DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.5.2011.140-145

Інформаційне забезпечення оцінки рівня надійності озброєння і військової техніки під час використання

N. V. Chorny, S. S. Stepanov, B. P. Matuzko

Анотація


Розглянуто варіант формування системи інформаційного забезпечення оцінки рівня надійності озброєння і військової техніки у військових частинах (з’єднаннях) при реалізації стратегії технічного обслуговування і ремонту за станом з контролем рівня надійності.


Ключові слова


інформаційне забезпечення; надійність; озброєння і військова техніка; експлуатація; експлуатація за станом

Повний текст:

PDF

Посилання


Смирнов Н. Н. Обслуживание и ремонт авиационной техники по состоянию / Н. Н. Смирнов, А. А. Ицкович. – М.: Транспорт, 1987. – 272 с.

Техническая эксплуатация авиационного оборудования / под ред. В.Г. Воробьева. – М.: Транспорт. 1990. – 296 с.

Соловйов В. І. Основи теорії надійності і експлуатації авіаційних систем / В. І. Соловйов. – К.: КІ ВПС, 2000. – 248 с.

Котельников В. А. Вопросы теории надежности технических систем / В.А. Котельников, Г.Н. Котельников, В.Л. Мамченков, В.П. Отрохов. – Смоленск: Русич, 1998. – 224 с.

Асланян А.Э. Математические проблемы технической эксплуатации динамических систем по состоянию / А.Э. Асланян, О.А. Бельська // Науковий вісник АМУ:Серія «Техніка». – К.: ВПЦ АМУ. – 2009. – Вип. 2. – С. 94-99.

Аронов И. З. Методы обработки цензурированных данных о надежности / И. З. Аронов, Е. И. Бурдасов. – М.: Знание, 1983. – 107 с.

Скрипник В. М. Оценка надежности технических систем по цензурированным выборкам / В. М. Скрипник, А. Е. Назин. – Мн.: Наука и техника, 1981. – 217 с.

Скрипник В.М. Анализ надежности технических систем по цензурированным выборкам / В.М. Скрипник, А.Е. Назин, Приходько Ю.Г. – М.: Радио и связь, 1988. – 183 с.

Лемешко Б.Ю. К оцениванию параметров надежности по цензурированным выборкам / Б.Ю. Лемешко, С.Я. Гильдебрант, С.Н. Постовалов // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. – 2001. – Т. 67. – № 1. – С. 52–64.

Рыбалко В.В. Определение закона надежности высоконадежных и малосерийных объектов по случайно цензурированным выборкам / В.В. Рыбалко // Exponenta Pro. Математика в приложениях – 2003. – № 1. – С. 44 - 48.

Самосейко В. Ф. Оценка вероятности безотказной работы по данным эксплуатационных наблюдений / В. Ф. Самосейко // Надежность и контроль качества. – М.: Изд. стандартов, 1985. – C. 27 – 32.

Чорний М. В. Оцінка параметра потоку відмов зразка озброєння і військової техніки за даними експлуатаційних спостережень в умовах інтенсивного використання / М. В. Чорний // Труди академії. – К.: НАОУ. – 2005. – № 58. – С. 235 – 242.

Пат. на кор. модель 48742 Україна, МПК9 G05B 13/00. Спосіб керування процесом технічної експлуатації сукупності однотипних зразків озброєння і військової техніки / М.В. Чорний, О.М. Купріненко, С.С. Степанов, В.М. Палюх; заявник і патентовласник Академія сухопутних військ. – № u200921136; заявл. 26.11.09; опубл. 25.03.10, Бюл. № 6.

Пат. на кор. модель 53706 Україна, МПК9 G05B 13/00. Спосіб керування процесом технічної експлуатації сукупності однотипних зразків озброєння і військової техніки / М.В. Чорний, С.С. Степанов; заявник і патентовласник Академія сухопутних військ. – № u201005892; заявл. 17.05.10; опубл. 11.10.10, Бюл. № 19.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2020 N. V. Chorny, S. S. Stepanov, B. P. Matuzko

ISSN (Online): 2708-5228, ISSN (Print): 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2020.