DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.22.2020.66-73

Методика визначення послідовності перевірки радіоелектронних комплексів при технічному обслуговуванні за станом

L. M. Sakovych, Y. V. Ryzhov, Y. A. Nastishin, Y. V. Miroshnichenko, L. A. Korotchenko

Анотація


В статті розглянуті особливості технічного обслуговування радіоелектронних комплексів великої розмірності (десятки і сотні тисяч елементів), що складаються з окремих підсистем, перевірку праце­здатності яких, технічне обслуговування та відновлення працездатності під час поточного ремонту можливо виконувати автономно. До таких об’єктів відносяться вузли і апаратні зв’язку, радіолокаційні станції, комплекси управління польотами та інші. В статті вперше запропоновано для підвищення ефектив­ності технічного обслуговування за станом обґрунтовано встановлювати послідовність перевірки підсистем з комплексним врахуванням надійнісних, часових та вартісних показників. Крім того, запропо­новано враховувати не тільки вартість засобів вимірювальної техніки, але і їх метрологічну надійність.

Усі перераховані фактори об’єднуються комплексним показником, значення якого розраховують для кожної підсистеми комплексу. Для нормування значення комплексного показника вводиться ймовірність переважного вибору підсистем комплексу. Потім в результаті ранжування підсистем за убиванням  значення цієї ймовірності визначають послідовність перевірки окремих підсистем комплексу. В такому випадку, крім послідовності перевірки, можливо визначити мінімальну кількість підсистем, що перевіря­ються для забезпечення необхідного значення ймовірності оцінки технічного стану виробу в цілому, за обмежений час.

В статті приведено блок-схему алгоритму реалізації методики, що дозволяє використовувати ЕОМ для автоматизації процесу. Приведений приклад використання методики і кількісна оцінка ефективності її застосування. Використання запропонованої методики приведе до впорядкування практичної реалізації технічного обслуговування за станом і підвищення його ефективності в реальних умовах експлуатації радіоелектронних комплексів великої розмірності.


Ключові слова


радіоелектронні комплекси; технічне обслуговування за станом, ймовірність переважного вибору

Повний текст:

PDF

Посилання


ДСТУ В 3576-97. Експлуатація та ремонт військової техніки. Терміни та визначення. Держстандарт України. – Київ, 1998. – 59 с.

ДСТУ В 3577-97. Види технічного обслуговування. Заміна комплектувальних виробів. Загальні положення. Держстандарт України. – Київ,1998. – 9 с.

Барзилович Е.Ю. Модели технического обслуживания сложных систем. – Москва: Высшая школа, 1982. – 231 с.

Острейковский В.А. Теория надежности. – Москва: Высшая школа, 2003. – 463 с.

Керівництво з технічного забезпечення зв’язку та автоматизації управляння військами Збройних Сил України / Дзюба В.М. та ін.; за ред. О.М. Іващенка. – Київ, 2003. – 259 с.

Основи теорії надійності та експлуатації радіо-електронних систем / Василишин В.І., Женжера С.В. Чечуй С.В., Глушко А.П. – Харків: ХНУПС, 2018. – 268 с.

Половко А.М, Гуров С.В. Основы теории надежности. Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2006. – 704 с.

Креденцер Б.П. Техническое обслуживание и надежность системы с временным резервированием: монография. – Киев: Феникс, 2016. – 384 с.

Ксенз С.П. Основы технической диагностики средств и комплексов связи и автоматизации управления. – Ленинград: ВАС, 1986. – 192 с.

Ксенз С.П. Борьба с диагностическими ошибками при техническом обслуживании и ремонте систем управления связи и навигации. – Санкт-Петербург: ВАС, 2006. – 240 с.

Ryzhov Ye. V, Sacovych L. N, Vankevych Petro. Optimization of requirements for measuring at metrological service of communication tools. Measurement, Journal of International Measurement Confederation. 2018. Vol.123. P.19-25. DOI: https//doi.org/10.1016/j. measurement.2018.03.055.

Сакович Л.Н., Бобро Р.А. Выбор параметров и последовательности их измерения при техническом обслуживании средств связи по состоянию. – Зв’язок. 2006. № 3. – С. 54-56.

Основи експлуатації засобів вимірювальної техніки військового призначення в умовах проведення АТО/ Кононов В.Б. та ін. – Харків: ХНУПС, 2017. – 288 с.

Рижов Є.В. Метод визначення послідовності перевірки параметрів під час технічного обслуговування військової техніки зв’язку за станом / Є.В. Рижов, Л.М. Сакович // Науково-технічний журнал ЦНДІ ОВТ ЗС України. – 2017. – № 4(16). – С. 70-72. DOI: https://doi.org/10.34169/ 2414-0651.2017.4(16).70-72

Kononov V.B., Ryzhov Ye.V, Sacovych L.N. Dependence of parameters of repair of military communication means on the quality of metrological support. Advanced Information Systems. Vol.2, №1. P.91-95. DOI: https//doi.org/10.20998/ 2522-9052. 2018.1.17.

Рижов Є.В. Удосконалена методика обґрунтування параметрів для метрологічного обслуговування техніки зв’язку / Є.В. Рижов // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія ПРИЛАДОБУДУВАННЯ. – 2018. – Вип. 55(1). – С. 53-60. DOI: https://doi.org/10.20535/1970. 55(1).2018.135893.

Сакович Л.М., Криховецький Г.Я., Небесна Я.Е. Оцінка впливу метрологічної надійності засобів вимірювань на час виконання технічного обслуговування засобів спеціального зв’язку. Системи управління, навігації та зв’язку. – 2018. Вип. 2 (48). – С.164-166. DOI: https://doi.org.10.26906/ SUNZ.2018.2.164.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2020 L. M. Sakovych, Y. V. Ryzhov, Y. A. Nastishin, Y. V. Miroshnichenko, L. A. Korotchenko

ISSN (Online): 2708-5228, ISSN (Print): 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2020.