DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.1.2009.69-73

Узагальнення процедур виявлення структурних змін моделей дрейфу нормованого параметра озброєння і військової техніки

A. O. Levchenko

Анотація


У статті проведено узагальнення процедур перевірки гіпотез про появу структурних змін моделей дрейфу нормованого параметра за наявності одного, двох, трьох і чотирьох відліків після регулювання. Попередньо для визначення місця застосування процедур перевірки гіпотез про появу структурних змін розглянуто процедуру побудови в класі скінчених степеневих сум аналітичної моделі дрейфу, оптимальної в сенсі максимуму каппа-критерію відтворюваності і мінімуму показника компактності на етапі структурної ідентифікації методом послідовного ускладнення моделі.

Як підсумок, у статті отримані процедури та алгоритми, сукупність яких дозволить реалізовувати інформаційні процедури автоматичних систем метрологічного супроводу з прогнозуванням для впровадження контролю у вигляді, найбільш характерному для організації експлуатації у Збройних Силах України.

Ключові слова


модель дрейфу; параметр озброєння; автоматичні системи

Повний текст:

PDF

Посилання


Левин С. Ф. Теория стохастической компактности / С. Ф. Левин // Статистический анализ и синтез систем технического обеспечения эксплуатации. – Одесса: ОВВКИУ ПВО, 1984. – C. 40-178.

Левин С. Ф. Гарантированность программ обеспечения эксплуатации техники / С. Ф. Левин. – Киев: Знание, 1989. – 23 с.

Левин С. Ф. Основы теории контроля / С. Ф. Левин. – М.: МО СССР,1983. – 51 с.

Баранов А. Н. Автоматизированная система метрологического сопровождения эталонов и образцовых СИ / А. Н. Баранов // Статистическая идентификация, прогнозирование и контроль РЭА: Методические рекомендации. – Севастополь: Знание, 1990. – С. 5-7.

Блинов А. П. Обнаружение структурных изменений моделей функционально зависимых измеряемых величин / А. П. Блинов, С. Ф. Левин // Статистическая идентификация, прогнозирование и контроль РЭА: Методические рекомендации. – Севастополь: Знание, 1990. – С. 4.

Левин С. Ф. Оценивание точности построения прогнозирующих моделей дрейфа метрологических характеристик образцовых средств измерений / С. Ф. Левин // Методы теории идентификации в задачах измерительной техники и метрологии. – Новосибирск: Госстандарт СССР, 1989. – С. 46–47.

Блинов А. П. Построение градуировочных характеристик средств измерений методом максимума компактности / А.П. Блинов // Измерительная техника. – 1987. – №7. – С. 15-16.

Левин С. Ф. Схема перекрёстного выбора с переменным контрольным окном для построения ММК-моделей случайных процессов / С. Ф. Левин, А.П. Блинов // Проблемы повышения эффективности обработки радиолокационных сигналов и эксплуатации радио-технических систем. – Ч. 2. – Одесса: ОВВКИУ ПВО, 1989. – С. 28-29.

Левченко А. О. Узагальнена процедура виявлення структурних змін статистичних даних адаптивної системи метрологічного супроводу з прогнозуванням / А. О. Левченко // Збірка наукових праць Одеського інституту сухопутних військ. – 2003. – № 8. – Ч. 1. – С. 73-76.

Левин С. Ф. Статистический анализ и синтез систем технического обеспечения эксплуатации / С. Ф. Левин. – Одесса: ОВВКИУ ПВО, 1984. – 450 с.

Блинов А. П., Левин С. Ф. Обнаружение структурных изменений моделей функционально зависимых измеряемых величин / А. П. Блинов, С. Ф. Левин // Статистическая идентификация, прогнозирование и контроль РЭА: Методические рекомендации. – Севастополь: Знание, 1990. – С. 27-29.

Левченко А. О. Алгоритм прогнозуючого контролю для технологічної системи керування параметрами технічних засобів / А. О. Левченко //Труди Одеського національного політехнічного університету. – 2000. – Вип. 2(11). – С. 133-136.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2020 A. O. Levchenko

ISSN (Online): 2708-5228, ISSN (Print): 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2020.