєвський // Зв’язок. – 2005. – С. 61–64.

Гнатюк С.Є. Методика оцінки показників надійності систем спеціального зв’язку / С.Є. Гнатюк, Л.М. Сакович // Озброєння та військова техніка. – № 1 (5). – 2015, С. 26–28.

Сакович Л.М. Комплексність підходу щодо оцінювання ефективності функціонування системи зв’язку за відповідними показниками якості / Л.М. Сакович, В.П. Романенко, С.Є. Гнатюк, І.Ю. Розум // Сучасні інформаційні технології в сфері безпеки та оборони. – № 1 (31). – К.: 2018, НУОУ імені Івана Черняховського. – С. 95 – 103.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-05-28

Як цитувати

Sakovych, L. M., Ryzhov, Y. V., Nebesna, Y. E., & Vovk, S. V. (2019). Модель кількісної оцінки значень показників надійності радіостанцій тактичної ланки управління. Військово-технічний збірник, (20), 33–41. https://doi.org/10.33577/2312-4458.20.2019.33-41

Номер

Розділ

РОЗРОБЛЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ОВТ