DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.3.2010.106-112

Система бойової підготовки Сухопутних військ Збройних Сил України: сучасний стан, основні напрямки та перспективи розвитку

M. A. Isakov, M. Y. Jakovlev, Y. O. Ftemov, O. O. Furtes

Анотація


В статті проведено аналіз існуючої системи підготовки Сухопутних військ Збройних Сил України, розкрито основні проблемні питання, виявлено недоліки в її організації та причини їх виникнення, встановлено необхідність трансформації системи підготовки військ. Основна увага зосереджена на змінах в системі бойової підготовки, з часу прийняття Державної програми розвитку Збройних Сил України на 2006-2011 роки. Розглянуто основні напрямки та перспективи розвитку системи бойової підготовки Сухопутних військ Збройних Сил України.

Ключові слова


бойова підготовка; Сухопутні війська; Збройні Сили України; програми бойової і командирської підготовки; трансформація

Повний текст:

PDF

Посилання


Кириченко С.О. Військовий вимір трансформації Збройних Сил України в контексті євроатлантичної інтеграції / С.О. Кириченко // Наука і оборона. – 2008. – №3. – С. 33-36.

Свида І.Ю. Трансформація системи бойової підготовки Сухопутних військ Збройних Сил України. Завдання щодо відпрацювання концепції підготовки Сухопутних військ Збройних Сил України / І.Ю. Свида // Трансформація системи бойової підготовки Сухопутних військ Збройних Сил України. Завдання щодо відпрацювання концепції підготовки Сухопутних військ Збройних Сил України: матеріали доповідей та повідомлень наук.-практ. конф. 17 липня 2008 р. – Київ, 2008. – С. 5-6.

Пушняков А.С. Аналіз існуючої системи бойової підготовки Сухопутних військ та напрями трансформації. Завдання щодо розробки концепції підготовки Сухопутних військ Збройних Сил України / А.С. Пушняков // Трансформація системи бойової підготовки Сухопутних військ Збройних Сил України. Завдання щодо відпрацювання концепції підготовки Сухопутних військ Збройних Сил України: матеріали доповідей та повідомлень наук.-практ. конф. 17 липня 2008 р. – Київ, 2008. – С. 14-18.

Руснак І.С. Проблеми модернізації та створення тренажно-моделювальних комплексів військового призначення / І.С. Руснак, В.Л. Шевченко // Наука і оборона. – 2002. – № 1. – С. 32-39.

Руснак І.С., Шевченко В.Л., Артемов Ю.І. Методологічні засади створення інтегрованої навчально-тренувальної системи оперативної та бойової підготовки військ // Наука і оборона. – 2002. – № 2. – С. 29-35.

Яковлев М.Ю. Роль та місце навчально-тренувальної бази у досягненні цілей бойової підготовки Сухопутних військ Збройних Сил України / М.Ю. Яковлев, С.О. Черв’яков, Г.В. Єфімов // Збірка тез доповідей ІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції “Перспективи розвитку озброєння і військової техніки Сухопутних військ” (м. Львів, 28-29 квітня 2009 р.). – Л.: ЛІСВ НУ “ЛП”, 2009. – С. 23.

Обґрунтування номенклатури та потреби у сучасних навчально-тренажерних засобах для підготовки фахівців механізованих (танкових) підрозділів на період до 2015 року: звіт з НДР (заключний): № 0109U004640. – Львів, 2009. – 142 с.

Обґрунтування номенклатури та потреби у сучасних навчально-тренажерних засобах для підготовки фахівців автомобільної служби на період до 2015 року: звіт з НДР (заключний): № 0109U004644. – Львів, 2009. – 83 с.

Рекомендації з організації і методики проведення занять з бойової підготовки в механізованих і танкових підрозділах / Міністерство оборони. – Київ: МО, 2005. – 133 с.

Обґрунтування напрямків і розроблення рекомендацій щодо підвищення ефективності бойової підготовки Сухопутних військ Збройних Сил України: звіт з НДР (заключний): № 0109U004639. – Л., 2009. – 70 с.

Мірошков В.М. Пропозиції щодо удосконалення системи оперативної підготовки Збройних Сил України / В.М. Мірошков // Трансформація системи бойової підготовки Сухопутних військ Збройних Сил України. Завдання щодо відпрацювання концепції підготовки Сухопутних військ Збройних Сил України: матеріали науково-практичної конференції 17 липня 2008 р. – Київ, 2008. – С. 17-18.

Нестеренко О.В. Аналіз існуючої системи підготовки бригади та шляхи її удосконалення / О.В. Нестеренко // Трансформація системи бойової підготовки Сухопутних військ Збройних Сил України. Завдання щодо відпрацювання концепції підготовки Сухопутних військ Збройних Сил України: матеріали науково-практичної конференції 17 липня 2008 р. – Київ, 2008. – С. 36-37.

Біла книга 2007. Оборонна політика України. – К. МО України, 2008. – 119 с.

Ісаков М.А. Аналіз існуючої системи аналізу і узагальнення досвіду підготовки військ в об’єднаних збройних силах НАТО та сухопутних військах Збройних Сил України / М.А. Ісаков, М.Ю. Яковлев, О.О. Хлопецький, Ю.І. Василів // Системи озброєння та військової техніки. – Харків, 2009. – № 4 (20). – С. 24-30.

Яковлев М.Ю. Система аналізу і узагальнення досвіду підготовки військ, як складова системи бойової підготовки / М.Ю. Яковлев, О.О. Хлопецький, М.А. Ісаков, А.Б. Крупкін // Системи озброєння та військової техніки. – Харків, 2009. – № 3 (19). – С. 29-32.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2020 M. A. Isakov, M. Y. Jakovlev, Y. O. Ftemov, O. O. Furtes

ISSN (Online): 2708-5228, ISSN (Print): 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2020.