DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.5.2011.59-66

Виявлення металевих об’єктів на фоні гірських масивів за неенергетичними поляризаційними характеристиками відбитих радіолокаційних сигналів

A. V. Popov, M. V. Bortsova

Анотація


Надано результати натурних експериментальних досліджень поляризаційних характеристик сигналів, відбитих гірським масивом і металевими об’єктами різної конфігурації. Показано, що поляризаційні параметри, отримані на основі операторної декомпозиції поляризаційної матриці розсіювання об’єктів, мають близькі статистичні властивості для всіх досліджених металевих об’єктів, у той час як характеристики гірського масиву суттєво відрізняються від них. Наведено результати натурних експериментів з виявлення металевих об’єктів на фоні гір, що демонструють можливість їх виявлення з вірогідністю не нижче за 0,9, що створює передумови для вдосконалення радіолокаційних засобів.


Ключові слова


дистанційне зондування; поляризаційна матриця розсіювання; декомпозиція; оператор розсіювання; поляризаційні характеристики; виявлення

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Радиолокационные методы и средства оперативного дистанционного зондирования Земли с аэрокосмических носителей [под ред. С.Н. Конюхова, В.И. Драновского, В.Н. Цимбала]. – К.: НАНУ, 2007. – 440 с.

Волосюк В.К. Статистическая теория радиотехнических систем дистанционного зондирования и радиолокации / В.К. Волосюк, В.Ф. Кравченко [под ред. В.Ф. Кравченко]. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. – 704 с.

Cloude S.R. Polarisation: Applications in Remote Sensing / S.R. Cloude. – Oxford: Oxford University Press, 2009. – 352 p.

Козлов А.И. Поляризация радиоволн. Кн. 2. Радиолокационная поляриметрия / А.И. Козлов, А.И. Логвин, В.А. Сарычев. – М.: Радиотехника, 2007. – 640 с.

Бабаков М.Ф. Применение поляризационно-модулированных сигналов для селекции и распознавания радиолокационных объектов / М.Ф. Бабаков, А.В. Попов // Зарубежная радиоэлектроника. Успехи современной радиоэлектроники. – 1999. – № 11. – С. 42-45.

Popov A.V. Informability of polarimetric radar invariants / A.V. Popov, O.B. Pogrebnyak // Proc. of SPIE. – 2003. – V. 5151. – P. 74-84.

Бабаков М.Ф. Використання поляризаційних ознак для визначення електрофізичних параметрів земних поверхонь / М.Ф. Бабаков, А.В. Попов, П.Є. Єльцов // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах: зб. наук. праць. – Вип. 3. – Хмельницький, 1999. – С. 29-33.

Попов А.В. Оценка параметров движения объектов дистанционного зондирования по данным радиолокационного поляриметра / А.В. Попов, Р.В. Колесник // Авиационно-космическая техника и технология. – 2009. – № 6(63). – С. 93-100.

Hujnen J.R. Phenomenological theory of radar targets / J.R. Hujnen // Electromagnetic scattering. – 1978. – P. 653-712.

Попов А.В. Операторное описание поляризационных характеристик объектов активного дистанционного зондирования / А.В. Попов // Авиационно-космическая техника и технология. – 2009. – № 5(62). – С. 94-102.

Попов А.В. Сравнительный анализ теорем декомпозиции поляризационных характеристик объектов активного аэрокосмического дистанционного зондирования / А.В. Попов // Авиационно-космическая техника и технология. – 2010. – № 5 (72). – С. 90-99.

Гусев К.Г. Поляризационная модуляция / К.Г. Гусев, А.Д. Филатов, А.П. Сополев. – М.: Сов.радио, 1974. – 288 с.

Фукунага К. Введение в статистическую теорию распознавания образов: пер. с англ. / К. Фукунага. – М.: Наука, 1979. – 367 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2020 A. V. Popov, M. V. Bortsova

ISSN (Online): 2708-5228, ISSN (Print): 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2020.