Нелетальна зброя, класифікація та тенденції застосування

Автор(и)

  • O. Nikolaev Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів) http://orcid.org/0000-0001-8883-893X
  • A. Krupkin Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів) http://orcid.org/0000-0002-0087-9188

DOI:

https://doi.org/10.33577/2312-4458.23.2020.3-16

Ключові слова:

нелетальна зброя, класифікація, тенденції застосування

Анотація

Аналіз людських втрат під час воєнних, збройних конфліктів, регіональних воєнних конфліктів, під час боротьби з тероризмом та війн останнього часу, у тому числі під час проведення операції Об’єднаних сил на Сході України (АТО), показує великий відсоток загибелі серед цивільного населення.

У статті на основі досліджень розглядаються проблемні питання створення нелетальної зброї (НЗ), проведений короткий огляд підходів до класифікації такої зброї, використовуючи методи аналізу, проведено оцінку видів НЗ, заснованих на фізичних, хімічних і біологічних принципах впливу, розглянуті тенденції застосування даного виду зброї. Проведена робота дозволяє визначити напрями подальших наукових досліджень, розробок практичних рекомендацій та широке впровадження в оборонну сферу засобів нелетальної зброї та методологію її застосування, створюючи умови, які необхідні для отримання реальних результатів в максимально короткі терміни. Застосування НЗ дозволить значно скоротити втрати серед мирного населення.

Посилання

Соколов В.Н. Оружие будущего: тайны новейших военных разработок. Мн., 1998. С. 15.

Управління Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй з прав людини. Доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні 16 листопада 2019 року – 15 лютого 2020 року [Електронний ресурс]. Режим доступу: https;//www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/ 29thReportUkraine_UA

Клочихин В.Л., Пирумов В.С., Селиванов В.В. Современный взгляд на развитие и применение ОНСД в антитеррористических и миротворческих операциях // Вооружение. Политика. Конверсия, № 5 (41), 2001. С. 41–43.

Ільяшов О.А. Війни майбутнього як об'єкт наукових досліджень / О. Ільяшов // Наука і оборона. – 2008. – № 2. – С. 36–40.

Радецький В.Г. До питання «безконтактності» воєн і воєнних дій сучасності та майбутнього / В. Радецький, В. Телелим, Ю. Даник // Наука і оборона. – 2008. – № 2. – С. 14–18.

Краснов А. Использование несмертельного оружия в ограниченных конфликтах / А. Краснов // Зарубежное военное обозрение. – 1996. – № 7. – С. 2–5.

Нудельман Р. Ми вступили в епоху війн нового типу / Р. Нудельман // Народна армія. – 2005. – 20 травня. – С. 6–7.

Кузьмук О. Збройні сили країни: стандарти – європейські, дух – український / О. Кузьмук // Голос України. – 2008. – 15 січня. – С. 6–7.

David Law State-of-the-art non-lethal weapons, munitions, and devices are produced as part of the US Department of Defense's Non-Lethal Weapons Program. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https;//spie.org/ news/6484-next-generation-non-lethal-technolodies (дата звернення 11.05.2020).

Фролов В.С. Несмертельное оружие: Предназначе¬ние и состав // Военная мысль. – 2001. – № 1. – С. 53–57.

Селиванов В.В. Оружие нелетального действия: учебник для высших учебных заведений / В.В. Селиванов, Д.П. Левин. – Москва: Издательство МГТУ им. Н.Э. Бау¬мана, 2017. – С. 65.

В. Поликарпов. Войны будущего. От ракеты «Сармат» до виртуального противостояния: ТД Алгоритм; Москва; 2015 – С. 63.

Слюсар В.И. 2018. Система исследований НАТО по развитию нелетального оружия. Зб. матеріалів VI міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки». – Київ. C. 306–309.

Бокш О.М. Визначення поняття «несмертельна зброя» в украінському законодавстві. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вер¬надского Серия «Юридические науки». Том 21 (60), № 1. – 2008. – С. 256–262.

Davidson N., Lewer N. Bradford Non-Leathal Weapons Research Project. Research Report 7.University of Bradford. May 2005. P. 16.

Савин Л.В. Новые способы ведения войны: Как Америка строит империю – Москва [и др.] : Питер, 2016. – 349, С. 284.

Siniscalchi J. Non-Lethal Technologies: Implications For Military Strategy. Occasional Paper No. 3. Center for Strategy and Technology. Air War College. Alabama. March 1998.

Акустические пушки [Електронний ресурс]. Режим доступу: https;//hyperspike.ru/products/ahd// дата звернення 13.05.2020.

В. Баранец Боевые вампиры [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.kp.ru/daily/23548.4/ 42411/ (дата звернення 13.05.2020).

Р. Джерелейко Акустическое оружие 2 12. 2011 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://topwar.ru/ 8934-akusticheskoe-oruzhie.html (дата звернення: 13.05.2020).

Костянтин Ценцура. Куля–дура. П'ять нових видів зброї, які змінять світ [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://nv.ua/ukr/techno/popscience/pjat-novikh-vidiv-zbroji-jaki-zminjat-svit-2501584.html (дата звернення: 13.05.2020).

Антоненчик Н.Н. Оружие на новых физических принципах / Интерэкспо Гео-Сибирь. 2012. Том 5. № 2.

Ben Werner The Pentagon is shifting its focus to targeted energy weapons technology September 5, 2019 [Електронний ресурс]. Режим доступу: https:// news. usni.org/2019/09/05/pentagon-shifts-focus-on-directed-energy-weapons-technology (дата звернення: 11.05.2020).

Слипченко В.И. Войны шестого поколения. Оружие и военное искусство будущего. – М.: Вече, 2002.

Владимиров В.А. Основные направления развития традиционных и нетрадиционных средств ведения войны и защиты от них // Стратегия гражданской защиты: проблемы и исследования. 2014. Т. 4. № 2.

В Україні створили електромагнітну зброю [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www. ukrinform.ua/rubric-technology/2668949-v-ukraini-stvorili-elektromagnitnu-zbrou.html (дата звернення: 11.05.2020).

Черных Г.С. Оружие на новых физических прин¬ципах, проблемы защиты населения и территорий от его поражающих факторов // Стратегия гражданской защиты: проблемы и исследования. 2015. Том 5. № 2. С. 22–37.

Ежов Р.Г., Панькин Н.М., Павлова М.Ю. Оружие, основанное на новых физических принципах, – новый вид экологической опасности / Проблемы обеспечения безо¬пасности при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций: сб. ст. по материалам VI Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. уч. / Воронежский институт – филиал ФГБОУ ВО Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России. Воронеж, 2017. С. 231–234.

Левченко О.Є., Курділь Н.В. Бойові хімічні засоби несмертельної дії: токсикологічні та клінічні аспекти – Українська військово-медична академія, м. Київ; Іва¬щенко О.В. – Національна медична академія після¬дипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ.

Selivanov V.V., Levin D.P., Savostyanov V.V Evaluation of management performance efficiency in pólice Operations with use of less-lethal weapons // Proc. of 6th European Symposium on Non-Lethal Weapons. Ettlingen (Germany). 2011.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-20

Як цитувати

Nikolaev, O., & Krupkin, A. (2020). Нелетальна зброя, класифікація та тенденції застосування. Військово-технічний збірник, (23), 3–16. https://doi.org/10.33577/2312-4458.23.2020.3-16

Номер

Розділ

РОЗРОБЛЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ОВТ