DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.2.2009.36-39

Параметри плазми корони на поверхні літальних апаратів військового призначення

V. I. Chyhin, P. P. Gorun, L. I. Odosiy, S. V. Korolko, R. V. Kuzmenko

Анотація


В статті наведено чисельне моделювання плазми пульсуючої негативної корони, яка виникає на поверхні літальних апаратів, а також залежності параметрів плазми від концентрації кисню в азоті в області 1…21%. Включено у розгляд такі плазмо-хімічні процеси, як іонізацію молекул азоту і кисню при зіткненні з електронами, прилипання останніх до молекул O2 і його алотропних форм (O та O3), а також відлипання електронів від від’ємних іонів. Подано суттєві залежності частоти та амплітуди імпульсів струму і розподілів продуктів реакцій у приповерхневій області плазми 0…0,05 см від концентрації кисню, зокрема, чітке розділення областей генерування атомарного, молекулярного кисню та озону.

Ключові слова


чисельне моделювання; коронний розряд; струм; озон

Повний текст:

PDF

Посилання


Web-сторінка: http://www.nkau.gov.ua.

Chyhin V. International Symposium HAKONE VII, Greifswald, (2000), p. 18-22.

Чигінь В.І. Фізичні механізми пульсації негативної корони. – Рукопис // Дис…на здобуття вченого ступеня доктора фіз.-мат. наук. – Харків, 2006. – 257 с.

I.A. Kossyi. Kinetic scheme of the non-equilibrium discharge in nitrogen-oxygen mixtures / I.A. Kossyi, A.Yu. Kostinsky, A.A. Matveyev and V.P. Silakov // Plasma Sources Sci. Technol. 1992. – Vol. 1. – P. 207–220.

Акишев Ю., Дерюгин А., Каральник В. и др. Экспериментальное исследование и численное моделирование тлеющего разряда постоянного тока атмосферного давления // Физ. Плазмы. - 1994. – Т. 20, N6. – С. 571-584.

Райзер Ю.П. Физика газового разряда. - М.: Наука. – 1987. – 591 c.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2021 V. I. Chyhin, P. P. Gorun, L. I. Odosiy, S. V. Korolko, R. V. Kuzmenko

ISSN (Online): 2708-5228, ISSN (Print): 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2021.