DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.22.2020.66-73

Методика визначення послідовності перевірки радіоелектронних комплексів при технічному обслуговуванні за станом

L. M. Sakovych, Y. V. Ryzhov, Y. A. Nastishin, Y. V. Miroshnichenko, L. A. Korotchenko

Анотація


В статті розглянуті особливості технічного обслуговування радіоелектронних комплексів великої розмірності (десятки і сотні тисяч елементів), що складаються з окремих підсистем, перевірку праце­здатності яких, технічне обслуговування та відновлення працездатності під час поточного ремонту можливо виконувати автономно. До таких об’єктів відносяться вузли і апаратні зв’язку, радіолокаційні станції, комплекси управління польотами та інші. В статті вперше запропоновано для підвищення ефектив­ності технічного обслуговування за станом обґрунтовано встановлювати послідовність перевірки підсистем з комплексним врахуванням надійнісних, часових та вартісних показників. Крім того, запропо­новано враховувати не тільки вартість засобів вимірювальної техніки, але і їх метрологічну надійність.

Усі перераховані фактори об’єднуються комплексним показником, значення якого розраховують для кожної підсистеми комплексу. Для нормування значення комплексного показника вводиться ймовірність переважного вибору підсистем комплексу. Потім в результаті ранжування підсистем за убиванням  значення цієї ймовірності визначають послідовність перевірки окремих підсистем комплексу. В такому випадку, крім послідовності перевірки, можливо визначити мінімальну кількість підсистем, що перевіря­ються для забезпечення необхідного значення ймовірності оцінки технічного стану виробу в цілому, за обмежений час.

В статті приведено блок-схему алгоритму реалізації методики, що дозволяє використовувати ЕОМ для автоматизації процесу. Приведений приклад використання методики і кількісна оцінка ефективності її застосування. Використання запропонованої методики приведе до впорядкування практичної реалізації технічного обслуговування за станом і підвищення його ефективності в реальних умовах експлуатації радіоелектронних комплексів великої розмірності.


Ключові слова


радіоелектронні комплекси; технічне обслуговування за станом, ймовірність переважного вибору

Повний текст:

PDF

Посилання


ДСТУ В 3576-97. Експлуатація та ремонт військової техніки. Терміни та визначення. Держстандарт України. – Київ, 1998. – 59 с.

ДСТУ В 3577-97. Види технічного обслуговування. Заміна комплектувальних виробів. Загальні положення. Держстандарт України. – Київ,1998. – 9 с.

Барзилович Е.Ю. Модели технического обслуживания сложных систем. – Москва: Высшая школа, 1982. – 231 с.

Острейковский В.А. Теория надежности. – Москва: Высшая школа, 2003. – 463 с.

Керівництво з технічного забезпечення зв’язку та автоматизації управляння військами Збройних Сил України / Дзюба В.М. та ін.; за ред. О.М. Іващенка. – Київ, 2003. – 259 с.

Основи теорії надійності та експлуатації радіо-електронних систем / Василишин В.І., Женжера С.В. Чечуй С.В., Глушко А.П. – Харків: ХНУПС, 2018. – 268 с.

Половко А.М, Гуров С.В. Основы теории надежности. Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2006. – 704 с.

Креденцер Б.П. Техническое обслуживание и надежность системы с временным резервированием: монография. – Киев: Феникс, 2016. – 384 с.

Ксенз С.П. Основы технической диагностики средств и комплексов связи и автоматизации управления. – Ленинград: ВАС, 1986. – 192 с.

Ксенз С.П. Борьба с диагностическими ошибками при техническом обслуживании и ремонте систем управления связи и навигации. – Санкт-Петербург: ВАС, 2006. – 240 с.

Ryzhov Ye. V, Sacovych L. N, Vankevych Petro. Optimization of requirements for measuring at metrological service of communication tools. Measurement, Journal of International Measurement Confederation. 2018. Vol.123. P.19-25. DOI: https//doi.org/10.1016/j. measurement.2018.03.055.

Сакович Л.Н., Бобро Р.А. Выбор параметров и последовательности их измерения при техническом обслуживании средств связи по состоянию. – Зв’язок. 2006. № 3. – С. 54-56.

Основи експлуатації засобів вимірювальної техніки військового призначення в умовах проведення АТО/ Кононов В.Б. та ін. – Харків: ХНУПС, 2017. – 288 с.

Рижов Є.В. Метод визначення послідовності перевірки параметрів під час технічного обслуговування військової техніки зв’язку за станом / Є.В. Рижов, Л.М. Сакович // Науково-технічний журнал ЦНДІ ОВТ ЗС України. – 2017. – № 4(16). – С. 70-72. DOI: https://doi.org/10.34169/ 2414-0651.2017.4(16).70-72

Kononov V.B., Ryzhov Ye.V, Sacovych L.N. Dependence of parameters of repair of military communication means on the quality of metrological support. Advanced Information Systems. Vol.2, №1. P.91-95. DOI: https//doi.org/10.20998/ 2522-9052. 2018.1.17.

Рижов Є.В. Удосконалена методика обґрунтування параметрів для метрологічного обслуговування техніки зв’язку / Є.В. Рижов // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія ПРИЛАДОБУДУВАННЯ. – 2018. – Вип. 55(1). – С. 53-60. DOI: https://doi.org/10.20535/1970. 55(1).2018.135893.

Сакович Л.М., Криховецький Г.Я., Небесна Я.Е. Оцінка впливу метрологічної надійності засобів вимірювань на час виконання технічного обслуговування засобів спеціального зв’язку. Системи управління, навігації та зв’язку. – 2018. Вип. 2 (48). – С.164-166. DOI: https://doi.org.10.26906/ SUNZ.2018.2.164.


 

Цитується у:

1. Modeling of the Order of Checking of Parameters in Technical Maintenance of the State of Radio Electronic Means
S. Gnatiuk, L. Sakovych, U. Miroshnychenko
Èlektronnoe modelirovanie  Том: 42  Випуск: 4  Пер. стор.: 111  Рік: 2020  
doi: 10.15407/emodel.42.04.111

2. Modeling of the Order of Checking of Parameters in Technical Maintenance of the State of Radio Electronic Means
S. Gnatiuk, L. Sakovych, U. Miroshnychenko
Èlektronnoe modelirovanie  Том: 42  Випуск: 5  Пер. стор.: 120  Рік: 2020  
doi: 10.15407/emodel.42.05.120

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2021 L. M. Sakovych, Y. V. Ryzhov, Y. A. Nastishin, Y. V. Miroshnichenko, L. A. Korotchenko

ISSN (Online): 2708-5228, ISSN (Print): 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2021.