DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.5.2011.82-85

Пасивна різницево-часова і фазова радіолокаційна система для вимірювання параметрів траєкторії снарядів і мін

V. I. Chygin, S. М. Sviderok, V. D. Smychok, O. R. Prots, R. I. Hushchak

Анотація


Опрацьована пасивна різницево-часова і різницево-фазова радіолокаційна система для вимірювання просторових координат польоту мін і снарядів. Показано, що використання снаряда-радіомаяка у ролі сигналізатора у певні моменти часу, приймальної антенної системи та апаратури опрацювання даних дозволяє отримати  поправки для стрільби з артилерійських систем без використання артилерійських активних радіолокаційних систем типу АРК. Різницево-часова радіосистема базується на принципі вимірювання часових інтервалів приходу радіосигналу від снаряда-маяка до рознесених трьох антен. При цьому при вильоті снаряда із ствола гармати синхронізуються таймери наземної і бортової апаратури. Різницево-фазовий метод використовує фазові детектори, встановлені при 5-х приймальних антенах. Можна досягнути точності вимірювання трьох координат польоту снаряда близько 0,1% при частоті радіосигналів 2,4 ГГц (різницево-часовий метод) і 433 МГц (фазовий метод), стабільності таймерів синхронізації 10-8 с, точності вимірювання різниці фаз між прийнятими сигналами порядку 1 градус і базовими відстанями між приймальними антенами близько 10-100 м.

Ключові слова


пасивна радіолокація; різницево-часова; різницево-фазова системи; антени; траєкторія; снаряд; міна

Повний текст:

PDF

Посилання


Правила стрільби і управління вогнем наземної артилерії. Група, дивізіон, батарея, взвод, гармата / В.М. Рябоконь, П.Й. Руденко, П.В. Полениця, О.В. Сміронов. – Л.: Видавництво ЛІСВ, 2009. – 292 с.

Пат. № 58085 Україна, МПК (2011.01) F41G3/00. Спосіб отримання поправок для стрільби / В.І. Чигінь, С.М. Свідерок; Заявник і патентовласник Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного; заявка № u201012233; опуб. 25.03.2011, Бюл. № 6.

Перспективи розвитку озброєння і військової техніки Сухопутних військ: збірка тез доповідей 4-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції 12-13 квітня 2011 р. / Вчений секретар Е.В. Лучук. – Львів. – 2011. – 208 с.
Copyright (c) 2020 V. I. Chygin, S. М. Sviderok, V. D. Smychok, O. R. Prots, R. I. Hushchak

ISSN: 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2019.