DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.5.2011.12-17

Оптимізація алгоритмів комплексування парціальних каналів багатоспектральних приладів артилерійської розвідки для всіх етапів спостереження

A. N. Zubkov, A. V. Dyakov

Анотація


Методом максимуму правдоподібності отримано оптимальні алгоритми комплексування парціальних спектральних каналів багатоспектрального приладу артилерійської розвідки для всіх етапів спостереження – виявлення цілі, розпізнання та оцінки координат, при цьому парціальні канали розглядаються як статистично незалежні, а комплексування здійснюється на рівні поканально прийнятих статистичних рішень. Синтезовано структуру багатоспектрального приладу, що реалізує запропоновані алгоритми.


Ключові слова


багатоспектральні прилади; парціальні спектральні канали; фоноцільова обстановка

Повний текст:

PDF

Посилання


Авласёнок А.В. Возможность использования интегральных координаторов цели, разработанных ЦНИИТОЧМаш для войсковых зенитных комплексов / А.В. Авласёнок, Е.Г. Алексеев, Р.И. Банкгальтер // Современные проблемы создания и эксплуатации радиотехнических систем: труды шестой всероссийской научно-практической конференции (с участием стран СНГ), 22-23 сентября, 2009 г. – Ульяновск, 2009. – С. 150 –153.

Зубков А.Н. Интегрированные многоспектральные системы геомониторинга. Концепция построения / А.Н. Зубков, И.Н. Прудиус // Сб. Научных тр. 3-го Международного радиоэлектронного Форума МРФ; – 2008. – Харьков. – С. 283 – 286.

Боженко В.І. Можливі методи формування комплексних тепловізійних зображень / В.І. Боженко, Р.В. Казмірчук, В.І. Шкляревський, П.О. Кондратов // Військово-технічний збірник. – 2010. – № 3. – С. 16 – 21.

Волков В.Г. Приборы ночного видения новых поколений / В.Г. Волков // Специальная техника, 2001. – № 5. – С. 2-8.

Волосюк В.К. Комплексирование активных и пассивных радиолокационных систем дистанционного зондирования / В.К. Волосюк, В.Ф. Кравченко // Зарубежная радиоэлектроника. – 2002. – № 2. – С. 3–23.

Вопросы статистической теории радиолокации / [П.А. Бакут, И.А. Большаков, Б.М. Герасимов., А.В. Курикша, В.А. Репин, Г.П. Тартаковский ]: под ред. Г.П. Тартаковского. – М.: Сов. радио, 1963. – Т. 1. – 318 с.

Вопросы статистической теории радиолокации / [П.А. Бакут, И.А. Большаков, Б.М. Герасимов, А.В. Курикша, В.А. Репин, Г.П. Тартаковский]: под ред. Г.П. Тартаковского. – М.: Сов. радио, 1964. – Т. 2. – 1079 с.

Зубков А.Н. Системы радиовидения миллиметрового диапазона. Принципы построения / А.Н. Зубков // Радиоэлектроника. – 2005. – № 9. – С. 3–16.

Патент 94566 Україна, МПК G01J11/00, G01S13/00. Багатоспектральний виявляч наземних об’єктів / А.М. Зубков, I.Н. Прудіус, А.В. Д’яков, Д.О. Мимріков, С.А. Мартиненко, С.А. Щерба (Україна). – №_а 2010 15836; Заявлено 10.02.2011. – Опубл. 10.05.2011. – Бюл. № 9.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2020 A. N. Zubkov, A. V. Dyakov

ISSN (Online): 2708-5228, ISSN (Print): 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2020.