DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.2.2009.36-39

Параметри плазми корони на поверхні літальних апаратів військового призначення

V. I. Chyhin, P. P. Gorun, L. I. Odosiy, S. V. Korolko, R. V. Kuzmenko

Анотація


В статті наведено чисельне моделювання плазми пульсуючої негативної корони, яка виникає на поверхні літальних апаратів, а також залежності параметрів плазми від концентрації кисню в азоті в області 1…21%. Включено у розгляд такі плазмо-хімічні процеси, як іонізацію молекул азоту і кисню при зіткненні з електронами, прилипання останніх до молекул O2 і його алотропних форм (O та O3), а також відлипання електронів від від’ємних іонів. Подано суттєві залежності частоти та амплітуди імпульсів струму і розподілів продуктів реакцій у приповерхневій області плазми 0…0,05 см від концентрації кисню, зокрема, чітке розділення областей генерування атомарного, молекулярного кисню та озону.

Ключові слова


чисельне моделювання; коронний розряд; струм; озон

Повний текст:

PDF

Посилання


Web-сторінка: http://www.nkau.gov.ua.

Chyhin V. International Symposium HAKONE VII, Greifswald, (2000), p. 18-22.

Чигінь В.І. Фізичні механізми пульсації негативної корони. – Рукопис // Дис…на здобуття вченого ступеня доктора фіз.-мат. наук. – Харків, 2006. – 257 с.

I.A. Kossyi. Kinetic scheme of the non-equilibrium discharge in nitrogen-oxygen mixtures / I.A. Kossyi, A.Yu. Kostinsky, A.A. Matveyev and V.P. Silakov // Plasma Sources Sci. Technol. 1992. – Vol. 1. – P. 207–220.

Акишев Ю., Дерюгин А., Каральник В. и др. Экспериментальное исследование и численное моделирование тлеющего разряда постоянного тока атмосферного давления // Физ. Плазмы. - 1994. – Т. 20, N6. – С. 571-584.

Райзер Ю.П. Физика газового разряда. - М.: Наука. – 1987. – 591 c.
Copyright (c) 2020 V. I. Chyhin, P. P. Gorun, L. I. Odosiy, S. V. Korolko, R. V. Kuzmenko

ISSN: 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2019.