Тенденції розвитку форм і способів збройної боротьби за досвідом воєнних конфліктів сучасності і їх врахування в підготовці фахівців тактичного рівня

Автор(и)

  • G. V. Yefimov Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії НЦСВ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33577/2312-4458.4.2011.188-194

Ключові слова:

збройний конфлікт, регіональна і локальна війни, тенденції, форми і способи збройної боротьби, воєнна організація держави, нетрадиційні воєнні операції, трансформація системи підготовки курсантів

Анотація

Стаття присвячена аналізу основних тенденцій розвитку форм і способів збройної боротьби, які притаманні війнам і військовим конфліктам сучасності, форм застосування озброєння і техніки, особливо нових зразків, досвід їх випробувань у бойовій обстановці та їх вплив на результати бойових дій з метою удосконалення основних форм і способів підготовки фахівців тактичного рівня, визначається необхідність їх вивчення для подальшої трансформації системи підготовки Сухопутних військ Збройних Сил України.

Посилання

Военная Энциклопедия: [в 8 т.] — [Текст] / [гл. ред. С. Н. Вавилов]. – М.: Воениздат, 1994. — Т. 2. — 1994. — 858 с.

Про основи національної безпеки України [Електронний ресурс] : Закон України № 964/2003 від 19.06.2003 р. // Режим доступу : www.infodisk.com.ua.

Про Стратегію національної безпеки України [Електронний ресурс] : Указ Президента України № 105/2007 від 12.02.2007р. // Режим доступу: www.infodisk.com.ua.

Стратегічний оборонний бюлетень України на період до 2015 року ( Біла книга України) [Текст] / [авт. тексту Експертна комісія Міністерства оборони Ураїни]. — К. : Аванпост-прим, 2004. — 96 с.

Воєнна доктрина України [Електронний ресурс] : Указ Президента України № 648/2004 від 15.06.2004 р. // Режим доступу : www.infodisk.com.ua.

Богданович В. Ю. Конфликты и войны после распада СССР [Текст] / В.Ю. Богданович, А.Я. Мана-чинский, С. Г. Бутенко. — Житомир: Полісся, 2006. — 436 с.

Радецький В. Не маємо права жити вчорашнім днем [Текст] / В. Радецький // Народна армія. — 2004. — № 145 (3051). — 5 серп.

Слипченко В.И. Войны шестого поколения. Оружие и военное искусство будущего [Текст] / В.И. Слипченко. — М. : Вече, 2002. — 384 с.

Уткин А. Й. Мировой порядок XXI века [Текст] / А. Й. Уткин — М. : Эксмо, 2002. — 512 с.

Галака О.І. Діалектика суперечностей глобалізаційних та інформатизаційних процесів і їх вплив на формування воєнних конфліктів [Текст] / О. І. Галака, О. А. Шльяшов, Ю. М. Павлюк // Наука і оборона. — 2007. — № 2. — С. 13—17.

Шльяшов О. А. Основні тенденції розвитку та імовірні форми воєн і збройних конфліктів майбутнього [Текст] / О. А. Шльяшов, О. І. Галака, Ю. М. Павлюк // Наука і оборона. — 2007. — № 4. — С. 10—15.

Войны XXI века [Текст] / [под ред. В.Г. Алехина]. — М. : ВАГШ, 2000. — 357с.

Демидюк А. В. «Молниеносная война» нового поколения: возможный сценарий [Текст] / А. В. Демидюк, М. М. Хамзатов // Военная мысль. — 2004. — № 10. — С. 74—78.

Клаузевиц К. О войне [Текст] / К. Клаузевиц; пер. с нем.— М. : Эксмо, Мидгард, 2007. — 861 с.

Богданов С. А. Вероятный облик вооруженной борьбы будущего [Текст] / С. А. Богданов // Военная мысль. ― 2003. — № 12. — С. 2—7.

Пальчук М. М. Сучасний стан і тенденції розвитку національних інтересів України в галузі безпеки [Текст] / М. М. Пальчук // Наука і оборона. — 2003. — № 2. — С. 14—21.

Воробьев И. Н. Какие войны грозят нам в будущем [Текст] / И. Н. Воробьев // Красная Звезда. — 1995. — № 167 (2134). — 23 апр.

Печуров С. О некоторых аспектах военных реформ в зарубежных странах [Текст] / С. Печуров // Зарубежное военное обозрение. — 2004. — № 2. — С. 4-9.

Гулин В. П. О новой концепции войны [Текст] / В.П. Гулин // Военная мысль. — 1997. — № 2. — С. 13—16.

Калистратов А. И. К вопросу о формах и способах вооруженной борьбы [Текст] / А.И. Кали-стратов // Военная мысль. — 2003. — № 12. — С. 45—54.

##submission.downloads##

Опубліковано

2011-05-04

Як цитувати

Yefimov, G. V. (2011). Тенденції розвитку форм і способів збройної боротьби за досвідом воєнних конфліктів сучасності і їх врахування в підготовці фахівців тактичного рівня. Військово-технічний збірник, (4), 188–194. https://doi.org/10.33577/2312-4458.4.2011.188-194

Номер

Розділ

ПІДГОТОВКА ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ