DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.20.2019.64-68

Склокераміка LiB3O5 – перспективний матеріал для дозиметрії

V. T. Adamiv, I. М. Teslyuk, O. T. Antonyak, S. Z. Malynych, I. Y. Moroz

Анотація


Представлено технологію виготовлення кристалічного скла триборату літію та результати досліджень його термолюмінесцентних характеристик. Формування кристалітів у склі досягнуто шляхом спеціальної процедури відпалу. Даний метод є значно дешевшим, ніж синтез відповідних монокристалів і забезпечує виготовлення зразків великих розмірів у значних обсягах. Наявність мікрокристалів у скляній матриці підтверджено рентгенодифракційним методом. Виявлено, що склокераміка демонструє сильну термостимульовану люмінесценцію при обробці зразків випромінюванням рентгенівського діапазону. Показано, що цей матеріал має широкі перспективи для його використання у радіаційній дозиметрії.

Ключові слова


радіаційна дозиметрія; боратне скло; склокераміка; термолюмінесценція

Повний текст:

PDF

Посилання


The Transformation of War: The Most Radical Reinterpretation of Armed Conflict Since Clausewitz / M. van Creveld.. – Free Press, New York: First edition, 199. – 272 p. (Переклад: Трансформация войны / М. ван Кревельд. – Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 344 с.).

Разработка дозиметрических и спектрометрических блоков регистрации гамма-излучения на основе полупроводниковых соединений CdTe (CdZnTe) для АЭС Украины / В.Е. Кутний, А.В. Рыбка, Д.В. Кутний, И.Н. Шляхов, Д.В. Наконечный // Вопросы атомной науки и техники. Серия: Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение (85). – № 3. – 2004. – С. 96–100.

Радиационно чувствительный детектор на основе полевых транзисторов / И.М. Викулин, В.Э. Горбачев, А.А. Назаренко // Известия Вузов. Радиоэлектроника. – Т.60, № 9. – 2017. – С. 515 – 519. DOI: https://doi.org/10.20535/S0021347017090035.

Thermoluminescence in lithium tetraborate doped with activators / Y. Kutomi, N. Takeuchi // J. Mat. Sci. Letters. – Vol. 5(1). – 1986. – P. 51–53, DOI: https://doi.org/10.1007/BF01671434.

Thermoluminescence of Polar and Nonpolar Phases of BaB2O4 Crystals / V.T. Adamiv, Ya.V. Burak, O.T. Antonyak, M.S. Pidzyrailo // Ferroelectrics. – Vol. 254. – 2001. – P. 143–150, DOI: https://doi.org/10.1080/00150190108214995.

Thermoluminescence in doped single crystals Li2B4O7:А (А = Cu, Ag) / Ya.V. Burak, V.T. Adamiv, O.T. Antonyak, S.Z. Malynych, M.S. Pidzyrailo, I.M. Teslyuk // Ukr. J. Phys. – Vol. 50(10). – 2005. – P. 1153 – 1158.

Optical absorption of isotopically enriched Li2B4O7 single crystals irradiated by thermal neutrons / Ya.V. Burak, V.T. Adamiv, I.M. Teslyuk, V.M. Shevel // Radiation measurements. – Vol. 386(4-6). – 2004. – P. 681– 684, DOI: https://doi.org/10.1016/j.radmeas.2003.12.029.

X–ray and Thermoluminescence of LiKB4O7 Single Crystals / V.T. Adamiv, О.Т. Аntonyak, Ya.V. Burak, I.M. Teslyuk // J. Luminescence. – Vol. 128. – 2008. – P. 549–552, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jlumin.2007.10.006.

EPR identification of defects responsible for thermoluminescence in Cu-doped lithium tetraborate (Li2B4O7) crystals / A.T. Brant, D.A. Buchanan, J.W. McClory, J.C. Petrosky, P.A. Dowben, V.T. Adamiv, Ya.V. Burak, L.E. Halliburton // J. Luminescence. – Vol. 139(1). – 2013. – P.125–131, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jlumin.2013.02.023.

Electronic structure of β-BaB2O4 and LiB3O5 nonlinear optical crystals / R.H. French, J.W. Ling, F.S. Ohuchi, C.T. Chen // Phys. Rev. B. – Vol. 44(16). – 1991. – P. 8496, DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.44.8496.

Luminescent properties of crystalline lithium triborate LiB3O5 / I.N. Ogorodnikov, A.V. Kruzhalov, E.A. Radzhabov, L.I. Isaenko // Phys. Sol. State. – Vol. 41(2). – 1999. – P. 197–201, DOI: https://doi.org/10.1134/1.1130754.

Self-trapped excitons in LiB3O5 and Li2B4O7 lithium borates: Time-resolved low-temperature luminescence VUV spectroscopy / I.N. Ogorodnikov, V.A. Pustovarov, A.V. Kruzhalov, L.I. Isaenko, M. Kirmm, G. Zimmerer // Phys. Sol. State. – Vol. 42(3). – 2000. – P. 464–472, DOI: https://doi.org/10.1134/1.1131232.
Copyright (c) 2020 V. T. Adamiv, I. М. Teslyuk, O. T. Antonyak, S. Z. Malynych, I. Y. Moroz

ISSN: 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2019.