Проблема комплексного забезпечення достовірності, безперервності та гнучкості засобів артилерійської розвідки і технічні шляхи її вирішення

Автор(и)

  • A. V. Dyakov Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, ад’юнкт науково-організаційного відділу, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33577/2312-4458.4.2011.49-55

Ключові слова:

артилерійська інструментальна розвідка, спектральний парціальний канал, багатоспектральний прилад спостереження, комплексування

Анотація

Розглядається проблема комплексного забезпечення достовірності, безперервності та гнучкості засобів артилерійської розвідки та можливі шляхи її вирішення, а саме, створення багатоспектральних приладів спостереження та розвідки, що використовують сенсори парціальних спектральних каналів у широкому діапазоні електромагнітних хвиль.  Розглядаються інформаційні аспекти комплексування спектральних каналів.

Посилання

Кренев Г.А. Асимметричный ответ высокоточному оружию: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.sinor.ru/~bukren11/asimm_otvet1.htm.

Алексеев Е.Г. Оценка качества функционирования интегральной оптико-радиолокационной головки самонаведения / Е.Г. Алексеев, Р.И. Банкгальтер, В.В. Курилкин, В.А. Моченов // Радиотехника. – 2004. – №11. – С. 3-11.

Алексеев Е.Г. Теоретическая модель системы селекции комбинированной оптико-радиолокационной головки самонаведения / Е.Г. Алексеев, Р.И. Банкгальтер, В.В. Курилкин, В.А. Моченов // Радиотехника. – 2003. - №10. – С. 5-13.

Тарасов Ю.В., Якушенков Ю.Г. Многоспектральные оптико-электронные системы [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.cyclone–jsc.ru

Зубков А.Н. Интегрированные многоспектральные системы геомониторинга. Концепция построения. Т. 1. Международная конференция «Современные и преспективные системы радиолокации, радиоастрономии и спутниковой навигации» (СРРСН-2008). Ч. 1/ А.Н. Зубков, И.Н Прудиус // Сб. научных трудов 3-го Международного радиоэлектронного форума «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития» (МРФ’2008).

Зубков А.Н. Интегрированный двухспектральный всепогодный и всесуточный поисково-прицельный комплекс / А.Н. Зубков, В.И. Иванов, Б.М. Казаков // Сборник трудов 4 Международной конференции "Артиллерийские ствольные системы, боеприпасы, средства артиллерийской разведки и управления огнем". – К.: НТЦ АСВ. – 2000. – С. 200-203.

Волосюк В. Комплексирование активных и пассивных радиолокационных систем дистанционного зондирования / В.К. Волосюк, В.Ф. Кравченко // Зарубежная радиоэлектроника. – 2002. – №2. – С. 3 – 23.

Кривошеєв А.М., Приходько А.І., Петренко В.М. Артилерійська розвідка: Навчальний посібник. – Суми: Сум ДУ, 2009. – 277 с.

Бусленко Н.П., Калашников В.В., Коваленко И.Н. Лекции по теории сложных систем. – М.: Изд-во "Советское радио", 1973. – 440 с.

Зубков А.Н. Многоспектральные приборы поиска, прицеливания и наведения ракетно-артиллерийского вооружения. Достижения и перспективы развития / А.Н. Зубков, И.Н. Прудиус, А.В. Дьяков и др. // Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ: Збірка тез доповідей Другої Всеукраїнської науково-технічної конференції 28-29 квітня 2009 р. – Львів, 2009. – С. 8-15.

Пат. 91299 Україна, МПК G01S 13/00, G01J 3/28. Спосіб визначення геометричних характеристик і параметрів руху наземних об’єктів при геомоніторингу і система для його реалізації / А.М. Зубков, I.Н. Прудіус, Л.В. Лазько, Д.О. Мимріков (Україна). – №200904541; Заявлено 07.05.2009. - Опубл. 12.07.2010. – Бюл. №13.

A. Dyakov. Information approach to estimation of the multispectrum monitoring device efficiency // TCSET'2010, Febriary 23-27, 2010. – P.86.

Зубков А.Н. Интеграция парциальных спектральных каналов координатора, как способ повышения точности и помехозащищенности / А.Н. Зубков, С.А. Мартыненко // Системи управління, навігації та зв’язку. – 2008. – Вип. 4 (8). – С. 32-33.

Зубков А.Н. Интегрированные многоспектральные поисково-прицельные системы для ракетно-артиллерийского вооружения / А.Н. Зубков, А.А. Щерба // Артиллерийское и стрелковое вооружение. – 2009. - №1. – С. 14-18.

Зубков А.М. Аналізатор завадової обстановки для адаптивної багатоспектральної системи спостереження / А.М. Зубков, А.В. Д'яков, С.А. Мартиненко, А.А. Щерба // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2010. – №4(91). – С. 68-70.

Патент 70868 А Україна, МПК G01J11/00, G01S13/00. Спосіб дистанційного моніторингу земної поверхні та інтегрована система для його реалізації / А.М. Зубков, I.Н. Прудіус, Л.М. Смеркло (Україна). – №20031213144; Заявлено 30.12.2003. - Опубл. 15.10.2004. – Бюл. №10.

Frank Vizard. Smart Artillery // Popular Science. – 1998. – March. – Р. 27.

##submission.downloads##

Опубліковано

2011-05-04

Як цитувати

Dyakov, A. V. (2011). Проблема комплексного забезпечення достовірності, безперервності та гнучкості засобів артилерійської розвідки і технічні шляхи її вирішення. Військово-технічний збірник, (4), 49–55. https://doi.org/10.33577/2312-4458.4.2011.49-55

Номер

Розділ

РОЗРОБЛЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ОВТ