DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.2.2009.12-17

Універсальний вимірювальний модуль для побудови і модернізації контрольно-вимірювальних систем військово-технічних комплексів

Y. V. Shabatura, K. V. Ovchinnikov, Y. V. Bugayov

Анотація


Виконана розробка математичного, метрологічного, технічного і алгоритмічного забезпечення для побудови універсального вимірювального модуля, який функціонує на основі використання принципу часового представлення вимірювальної інформації. Проведені дослідження показали придатність розробленого модуля не лише для побудови нових засобів вимірювань але і для модернізації застарілих вимірювальних приладів і систем. Застосування модуля дозволяє суттєво збільшити точність вимірювань і завадостійкість з одночасним зменшенням енергоспоживання.

Ключові слова


імпульсні тестові сигнали; часове представлення вимірювальної інформації; часо-цифрові перетворювачі; мостова; потенціометрична вимірювальна схема

Повний текст:

PDF

Посилання


Дьяченко К.П. Электрические измерения. Средства и методы измерений / К.П. Дьяченко, Д.И. Зорин, П.И. Новицкий и др.; под общ. ред. Е.Г. Шрамкова. – М.: Высш. Школа, 1972. – 520 с.

Туричин А.М. Электрические измерения неэлектрических величин / А.М. Туричин, П.В. Новицкий, Е.С. Левшина и др.; под общ. ред. П.В. Новицкого. – Л.: Энергия, 1975. – 576 с.

Поліщук Є.С. Методи та засоби вимірювань неелектричних величин / Є.С. Поліщук. – Львів: «Львівська політехніка», 2000. – 360 с.

Кожемяко В.П. Оптоэлектронные логико-временные информационно-вычислительные среды / В.П. Кожемяко. – Тбилиси: Мецниереба, 1984. – 360 с.

Шабатура Ю.В. Основи теорії і практики інтервальних вимірювань: моногр. / Ю.В. Шабатура. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. – 167 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2020 Y. V. Shabatura, K. V. Ovchinnikov, Y. V. Bugayov

ISSN (Online): 2708-5228, ISSN (Print): 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2020.