DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.4.2011.10-14

Аналіз методів обґрунтування оперативно-тактичних вимог до перспективних систем (комплексів, зразків) озброєння та військової техніки

A. N. Kuprinenko

Анотація


Проведено аналіз існуючих методів моделювання бойових дій на довгострокову перспективу. Встановлено можливості їх застосування для подальшого вирішення проблеми формування оперативно-тактичних вимог до перспективних систем (комплексів, зразків) озброєння та військової техніки.


Ключові слова


методи моделювання бойових дій; оперативно-тактичні вимоги; озброєння та військова техніка

Повний текст:

PDF

Посилання


Стеценко О.О. Методологічні аспекти формування оперативно-стратегічних та оперативно-тактичних вимог до перспективних систем озброєння Збройних Сил України / О.О. Стеценко, О.П. Ковтуненко, І.С. Цибулько // Наука і оборона. – 2001. – №4. – С. 46-54.

Методологічні аспекти формування вимог до систем озброєння Збройних Сил України / Антонець В.В., Миронович В.М., Сафронов О.В., Луцик С.Л. // Наука і оборона. – 2002. – №4. – С. 52-55.

Гриб Д.А. Методологічні аспекти розробки оперативно-тактичних вимог до системи озброєння та військової техніки зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України / Д.А. Гриб, Б.М. Ланецький, В.В. Лук’янчук // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2008. – №1. – С. 47-50.

Гриб Д.А. Системно-концептуальні основи і елементи методології формування оперативно-тактичних і тактико-технічних вимог, що пред’являються до перспективних зразків озброєння і військової техніки та зразків, що модернізуються / Д.А. Гриб, Б.О. Демідов, М.В. Науменко // Системи озброєння і військова техніка. – 2009. – №2(18). – С. 65-73.

Гриб Д.А. Методологічний підхід до формування технічного обрису перспективних зразків озброєння та військової техніки / Д.А. Гриб, Б.О. Демідов, М.В. Науменко // Наука і оборона. – 2009. – №4. – С. 30-34.

Ануреев И. Применение математических методов в военном деле / И. Ануреев, А. Татарченко. – М.: Воениздат, 1967. – 244 с.

Основы программного метода планирования развития вооружения / А.Н. Волжин, В.И. Кузьмин, А.И. Чубаренко, Ю.В. Чуев. – М.: Воениздат, 1971. – 212 с.

Вентцель Е.С. Исследование операций / Е.С. Вентцель. – М.: Советское радио, 1972. – 552 с.

К вопросу о методологии математического моделирования операций / М.В. Сергеев, Х.И. Лейбович, Р.М. Юсупов, В.П. Сорокин // Военная мысль. – 1988. – №12. – С. 47-52.

Дружинин В.В. Вопросы военной системотехники / В.В. Дружинин, Д.С. Канторов. – М.: Воениздат, 1976. – 224 с.

Абчук В.А. Справочник по исследованию операций / В.А. Абчук, Ф.А. Матвейчук, Л.П. Томашевський. – М.: Воениздат, 1979. – 368 с.

Мартыщенко Л.А. Методы военно-научных исследований в задачах разработки и испытания вооружения / Л.А. Мартыщенко, В.В. Панов. – Ч.1. – М.: МО, 1981. – 280 с.

Основи моделювання бойових дій військ / Під заг. ред. О.Ю. Пєрмякова – К.: НАОУ, 2005. – 483 с.

Методология выработки оперативно-тактических требований к ракетному и артиллерийскому вооружению ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск / Под ред. А.А. Бобрикова. – М.: МО, 1990. – 114 с.

Оценка эффективности огневого поражения ударами ракет и огнем артиллерии / Под ред. А.А. Бобрикова. – СПб.: «Галея Принт», 2006. – 424 с.

Чуев Ю.В. Прогнозирование в военном деле / Ю.В. Чуев, Ю.Б. Михайлов. – М.: Воениздат, 1975. – 279 с.

Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей / Б.В. Гнеденко. – М.: Наука, 1988. – 448 с.

Вентцель Е.С. Теория вероятностей / Е.С. Вентцель. – М.: Наука, 1969. – 576 с.

Алимов Ю.И. Альтернатива методу математической статистики / Ю.И. Алимов. – М.: Знание, 1980. – 64 с.

Тутубалин В.Н. Теория вероятностей / В.Н. Тутубалин. – М.: Изд-во Московского ун-та, 1972. – 230 с.

Тутубалин В.Н. Границы применимости (вероятносно-статистические методы и их возможности / В.Н. Тутутбалин. – М.: Знание, 1977. – 63 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2020 A. N. Kuprinenko

ISSN (Online): 2708-5228, ISSN (Print): 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2020.