DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.4.2011.102-105

Хвильова теорія руху в дослідженні коливань гнучких елементів приводу та транспортування з урахуванням їх поздовжнього руху

M. B. Sokil, O. I. Khytriak

Анотація


Запропоновано методику дослідження динамічних процесів у двовимірних системах (гнучких елементах систем приводу та транспортування), які характеризуються сталою складовою швидкості поздовжнього руху. В її основу покладено хвильову теорію руху. Отримано співвідношення, які визначають основні характеристики хвиль. Вони можуть бути базою проектно-конструкторських розрахунків елементів машин неперервної дії, які широко використовуються у технологічних процесах оброблювальної промисловості, в т.ч. військового виробницва.

Ключові слова


нелінійні коливання; амплітуда; частота; асимптотичний метод

Повний текст:

PDF

Посилання


Додд Р., Ейблек Дж., Гиббон Дж., Моррис Х. Солитоны и нелинейные волновые уравнения. - М.: Мир, 1988. - 694 с.

Уизем Дж. Линейные и нелинейные волны. - М.: Мир, 1977. - 622 с.

Митропольский Ю. А. О построении асимптотического решения возмущенного уравнения Клейна - Гордона // Укр. мат. журн. - 1995. - 47, №9. - С. 1209 - 1216.

Митропольский Ю. А. О построении асимптотического решения возмущенного уравнения Брезертона // Укр. мат. журн. - 1998. - 59, №1. - С. 58 - 71.

Митропольский Ю. А., Лимарченко О.С. К вопросу об асимптотических приближениях для медленных волновых процессов в нелинейных диспергирующих средах // Укр. мат. журн. - 1998. - 59, №3. - С. 357 - 371.

Кошляков Н. С., Глинер Э. Б., Смирнов М. М. Уравнения в частных производных математической физики. - М.: Высшая школа, 1970. - 710 с.

Мартинців М. П., Сокіл М. Б. Одне узагальнення методу Д’Аламбера для систем, які характеризуються поздовжнім рухом // Збірник науково-технічних праць УДЛТУ. - Львів. - 2003. - Вип. 13.4. - С. 64-67.

Мартинців М. П., Сокіл Б. І., Сокіл М. Б. Хвильові процеси в однорідних нелінійно-пружних системах і методи їх дослідження // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. - Львів: УДЛТУ. - 2003. - Вип. 28. - С. 81-89.

Митропольский Ю. А., Мосеенков Б. И. Асимптотические решения уравнений в частных производных. - К.: Вища школа. - 1976. - 592 с.

Харченко Є. В., Сокіл М. Б. Вплив періодичного збурення на багаточастотні коливання одновимірних нелінійно пружних середовищ, які характеризуються поздовжнім рухом // Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. - Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. - Львів. - 2007. - №588. - С. 81-89.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2020 M. B. Sokil, O. I. Khytriak

ISSN (Online): 2708-5228, ISSN (Print): 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2020.