DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.2.2009.3-8

Cинтез каскадних кодів з алгеброгеометричними кодами на зовнішній ступені

V. I. Hrabchak

Анотація


В статті досліджуються питання побудови каскадних кодів з алгеброгеометричними кодами на зовнішній ступені, застосування яких в апаратурі передачі даних АСУВ дозволить суттєво знизити складність процедур кодування і декодування  та підвищити завадостійкість інформації, що оброблюється і передається. Розглядаються теоретичні питання побудови каскадних кодів з алгеброгеометричними кодами на зовнішній ступені, наведений приклад практичної реалізації завадостійкого кодування і декодування каскадних кодів  з алгеброгеометричним кодом на зовнішній ступені.

Ключові слова


каскадні коди; алгеброгеометричні коди; процедури кодування та декодування

Повний текст:

PDF

Посилання


Зв’язок військовий. Терміни та визначення: ДСТУ В 3265 – 95. – К.: УкрНДІССІ, 1995. – 23 с.

Блейхут Р. Теория и практика кодов, контролирующих ошибки / Блейхут Р. – М.: Мир, 1986. – 576 с.

Злотник Б. М. Помехоустойчивые коды в системах связи / Злотник Б. М. – М.: Радио и связь, 1989. – 232 с.

Гоппа В.Д. Коды на алгебраических кривых / В.Д. Гоппа // Докл. АН СССР. – 1981. – Т. 259, № 6. – С. 1289-1290.

Гоппа В.Д. Коды и информация / В.Д. Гоппа // Успехи математических наук. – 1984. – Т. 30, № 1(235). – С. 77-120.

Науменко М.І., Стасєв Ю.В., Кузнецов О.О. Теоретичні основи та методи побудови алгебраїчних блокових кодів: монографія / М.І. Науменко, Ю.В. Стасєв, О.О. Кузнецов. – Х.: ХУ ПС, 2005. – 267 с.

Кузнецов А.А. Энергетический выигрыш алгеброгеометрического кодирования / А.А. Кузнецов // Всеукр. меж вед. науч.-техн. сб. – Харьков: ХТУРЭ. – 2003. – № 134. – С. 218-222.

Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение / Скляр Б. – М.: Вильямс, 2003. – 1104 с.

Гантмахер Ф.Р. Теория матриц / Гантмахер Ф.Р. – М.: Наука, 1988. – 552 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2020 V. I. Hrabchak

ISSN (Online): 2708-5228, ISSN (Print): 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2020.