Метод визначення оптимальних внесків видів (родів) військ в успішне вирішення ними бойових завдань з встановленою величиною відверненого збитку за умови мінімізації необхідних для цього затрат

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33577/2312-4458.23.2020.86-90

Ключові слова:

боєздатність військ, внески видів (родів) військ у боєздатність, метод визначення внесків видів (родів), склад угруповання військ

Анотація

У статті наведено метод визначення оптимальних внесків видів (родів) військ в успішне вирішення ними бойових завдань з встановленою величиною відверненого збитку за умови мінімізації необхідних для цього затрат, який є складовою методичного апарату обґрунтування та визначення внесків видів (родів) військ у потрібний рівень боєздатності Збройних Сил (ЗС) України під час їх застосування (відбиття збройної агресії). 

Метод ґрунтується на оптимізаційній задачі розподілу внесків j-го виду ЗС або роду військ у загальний внесок всіх наших військ у знищення всіх засобів противника для досягнення потрібного рівня боєздатності ЗС України під час їх застосування (відбиття збройної агресії)  із встановленою величиною відверненого збитку. Перевагою  запропонованого методу є сформульовані положення визначення внесків у різних формах – з урахуванням як бойових можливостей окремих видів (родів) військ, так і затрат на їх створення та використання.

Перспективи подальших досліджень пов’язані з розробленням рекомендацій щодо визначення внесків видів (родів) військ у потрібний рівень боєздатності ЗС України під час  їх застосування (відбиття збройної агресії).

Посилання

Попко С.М., Муженко Д.П. Перспективи розвитку спроможностей Сухопутних військ Збройних Сил України. Науково-теоретичний та науково-практичний журнал “Наука і оборона”, Київ, 2019. № 1. С. 3–8.

DOI: http://doi.org/10.33099/2618-1614-2019-6-1-03-08 (дата звернення: 18.08.2020).

Хомчак Р.Б. Концептуальні складові обґрунтування та визначення внесків видів (родів) військ у потрібний рівень боєздатності Збройних Сил України під час їх застосування (відбиття збройної агресії). Збірник наукових праць ЦНДІ ЗС України. Київ, 2019. № 5 (91). С. 25 – 31.

Загорка О.М., Можаровський В.М., Фролов В.С., Загорка І.О. Методичний підхід до визначення бойового складу збройних сил воєнного та мирного часу. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень НУОУ ім. І. Черняховського. Київ, 2019. № 1 (65). С. 6–11. DOI: https://doi.org/ 10.33099/2304-2745/2019-1-65/6-11 дата звернення: 19.08.2020).

Горбенко В.М., Тюрин В.В. Корчетць О.А. Мето-дичний підхід до визначення форм та способів засто-сування військових формувань у системі операцій збройних сил. Науково-теоретичний та науково-практичний журнал “Наука і оборона”. Київ, 2019. № 2. С. 29–34. DOI: https://doi.org/10.33099/2618-1614-2019-7-2-29-34 ( дата звернення: 18.08.2020).

Романченко І.С., Шуєнкін В.О., Можаровський В.М. Теорія відверненого збитку: монографія. Львів: НАСВ ЗС України, 2017. 244 с.

Дмитриев Е.В. Методика оценки боеспособности войск стратегического объединения. Научный сборник академии ГШ ВС СССР. Москва, 1988. № 28 (136). С. 134-143.

Методологічні аспекти обґрунтування бойового складу військ у операціях з позиції відверненого збитку цих військ. Труди академии. Київ, 2012. № 40. С. 147–148.

Голованов А.В., Скородід С.П. Обгрунтування пока-зника оцінювання варіантів розподілу сил і засобів за напрямками у смузі оборони. Збірник наукових праць ХНУПС ім. І. Кожедуба. Харків, 2019. № 2 (60). С. 16–21. DOI: http://doi.org/ 10.30748/ zhups.2019.60.02 (дата звернення: 21.08.2020).

Дроль О.Ю., Гузченко С.В., Телюков С.М. Методика визначення оптимальної кількості та виду озброєння мобільних груп для забезпечення дій про стримуванню противника. Збірник наукових праць ХНУПС ім. І. Кожедуба. Харків, 2019. № 2 (64). С. 26–32. DOI: http://doi.org/ 10.30748/zhups.2020.64.04 (дата звернення: 21.08.2020).

Лобанов А.А., Мозговий В.А. До оцінювання ефективності управління військами. Науково-теоретичний та науково-практичний журнал “Наука і оборона”. Київ, 2019. № 3. С. 3–9. DOI: https://doi.org/10.33099/2618-1614-2019-8-3-10-17 ( дата звернення: 18.08.2020).

Брезгин В.С. Методика расчета боевых потенциалов средств ВВТ по результатам имитационного моделирования боевых действий. Электронный научный журнал “Вооружение и экономика”. Москва, 2009. № 2 (6). С. 40–41.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-20

Як цитувати

Khomchak, R. (2020). Метод визначення оптимальних внесків видів (родів) військ в успішне вирішення ними бойових завдань з встановленою величиною відверненого збитку за умови мінімізації необхідних для цього затрат. Військово-технічний збірник, (23), 86–90. https://doi.org/10.33577/2312-4458.23.2020.86-90

Номер

Розділ

ПІДГОТОВКА ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ