Методика комплексної оцінки надійності телекомунікаційного обладнання мереж зв'язку

Автор(и)

  • D. Mogylevych Інститут телекомунікаційних систем Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" http://orcid.org/0000-0002-4323-0709
  • I. Kononova Інститут телекомунікаційних систем Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" http://orcid.org/0000-0001-6945-0323
  • O. Klymovych Національна академія сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного http://orcid.org/0000-0003-3863-4984
  • V. Mohylevych Київський національний університет імені Тараса Шевченка http://orcid.org/0000-0003-2937-5327

DOI:

https://doi.org/10.33577/2312-4458.23.2020.50-57

Ключові слова:

надійність, телекомунікаційне обладнання, відмови, збої, резервування

Анотація

Ефективність функціонування телекомунікаційних систем, які належать до класу складних технічних систем, залежить від надійності її підсистем та елементів, а також від складності зв’язків між ними. Метою статті є обґрунтування загального підходу до комплексної оцінки надійності телекомунікаційного обладнання телекомунікаційної мережі зі звідною структурою з розробкою методики розрахунку показ­ників надійності обладнання.

У статті представлено формалізований опис наукової  проблеми та запропоновано загальний підхід її вирішення, який базується на використанні принципу декомпозиції, що дозволяє поетапно проводити оцінку надійності телекомунікаційної мережі на трьох взаємопов’язаних рівнях: перший етап − на рівні окремих елементів обладнання (таких типових пристроїв, як маршрутизатори, комутатори, сервери, робочі стан­ції, обладнання для шифрування IP тощо), в яких різні типи резервування можуть бути надані окремо або спільно: структурні, навантажувальні, часові; другий етап − на рівні телекомунікаційного обладнання інформаційних шляхів; третій етап − на рівні телекомунікаційного обладнання інформаційних напрямків.

Запропоновано методику комплексної оцінки надійності телекомунікаційного обладнання комуніка­ційних мереж зі звідною структурою з урахуванням сукупності факторів, деякі з яких є агресивними та призводять до зниження надійності (збої, що спричиняють короткочасні перебої в роботі; стійкі не справ­ності обладнання, які необхідно відновити до справності несправних пристроїв в ремонтному органі; недостатня кваліфікація обслуговуючого персоналу), та інші − підтримують нормальне функціонування телекомунікаційного обладнання на даному рівні (використовуючи окремо або спільно різні типи надмірності).

Посилання

Лаврут О. О., Лаврут Т. В., Климович К. О., Здоренко Ю. М. Новітні технології та засоби зв’язку у Збройних Силах України: шлях трансформації та перспективи розвитку. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України, 2019. Вип. 1 (34), 91-101. DOI: https://doi.org.10.30748/nitps.2019.34.13.

Лаврут О. О. Дослідження якості управління пото-ками інформації у моделі військової телекомунікаційної мережі, представленій в тензорному вигляді. Військово-технічний збірник, 2015. Вип. 12/2015. C. 27-33. DOI:https://doi.org/10.33577/2312-4458.12.2015.27-33.

Лаврут О. О., Климович К. О., Тарасюк М. Л., Антонюк О. Л. Стан та перспективи застосування сучасних технологій та засобів радіозв’язку в Збройних Силах України. Системи озброєння і військова техніка, 2017. Вип. 1(49). С. 42-49.

Нетес В. А. Надежность сетей связи в стандартых МЭК. Вестник связи. 2014. Вип. 2, С. 13−15.

Ahmad W., Hasan O., Pervez U. and Qadir J. Reliability modeling and analysis of communication networks. Journal of Network and Computer Applications. 2017. Vol. 78, pp. 191-215. DOI: https: //doi.org.10.1016/j.jnca.2016.11.008

Dieves V. Dependability in Future Battle Network System — Transport Layer Ability to Maintain Quality of Service. Wireless Sensor Network. 2016. Vol. 08, Iss. 10, pp. 211–228. DOI: https://doi.org10.4236/wsn.2016.810017

Samaniego F. J. Studies in Structural, Stochastic and Statistical Reliability for Communication Networks and Engineered Systems. Final Report on ARO grant W911NF-111-0428, 2016, no. 31.

Hall P., Jin Y. and Samaniego F.J. (2015) Nonparametric estimation of component reliability based on lifetime data from systems of varying design. Statistica Sinica, no. 25, рр. 1313 – 1335. DOI: https://doi.org10.5705/ss.2014.192

Jin Y., Hall, P., Jiang J. and Samaniego, F. J. (2017) Estimating Component Reliability Based on Failure Time Data from a System of Unknown Design. Statistica Sinica, no. 27, pp. 479-499. DOI: https://doi.org10.5705/ss.202015.0209

Zhu P., Han J., Guo Y. and Lombardi F. (2016) Reliability and Criticality Analysis of Communication Networks by Stochastic Computation. IEEE Network, Vol. 30, Iss. 6, pp. 70-76. DOI: https: //doi.org10.1109/mnet.2016.1500221nm

Li T., Cole B., Morton P. and Li D. (1998) Cisco Hot Standby Router Protocol (HSRP). RFC 2281. Network Working Group.

Zdorenko Yuriy, Lavrut Oleksandr, Lavrut Tetiana, Nastishin Yuriy. Method of Power Adaptation for Signals Emitted in a Wireless Network in Terms of Neuro-Fuzzy System. Wireless Personal Communications, Р. 1-13. DOI: 10.1007/s11277-020-07588-5.

Klymovych Oleg, Hrabchak Volodymyr, Lavrut Oleksandr, Lavrut Tetiana, Lytvyn Vasyl and Vysotska Victoria. The Diagnostics Methods for Modern Communication Tools in the Armed Forces of Ukraine Based on Neural Network Approach. MOMLET 2020 (Modern Machine Learning Technologies Workshop). P. 198-208. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2631.

ДСТУ 2860-94. Надійність техніки. Терміни та визначення. Держстандарт України. Київ. 1995. 96 с.

Стойкова Л. С. Обобщенные неравенства Чебышева в их применение в математической теории надежности. Кибернетика и системный анализ. 2010. Вип. 3. С. 139-144.

Викторова В. С., Степанянц А. С. Модели и методы расчета надежности технических систем. Леанд. 2016. 256 с.

Могилевич Д. І., Кононова І. В., Креденцер Б. П. Оцінка виграшу в надійності при комплексному використанні надлишковості в об’єктах телекомунікацій. Збірник наукових праць ВІТІ. Київ. 2017. Вип. 2. С. 48-57.

Mogylevych D., Kononova I, Kredenzer B., Oksiiuk O. Reliability of Redundant Telecommunications Equipment Advanced Model Considering Failures and Refusals of Structure Elements. IEEE International Conference on Advanced Trends in Information Theory (ATIT) 2019. pp. 238-243. DOI: https:// doi.org/10.1109/ATIT49449.2019.9030502

Mogylevych D. and Kononova I. (2019) Improved Estimates for the Reliability Indicators of Information and Communication Network Objects with Limited Source Information. In: Ilchenko M., Uryvsky L., Globa L. (eds). Advances in Information and Communication Technologies. UKRMICO 2018. Lecture Notes in Electrical Engineering, Springer, Champ., vol 560, pp. 101-117. DOI: https:// doi.org/ 10.1007/978-3-030-16770-7_5.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-20

Як цитувати

Mogylevych, D., Kononova, I., Klymovych, O., & Mohylevych, V. (2020). Методика комплексної оцінки надійності телекомунікаційного обладнання мереж зв’язку. Військово-технічний збірник, (23), 50–57. https://doi.org/10.33577/2312-4458.23.2020.50-57

Номер

Розділ

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОВТ