DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.5.2011.155-161

Основні напрями удосконалення програм бойової підготовки Сухопутних військ Збройних Сил України й інших військових формувань (правоохоронних органів) з урахуванням виконання спільних завдань

G. V. Yefimov

Анотація


Проведено аналіз програм бойової підготовки Сухопутних військ Збройних Сил України й інших військових формувань (правоохоронних органів) щодо можливості виконання визначених законодавчою базою спільних завдань. Основна увага зосереджена на вивченні практичного досвіду провідних країн світу, який стає вкрай необхідним для вирішення комплексу завдань, пов’язаних з удосконаленням системи підготовки не тільки збройних сил, а й інших військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, що обумовлює нові підходи до організації їх спільної бойової (спеціальної) підготовки, внесення певних змін у відповідні програми підготовки. Запропоновано рекомендації щодо удосконалення програм їх бойової (спеціальної) підготовки з метою практичного виконання визначених законодавчою базою України спільних завдань в умовах мирного і воєнного часу (особливого періоду) у відповідності до сучасних викликів і загроз національній безпеці.


Ключові слова


уніфікована програма бойової підготовки; нетрадиційні воєнні операції; ситуаційні задачі застосування; Сухопутні війська Збройних Сил України; інші військові формування; правоохоронні органи

Повний текст:

PDF

Посилання


Концепції підготовки Збройних Сил України. – К: ГШ ЗС України, 2010. – 36 с.

Стратегічний оборонний бюлетень України на період до 2015 року (Біла книга України) / [авт. тексту Експертна комісія Міністерства оборони Ураїни]. — К.: Аванпост-прим, 2004. – 96 с.

Конституція України: Закон Верховної Ради України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 р. [Електронний ресурс] / Документи видавника (Верховна Рада України, 1996 р.) / Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua

Про Стратегію національної безпеки України [Електронний ресурс]: Указ Президента України № 105/2007 від 12.02.2007 р. // Режим доступу: www.infodisk.com.ua.

Про основи національної безпеки України [Електронний ресурс] : Закон України № 964/2003 від 19.06.2003 р. // Режим доступу: www.infodisk.com.ua.

Мартін Ван Кревельд. Ми вступили в епоху війн нового типу / М. Кревельд // Народна армія. – 2005. – № 264 (3313 ). – 20 жовт.

Печуров С. О некоторых аспектах военных реформ в зарубежных странах / С. Печуров // Зарубежное военное обозрение. – 2004. – № 2. – С. 4–9.

Мгимов Ю. Правовые основы применения ВС США в целях обеспечения внутренней безопасности страны / Ю. Мгимов // Зарубежное военное обозрение. – 2006. – № 6. – С. 2–9.

Печуров С. О системе операций ВС США в мирное время / С. Печуров // Военная мысль. – 1996. – № 4. – С. 71 –76.

Печуров С. Смещение акцентов в боевой и оперативной подготовке Вооруженных сил США / С. Печуров // Зарубежное военное обозрение – 2004. – № 10. – С. 8–10.

Резяпов Н. Ассиметричные угрозы национальным интересам США / Н. Резяпов // Зарубежное военное обозрение. – 2005. – № 3. – С. 2–7.

Концепція трансформації системи підготовки ЗС України. – К.: ГШ ЗС України, 2009. – 34 с.

Свечин А.А. Антология отечественной военной мысли [Текст] / А. А. Свечин. ― М.: ВАГШ, 1995― (Сочинения: в 6 кн. / А. А. Свечин; кн. 5).


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2020 G. V. Yefimov

ISSN (Online): 2708-5228, ISSN (Print): 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2020.