Про шляхи підвищення захищеності спеціальних споруд від ударних дій

Автор(и)

  • Андрій Андрухів Національний університет «Львівська політехніка», Ukraine
  • Андрій Баранов Національна Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0755-3145
  • Надія Гузик Національна Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5609-4830
  • Богдан Сокіл Національна Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8551-7348
  • Марія Сокіл Національний університет «Львівська політехніка», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3352-2131

DOI:

https://doi.org/10.33577/2312-4458.24.2021.52-57

Ключові слова:

інженерна споруда, математична модель дії системи вибухів, оцінка захисної спроможності

Анотація

Розроблено методику дослідження динамічних процесів елементів інженерних споруд спеціального призначення від вибухової дії снарядів. За фізичну модель елементів інженерних споруд вибрано пружно підкріплені балки із шарнірно закріпленими кінцями. Приймається, що пружні властивості останньої задовольняють нелінійному закону пружності. Побудовано математичну модель процесу серії ударних дій снарядів у різних точках елементу захисної споруди. Показано, що найбільш небезпечними випадками з огляду на захищеність споруди, є ті, коли ударна дія повторюється через однакові проміжки часу, до того ж точки ударів знаходяться ближче до середини захисного елементу.

Посилання

Сметанкіна Н. В. Розрахунок на міцність багатошаро¬вих елементів захисних конструкцій при імпульсному навантаженні. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Харків, 2013. № 139. С. 282-286.

Пахолюк О. А., Шимків Т. Ф. Аналіз технічного стану, підсилення та модернізація споруд спеціального призначення. Містобудування та територіальне планування. 2016. Вип. 61. С. 369-373.

Magnier S.A., Donze F.V. Numerical simulation of impact using a discrete element method. Mechanics of Cohesive-Frictional Materials. 1998. Vol. 3, Is. 3. pp. 257–276. DOI: https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1484(199807)3:3<257::AID-CFM50>3.0.CO;2-Z

Nair Rajesh P., Lakshmana Rao C. Numerical Simulation of Ballistic Impact on Particulate Composite Target using Discrete Element Method: 1-D and 2-D Models. International Journal for Computational Methods in Engineering Science and Mechanics. 2014. Vol. 15. Is. 1. pp. 9-16 DOI: https://doi.org/10.1080/15502287.2013.833997

Величко Л. Д., Петрученко О. С, Кондрат В. Ф. Динаміка захисної конструкції при ударі кулі або осколка снаряда. Військово-технічний збірник. Львів: 2015, № 13. С. 13-19. DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.13.2015.13-19

Петрученко О. С., Величко Л. Д. Зменшення ефективної дії кулі, осколка снаряду на об’єкт захисту. Військово-технічний збірник. Львів: 2015, № 12. С. 65-69. DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.12.2015.65-69

Альберт И. У., Петров В. А., Скворцова А. Е. Анализ динамической реакции конструктивно-нелинейных механических систем. Известия ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева. Львів, 2002. Вып. 241. С. 38-59.

Белов Н. Н., Копаница Д. Г., Кумпляк О. Г., Югов Н. Т. Расчет железо-бетонных конструкций на взрывные и ударные загрузки. Томск: STTT, 2004. 466 с.

Andrukhiv A., Huzyk N., Soki B., Sokil M., Chahan Yu. Metodology of investigation of the influence of the explosion on the elements of protective structures. Військово- технічний збірник Львів, 2020. № 22. С. 32-37. DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.22.2020.32-37

Andrukhiv A., Sokil B., Sokil M., Huzyk N. The justification of a way for improving the protection of special buildings form shock effect of the projectile. Військово-технічний збірник. Львів, 2019. Вип. 20. С.69-74. https://doi.org/10.33577/2312-4458.20.2019.69-74

Дикань С. Д., Зима О. Є. Безпека в галузі та надзвичайних ситуаціях. Полтава: ТОВ «АСМІ», 2015. 273 с.

Орленко Л. П. Физика взрыва и удара. Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2006. 394 с.

Фролов О. О., Тур С. В. Розрахунок значень тиску на фронті ударної хвилі при руйнуванні гірських порід вибухом. Вісник НТУУ ”КПІ”. Серія ”Гірництво”. Київ, 2009. № 18. С. 43-47.

Sokil B.I., Pukach P.Ya., Sokil M.B., Vovk M.I. Advanced asymptotic approaches and perturbation theory methods in the study of the mathematical model of single-frequency oscillationsof a nonlinear elastic body. Mathematical modeling and computing. 2010. Vol. 7, № 2. pp. 269–277. https://doi.org/10.23939/mmc2020.02.269

Weisstein Eric W. Delta Function. URL: https://mathworld.wolfram.com/DeltaFunction.html

Митропольский Ю. А., Мосеенков Б. И. Асимптотические решения уравнений в частных производных. Київ: Вища школа, 1976. 592 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-20

Як цитувати

Андрухів , А. ., Баранов, . А. ., Гузик , Н. ., Сокіл , Б. ., & Сокіл , М. . (2021). Про шляхи підвищення захищеності спеціальних споруд від ударних дій . Військово-технічний збірник, (24), 52–57. https://doi.org/10.33577/2312-4458.24.2021.52-57

Номер

Розділ

ЗАХИСТ ОВТ ВІД ЗАСОБІВ ВИЯВЛЕННЯ ТА УРАЖЕННЯ