DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.21.2019.38-43

Рекомендації щодо визначення вогневих можливостей артилерійських підрозділів

Y. L. Voda, V. М. Kazakov

Анотація


У статті проаналізовані умови виконання вогневих завдань залежно від їх обсягу та вогневих мож­ливостей артилерії, а також чинники, які впливають на вогневі можливості артилерійських підрозділів. Наголошується на необхідності для артилерійських командирів постійно знати вогневі можливості під­порядкованих підрозділів та надаються рекомендації щодо порядку їх визначення залежно від встановленої витрати боєприпасів або часу стрільби на ураження. Наведені приклади розрахунку вогневих можливостей у випадках призначення витрати боєприпасів у частках бойового комплекту на ціль, частках норми на ціль або заданим (необхідним) показником ефективності стрільби.

Ключові слова


вогневі можливості; знищення; подавлення; показник ефективності стрільби; обсяг вогневих завдань

Повний текст:

PDF

Посилання


Бойовий статут артилерії Збройних Сил України. Частина ІІ (дивізіон, батарея, взвод, гармата). К.: Командування Сухопутних військ Збройних Сил України, 2016. – 201 с. (Military status of artillery of the Armed Forces of Ukraine. Part II (division, battery, platoon, gun). K.: Command of the Land Forces of the Armed Forces of Ukraine, 2016. – 201 p.).

Правила стрільби і управління вогнем наземної артилерії (дивізіон, батарея, взвод, гармата) – 295 с. (Затверджені Наказом Генерального штабу ЗС України 05.01.2018, № 6). (Rules of firing and controlling the fire of ground artillery (division, battery, platoon, gun) – 295 s.).

Теория стрельбы наземной артиллерии: [Учебник для слушателей академии] / Матвеев А.И., Корокин Б.Ф., Кашутин В.А. и др.; под общ. ред. Матвеева А.И. – Ленинград: ВАА, 1966. – 522 с. (Ground-artillery firing theory: [Textbook for students of the Academy] / A. Matveev, B. Korokin, V. Kashutin and others; in common. edit A. Matveyev. – Leningrad: VAA, 1966. – 522 p.).

Теоретические основы управления огнем наземной артиллерии: [Учебник для слушателей академии] / Аверьянов А.И., Карев В.В., Коваленко В.В. и др.; под общ. ред. Аверьянова А.И. Л.: Издание академии, 1978. – 454 с. (Theoretical Basis for the Control of the Fire of Ground Artillery: [Textbook for Students of the Academy] / A. Averyanov, V. Kariev, V. Kovalenko and others; in common. edit A. Averyanov, L.: Edition of the Academy, 1978. – 454 p.).

Посібник з вивчення Правил стрільби і управління вогнем наземної артилерії (дивізіон, батарея, взвод, гармата). – Управління РВіА командування СВ ЗС України, (Затверджене Наказом командувача РВіА 18.06.2008, № 3). – 265 с. (Guide to studying the Rules of firing and controlling the fire of ground artillery (division, battery, platoon, gun). – 265 p.).

Тактическая подготовка: [Учебник для высших артиллерийских училищ] / Горев Ю.П., Семенов Н.Ф., Дудинов Н.Ф. и др.; под ред. Левина В.И. – М.: Воениздат, 1988. – 432 с. (Tactical training: [Textbook for higher artillery schools] / Y. Gorev, N. Semenov, N. Dudinov. and others; ed. V. Levin. – M.: Warenizdat, 1988. – 432 p.).

Управление огнем наземной артиллерии: [Учебник] / Круковский А.С. Осипов И.В., Кашутин А.С. и др.; отв. ред. Круковский А.С. – М.: Мин. обороны СССР. 1976. – 322 с. (Terrestrial artillery fire control: [Tutorial] / A. Kurkovsky, I. Osipov, A.Kashutin, and others; edit A. Kurkovsky. – M.: Ministry of Defense of the USSR, 1976. – 322 p.).

Правила стрільби і управління вогнем наземної артилерії (група, дивізіон, батарея, взвод, гармата). – 255 с. (Затверджені Наказом командувача Сухопутних військ Збройних Сил України від 17.06.2008 року № 261). (Rules of firing and controlling the fire of ground artillery (group, division, battery, platoon, gun) – 255 s. (Approved by Order of the Commander of the Land Forces of the Armed Forces of Ukraine dated June 17, 2008 No. 261).


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2020 Y. L. Voda, V. М. Kazakov

ISSN: 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2020.