DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.5.2011.92-96

Геоінформаційні системи для завдань навігаційного забезпечення військ

O. V. Vasilenko, O. O. Zatsaritsin, D. P. Kucherov

Анотація


У статті пропонується аналіз стану розробок та використання геоінформаційних систем (ГІС) у світі та в Україні. На підставі проведеного аналізу формулюються завдання ГІС військового призначення, визначається архітектура ГІС та її необхідні програмні компоненти.


Ключові слова


геоінформаційна система; база даних; картографічні дані; військові завдання; навігаційне забезпечення

Повний текст:

PDF

Посилання


Геоинформационная система [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Геоинформационная_система.

ESRI лидирует на рынке программного ГИС обеспечения Новости ГИС [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.dataplus.ru/NEWS/2002/December/Leader.htm

Геоинформационные системы. Сайт "КБ Панорама" [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.gisinfo.ru/

Блинкова О. ГИС в городе жёлтых каштанов PCWEEK. – Геоинформационные системы. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.pcweek.ru/themes/detail.php?ID=56310

Яковенко І.М. Автоматизована картографічна система. Програмно-технічні комплекси Карта-Ц та Видання-Ц: тези доповід. наук.-техніч. конф. / «Проблемні питання розвитку озброєння та військової техніки», Київ, 16–17 груд. 2010 р.) // М-во оборони, Центральн. наук. – дослідн. ін-т озбр. військ. техн. ЗС України. – К.: ЦНДІ ОВТ ЗСУ, 2010. – с. 173-174.

Беленков В.В. Основные направления применения геоинформационных технологий в военном деле / М.М.Корж // Международ. науч. – технич. журн. «Информационные технологии и компьютерная инженерия». – № 3 (7). – 2006. [Електронний ресурс] – «Панорама Харьков». – Режим доступу до ресурсу: http://www.panorama.kharkov.ua/index.htm

Мокин В.Б. Компьютеризованные региональные системы государственного мониторинга поверхностных вод: модели, алгоритмы, программы. Монография / М. Боцула., Г.В Горячев, О.В. Давиденко. и др. [под ред. В.Б. Мокина]. – Винница: УНИВЕРСУМ-Винница, 2005. – 315 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2020 O. V. Vasilenko, O. O. Zatsaritsin, D. P. Kucherov

ISSN (Online): 2708-5228, ISSN (Print): 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2020.