Методика визначення параметрів оптимального управління просторово-часовим випромінюванням радіонавігаційної інформації в псевдосупутниковій радіонавігаційній системі

Автор(и)

  • O. V. Lavrinchuk Національний університет оборони України, Київ, ад’юнкт, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33577/2312-4458.4.2011.72-77

Ключові слова:

псевдосупутникова радіонавігаційна система, живучість, параметри управління випромінюванням радіонавігаційної інформації

Анотація

В статті проведено аналіз існуючих підходів до оцінки живучості складних систем військового призначення та запропоновано методику визначення параметрів оптимального управління випромінюванням радіонавігаційної інформації, яка базується на основі оцінки живучості псевдосупутникової радіонавігаційної системи в циклі її функціонування.

Посилання

Концепція створення державної інтегрованої інформаційної системи забезпечення управління рухомими об'єктами (зв'язок, навігація, спостереження). Затв. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 410-р.

Кравченко Ю. В. Теория синтеза псевдоспутниковых радионавигационных систем / Ю.В. Кравченко. – К.: НАОУ, 2007. – 210 с.

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми створення державної інтегрованої інформаційної системи забезпечення управління рухомими об’єктами (зв'язок, навігація, спостереження)” від 17 вересня 2008 р. № 834.

Застосування космічних систем для забезпечення дій збройних сил / [Пастушенко М. С., Присяжний В. І., Яндовський В. О. та ін.]; за ред. В. І. Ткаченка. – Харків: ХВУ, 2001. – 108 с.

Організація балістико-навігаційного забезпечення управління космічними апаратами / [Сівов М. С., Захаров О. Б., Гуменюк В. О. та ін.]; за заг. ред. М. С. Сівова. – К.: НАОУ, 2007. – 508 с.

Локальна радіонавігаційна система: Пат. 68960 А. Україна. МКВ G 01 S 5/02 / С. П. Мосов, О. А. Машков, Ю. В. Кравченко, В. А. Савченко; - № 20031110538; заявл. 21.11.2003; опубл. 16.08.2004, Бюл. № 8.

Сетевые спутниковые радионавигационные системы / [Шебшаевич В. С., Дмитриев П. П., Иванцевич Н. В. и др.]; под ред. В. С. Шебшаевича. – [2-е изд.]. – М.: Радио и связь, 1993. – 408 с.

Яценков В. С. Основы спутниковой навигации / В. С. Яценков – М.: Горячая линия-Телеком, 2005. – 272 с.

Бабак В.П. Супутникова радіонавігація / Бабак В.П., Конін В.В., Харченко В.П. – К.: Техніка, 2004. – 328 с.

Словарь по кибернетике / [под ред. Глушкова В.М.]. – Киев : Главная редакция Украинской советской энциклопедии, 1979. – 358 с.

Рябинин И.А. Теоретические основы проектирования электроэнергетических систем кораблей / И.А. Рябинин – Л.: Военно-морская академия, 1964. – 132 с.

Залужний Р.М. Порівняльний аналіз властивостей надійності та живучості складних систем військового призначення / Р.М. Залужний, О.В. Лаврінчук, І.І. Сєряков // Системи озброєння і військова техніка. – 2009. – № 4(20). – С. 101–104.

Надежность и живучесть систем связи / [Дудник Б. Я., Овчаренко В. Ф., Орлов В. К. и др.] ; под ред. Б. Я. Дудника. – М.: Радио и связь, 1984. – 216 с.

Волик Б. Г. Эффективность, надежность и живучесть сложных систем / Б. Г. Волик, И. А. Рябинин // Автоматика и телемеханика. – 1984. – № 12. – С. 151–160.

Лаврінчук О. В. Методика оцінки живучості псевдосупутникової радіонавігаційної системи зі змінною структурою / Лаврінчук О. В., Залужний Р. М., Кравченко Ю. В. // Збірник наукових праць Національного універсиету оборони України "Труди університету". – 2010. – № 5 (98). – С. 115–120.

Черкесов Г.Н. Методы и модели оценки живучести сложных систем / Г.Н. Черкесов – М.: Знание, 1987. – 285 с.

Рябинин И.А. Логико-вероятностные методы оценки надежности структурно-сложных систем / И.А. Рябинин, Г.Н. Черкесов. – М.: Радио и связь, 1987. – 216 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2011-05-04

Як цитувати

Lavrinchuk, O. V. (2011). Методика визначення параметрів оптимального управління просторово-часовим випромінюванням радіонавігаційної інформації в псевдосупутниковій радіонавігаційній системі. Військово-технічний збірник, (4), 72–77. https://doi.org/10.33577/2312-4458.4.2011.72-77

Номер

Розділ

РОЗРОБЛЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ОВТ