DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.21.2019.52-59

Спосіб застосування снарядів, обладнаних пристроєм ретрансляції навігаційних сигналів з метою визначення установок для стрільби

O. V. Stepanenko, E. Y. Didenko

Анотація


У статті аналізуються умови, за яких неможливо застосовувати існуючі способи та засоби визначення установок для стрільби по неспостережуваних цілях на великих дальностях стрільби, та пропонується новий спосіб з визначення установок для стрільби, що розраховуються за результатами пристрілювання цілі снарядами, обладнаними пристроєм ретрансляції навігаційних сигналів супутникових навігаційних систем. Описаний в статті спосіб передбачає створення системи визначення координат снаряда, яка складається з пристрою ретрансляції навігаційних сигналів та наземного вимірювача базової станції. Пристрої ретрансляції навігаційних сигналів містить обладнання ретрансляції навігаційних сигналів, прийнятих з навігаційних космічних супутників та пілот-сигналів, його пропонується розробити у вигляді підривника, що вкручується в головну частину снаряда. Наземний вимірювач базової станції містить приймач ретрансльованих сигналів, блоки обробки ретрансльованих сигналів та прямих сигналів навігаційних космічних супутників, персональну електронну обчислювальну машину з відповідним про­грамним забезпеченням, модуль захисту від „інтелектуальних” перешкод та систему захисту від радіо­електронного подавлення. Структурні схеми пристрою ретрансляції навігаційних сигналів та наземного вимірювача базової станції представлені у статті з роз’ясненнями принципів їх роботи. Розглядаються помилки, які виникають під час ретрансляції навігаційних сигналів, з’ясовуються їх максимальні значення, аналізується їх вплив на точність визначення координат місця падіння снаряда наземним вимірювачем базової станції. Також описується спосіб визначення установок для стрільби по неспостережуваних цілях шляхом пристрілювання боєприпасами, обладнаними пристроєм ретрансляції навігаційних сигналів супут­никових навігаційних систем. Проводиться порівняльний аналіз точності визначення установок для стрільби, отриманих способом повної підготовки та способом обчислення даних, отриманих у ході пристрілювання цілей снарядами, обладнаними пристроєм ретрансляції навігаційних сигналів. Надаються пропозиції щодо можливих способів застосування снарядів, обладнаних пристроєм ретрансляції наві­гаційних сигналів.

Ключові слова


пристрій ретрансляції навігаційних сигналів; визначення координат снаряда; пристрілювання неспостережуваних цілей; точність визначення установок для стрільби

Повний текст:

PDF

Посилання


Правила стрільби і управління вогнем наземної артилерії: група, дивізіон, батарея, взвод, гармата / В.Ю. Горбильов, І.В. Науменко, М.Ю. Мокроцький, І.Д. Волков, П.В. Полениця, Ю.Л. Вода, В.М. Козаков. – К.: Міністерство оборони, 2018. – 295 с.

Навігаційне забезпечення військ / А.П. Багмет, О.В. Кравчук, О.Г. Міхно, М.С. Пастушенко та ін. // Довідник. – K.: ЦУВТН ГУОЗ КСП ЗСУ, 2006. – 416 с.: іл.

Дмитренко С. Тенденції розвитку високоточних артилерійських боєприпасів // Військо України. – 2003. – № 7-8. – С. 28-29.

Савенков А. Разработка высокоточных всепогодных систем наведения малоразмерных средств поражения объектов ВВТ // Оборонная техника. – М.: ЦНИИИ и ТЭИ. – 1990. – № 9. – C. 18–19.

Сайт: GlobalSecurity.org [Електронний ресурс]: XM1156 Комплект точного наведення (PGK). – Режим доступу: https://www.globalsecurity.org/military/systems/ munitions/m1156.htm.

Методы определения навигационных параметров подвижных средств с использованием спутниковой радионавигационной системы ГЛОНАСС: монография / В.Н. Тяпкин, Е.Н. Гарин. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. – 260 с.

Фатеев Ю.Л. Теоретические основы и практическая реализация угловых измерений на основе глобальных навигационных спутниковых систем: автореф. дис. д-ра техн. наук: 05.12.04 / рук. работы Г.Я. Шайдуров; КГТУ. – Защищена 23.09.2004. – Красноярск, 2004. – 40 с.

Фатеев Ю.Л. Теоретические основы и практическая реализация угловых измерений на основе глобальных навигационных спутниковых систем: дис. д-ра техн.наук 05.12.04 / Ю.Л. Фатеев; Краснояр. гос. техн. ун-т; рук. работы Г.Я. Шайдуров. – Красноярск, 2004. – 339 с.

ГЛОНАСС. Принципы построения и функционирования / под ред. А.И. Перова, В.Н. Харисова. – Изд. 4-е, перераб. – М.: Радиотехника, 2010. – 800 с.

Гарин Е.Н. Проработка вопросов определения пространственной ориентации вращающегося объекта с использованием антенной системы, состоящей из одной антенны / Е.Н. Гарин // Вестник Военной академии воздушно-космической обороны. – 2008. – № 1. – С. 140–147.

Гарин Е.Н. Определение относительных координат объекта с помощью спутниковых средств радионавигации / Е.Н. Гарин, Д.Д. Дмитриев, В.И. Кокорин, Н.С. Кремез // Радиолокация, навигация и связь: сб. докл. конф. “RLNC-2006”: в 3 т. – Воронеж: НПО “САКВОЕЕ”, 2006. – (Т. 3, С. 1776–1784).

Поваляев А.А. Спутниковые радионавигационные системы: время, показания часов, формирование измерений и определение относительных координат / А.А. Поваляев. – М.: Радиотехника, 2008. – 328 с.

Посібник з вивчення правил стрільби і управління вогнем наземної артилерії: дивізіон, батарея, взвод, гармата: навч. посіб. – Київ: РВіА ЗСУ, 2018. – 278 с.

Подготовка стрельбы и управления огнем артиллерии / под ред. В.И. Волобуєва. – М.: Воениздат, 1987. – 376 с.

Стрельба наземной артиллерии / Под ред. В.И. Колесова. – М.: Воениздат, 1969. – 367 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2020 O. V. Stepanenko, E. Y. Didenko

ISSN (Online): 2708-5228, ISSN (Print): 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2020.