Оцінка ефективності дій мобільних бойових роботів методами теорії масового обслуговування

Автор(и)

  • R. V. Zinko Національний університет “Львівська політехніка”, (м. Львів), доцент кафедри автомобілебудування, Україна https://orcid.org/0000-0002-3275-8188
  • P. I. Kazan Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, (м. Львів), начальник НДВ (застосування роботизованих комплексів) НЦ СВ, Україна https://orcid.org/0000-0001-5929-0469
  • Y. M. Cherevko Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, (ь. Львів), старший науковий співробітник НДЛ (бронетанкового озброєння та техніки) НДВ (механізованих і танкових військ) НЦ СВ, Україна https://orcid.org/0000-0001-7468-8213
  • O. S. Bilyk Національний університет “Львівська політехніка”, (м. Львів), доцент кафедри іноземних мов, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33577/2312-4458.22.2020.37-43

Ключові слова:

ефективність застосування, мобільний бойовий робот, моделювання бойових дій, теорія масового обслуговування

Анотація

У статті доведено, що на сучасному етапі розвитку вітчизняної військової науки моделювання бойових дій є важливим інструментом для прогнозування можливих результатів бойового зіткнення з подальшим виробленням рекомендацій щодо його планування та ведення. Визначено, що інші математичні методи дають широкі можливості вирішення часткових завдань під час реалізації принципів військового мистецтва. За допомогою різних математичних методів та електронної обчислювальної техніки є можливість виробляти кількісні рекомендації для прийняття рішень у різних бойових ситуаціях.

Розглянута можливість застосування методик систем масового обслуговування для моделювання бойових дій мобільних бойових роботів. Застосування таких методик дозволило отримати аналітичний опис фінальних ймовірностей для неповно доступної системи масового обслуговування та розширити можливості врахування умов виконання бойових завдань військових підрозділів, які оснащені мобільними бойовими роботами. З цією метою приведена та розглянута модель, що описує бій, коли стрільба ведеться по спостережуваних цілях і, у разі ураження цілі, вогонь миттєво переноситься на неуражені. Ця модель проілюстрована функціональною схемою, яка наочно показує роботу по цілях п’яти однотипних мобільних бойових роботів. При цьому виявлення цілей здійснюється за показниковим законом з функцією розподілу часу обслуговування цілі та середній інтенсивності їх виявлення й знищення.

Визначені характеристики ефективності роботи системи масового обслуговування у стаціонарному (усталеному) режимі, тобто при необмежено зростаючому часі її роботи. Також уведено два коефіцієнти, які характеризуватимуть відношення між тривалістю фази нанесення удару та часом всього процесу обслуго­вування цілі. На основі проведених досліджень для прикладу були проведені відповідні розрахунки та окреслені межі можливого застосування групи мобільних бойових роботів, яка складається з п’яти одиниць, для військового підрозділу. Визначена завантаженість кожної машини і, відповідно, ефективність підрозділу в цілому, надані рекомендації щодо їх кількісного складу.

Посилання

Телелим В.М. Тенденції розвитку збройної боротьби сучасності: лекція / В.М. Телелим // К: НУОУ, 2009. – 24 с.

Ткаченко П.М. Математические модели боевых действий / П.М. Ткаченко, Л.Н. Куцев, Г.А. Мещеряков, А.М. Чавкин, А.Д. Чебыкин. – М.: Советское радио, 1969. – 240 с.

Зінько Р.В. Дослідження експлуатаційних властивостей малого розвідувального робота та варіантів його застосування розвідувальними підрозділами Збройних Сил України / Р.В. Зінько, П.І. Казан, Д.Є. Хаустов, О.С. Білик // Зб. наук. праць Військової академії (технічні науки). – Одеса: ВА, 2019. – № 1 (11). – С. 29–38.

Мирончук Ю.В. Сучасний стан та перспективи розвитку наземних мобільних робототехнічних комплексів для Сухопутних військ Збройних Сил України / Військ.-техн. зб. – Львів: НАСВ, 2016. – № 14. – С. 31–35. DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.14.2016.31-35

Заруба О.Г. Імітаційне моделювання: досвід збройних сил Франції / О.Г. Заруба // Сучасні інформаційні технологій у сфері безпеки та оборони. – 2008. – № 2(2). – С. 44-46.

Резяпов Н. Развитие систем компьютерного моделирования в вооруженных силах США / Н. Резяпов // ЗВО. – 2007. – № 6. – C.17–23.

Казмірчук Р. Світовий досвід і тенденції застосування засобів імітаційного моделювання бойових дій / Р. Казмірчук, Є. Рижов, О. Корольова, В. Боженко // Військ.-техн. зб. – Львів: АСВ, 2009. – № 2. – С. 63–72. DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.2.2009.63-72

Городнов В.П., Дробаха Г.А., Єрмошин М.О., Смірнов Є.Б., Ткаченко В.І. Моделювання бойових дій військ (сил) протиповітряної оборони та інформаційне забезпечення процесів управління ними (теорія, практика, історія розвитку). Монографія. – Х.: ХВУ, 2004. – 409 с.

Городнов В.П., Суконько С.М., Овчаренко В.В. Застосування математичного апарату неповно доступних систем масового обслуговування для моделювання бойових дій підрозділу Національної гвардії України з озброєними злочинцями. Актуальні питання освіти і науки. – Х.: НАНГУ, 2017. – C. 201-206.

Чуєв В.Ю. Исследование операций в военном деле / В.Ю. Чуєв. – М.: ВИ МО СССР, 1970. – 256 с.

Дослідження операцій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Дослідження операцій.

Чобиток В.А. Оценка боевой эффективности и технического совершенства вооружения и военной техники. Учебное пособие. – К.: КВТИУ, 1984. — 58 с.

Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятности и математической статистике. - М.: Высшая школа, 2004. – 407 с.

Ивницкий В.А. Теория сетей массового обслуживания. – М.: Физматлит, 2004. – 772 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-20

Як цитувати

Zinko, R. V., Kazan, P. I., Cherevko, Y. M., & Bilyk, O. S. (2020). Оцінка ефективності дій мобільних бойових роботів методами теорії масового обслуговування. Військово-технічний збірник, (22), 37–43. https://doi.org/10.33577/2312-4458.22.2020.37-43

Номер

Розділ

БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ ОВТ