DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.22.2020.7-13

Вплив сили та моменту сили магнуса на дальність польоту снаряда

V. I. Hrabchak, V. P. Vasylenko, S. M. Osipenko, O. M. O. Shapoval

Анотація


В статті проведений аналіз виникнення сили та моменту сили Магнуса при польоті снаряда; наведені аналітичні залежності їх визначення. З використанням методу різниць проведена оцінка впливу сили та моменту сили Магнуса на характеристики стрільби артилерійських систем. Наведена математична модель польоту снаряда та представлені результати чисельного моделювання залежностей відхилення в дальності польоту снаряда ОФ-462Ж 122-мм гаубиці Д-30 від точності визначення аеродинамічних коефіцієнтів сили і моменту сили Магнуса. Показано, що найбільші відхилення в дальності польоту снаряда відбуваються при стрільбі на великих кутах кидання, при збільшенні швидкості польоту снаряда.


Ключові слова


артилерійський снаряд; аеродинамічні сили та моменти; сила Магнуса; момент сили Магнуса; кут нутації; рівняня руху снаряда; відхилення в дальності; Таблиці стрільби

Повний текст:

PDF

Посилання


Аржаников Н.С. Аэродинамика летательных аппаратов / Н.С. Аржаников, Г.С. Садекова. – М.: Высшая школа, 1983. – 359 с.

Липницкий Ю.М. Аэродинамика баллистического полета / Ю.М. Липницкий, А.В. Красильников, А.Н. Покровский, В.Н. Шманенков [Под ред. Липницкого Ю.М.]. – М: ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 176 с.

Дмитриевский А.А. Внешняя баллистика / А.А. Дмитриевский, Л.Н. Лисенко. – М.: Машиностроение, 2005. – 607 с.

Баллистика / [С.В Беневольский, В.В. Бурлов, В.П. Казанцев и др.]; под ред. Л.Н. Лисенко. – Пенза: ПАИИ, 2005. – 510 с.

McCoy R.L. Modern Exterior Ballistics/ R.L. McCoy. – Atglen, PA.: Schiffer Military History, 2012. – 328 p.

Харитонов А.М. Техника и методы аэрофизичес-кого эксперимента. Ч.1. Аэродинамические трубы и газо-динамические установки / А.М. Харитонов. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2005. – 220 с.

Равдин И.Ф. Внешняя баллистика неуправляемых реактивных снарядов / И.Ф. Равдин. – Л.:ВАА, 1972. – 184 с.

Шевелев Ю.Д. Пространственные задачи вычисли¬тельной аэрогидродинамики / Ю.Д. Шевелев. – М.: Наука, 1986. – 368 с.

Грабчак В.І. Математична модель руху снаряда з гіроскопічною стабілізацією навколо його центру мас / В.І. Грабчак, С.В. Бондаренко, С.В. Стеців // Системи озброєння і військова техніка. – Харків: ХУПС. – 2014. – Вип. 4 (40). – С. 21-27.

Грабчак В.І. Математична модель руху центру мас снаряда з гіроскопічною стабілізацією / В.І. Грабчак, С.В. Бондаренко, С.В. Стеців // Військово-технічний збірник. – Львів: АСВ. – 2014. – Вип. 2 (11). – С. 7-12.

Таблицы стрельбы 122-мм гаубицы Д-30 / [авт. текста Р.А. Кулаковский]. – М.: Воен. издательство. 1984. – 224 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2021 V. I. Hrabchak, V. P. Vasylenko, S. M. Osipenko, O. M. O. Shapoval

ISSN (Online): 2708-5228, ISSN (Print): 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2021.