Застосування методу аналізу ієрархій для оцінювання програмного забезпечення комплексів засобів автоматизації

Автор(и)

  • Юрій Бударецький Національна Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8882-0374
  • Юрій Щавінський Національна Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2319-8983
  • Валерій Кузнецов Національна Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5078-4366
  • Сергій Ніколаєв Національна Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33577/2312-4458.25.2021.3-12

Ключові слова:

програмне забезпечення, метод аналізу ієрархій;, стандарти якості; вимоги до програмного забезпечення;, критерії оцінювання якості програмного забезпечення;, показники якості програмного забезпечення.

Анотація

У статті проведений аналіз сучасного стану методів оцінювання програмного забезпечення комплексів засобів автоматизації управління вогнем артилерійських систем, що поступають на озброєння артилерійських підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України. Визначена актуальна проблема проведення перевірки та сертифікації розроблених зразків спеціального програмного забезпечення таких комплексів, яка полягає у відсутності установлених процедур оцінювання, великої долі суб’єктивної складової в існуючих методиках оцінювання програмного забезпечення, неузгодженості їх норм щодо державних і міжнародних стандартів. В концептуальній моделі оцінювання якості програмного забезпечення, що пропонується, визначені нові метрики, які будуть характеризувати  спеціальне програмне забезпечення, що забезпечує функціонування комплексів засобів автоматизації управління вогнем артилерійських підрозділів при виконанні ними завдань вогневого ураження і відображає особливість застосування артилерійських систем. Для оцінювання запропонованих нових метрик визначені і обґрунтовані елементи їх оцінювання та математичний апарат для проведення розрахунків. Для визначення величини впливу показників на загальну якість програмного забезпечення запропонований новий підхід, який полягає у застосуванні методу аналізу ієрархій при визначенні пріоритету  показників елементів, метрик, критеріїв і факторів на кожному рівні ієрархії. Застосування багатокритеріального аналізу методу аналізу ієрархій забезпечує уникнення суб’єктивності експертів при оцінюванні якості спеціального програмного забезпечення, дозволяє виявити вузькі місця в розроблених тактико-технічних вимогах до програмного забезпечення вказаних комплексів засобів автоматизації артилерійських систем та враховувати взаємний вплив показників на загальну якість.  Визначена удосконалена методика, яка більш повно охоплює процес оцінювання програмного забезпечення, в подальшому буде основою для створення системи забезпечення якості програмних засобів комплексів засобів автоматизації та формування  інструменту для їх сертифікації.

Посилання

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 червня 2017 р. № 398-р: Про схвалення Основних напрямів розвитку озброєння та військової техніки на довгостроковий період. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/250071205. (дата звернення: 23.08.2021).

Ткачук П.П., Вишневський Ю.В., Соколовський С.М., Гуріненко В.І. Дослідження можливостей програмно-апаратного комплексу «МАПА» щодо оптимізації процесу збору та обробки розвідувальних відомостей на пункті управління артилерійською розвідкою. Військово-технічний збірник. Львів, 2020. № 23. С. 58–64. DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.23.2020.58-64. (дата звернення: 13.09.2021).

Ткачук П.П., Живчук В.Л., Литвин В.В., Оборська О.В. Підхід до побудови програмного забезпечення збору, передачі та обробки розвідувальних даних в АСУ тактичної ланки. Військово-технічний збірник. Львів, 2015. №13. С. 61-64. DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.13.2015.61-64. (дата звернення: 13.09.2021).

Chen X., Wang D., Huang H. & Wang Z., Verification and Validation in Railway Signalling Engineering − An Application of Enterprise Systems Techniques. Enterprise Information Systems 8 (4): 490–511, 2014, DOI: https://doi.org/10.1080/17517575.2013.835071. (дата звернення: 27.08.2021).

Грицюк Ю.І., Андрущакевич О.Т. Засіб для визначен¬ня якості програмного забезпечення методами метричного аналізу. Науковий вісник НЛТУ України. 2018, т. 28, № 6. С. 159–171. DOI: https://doi.org/10.15421/40280631. (дата звернення: 14.08.2021).

Maksym Seniv, Vitaliy Yakovyna, Yaroslav Chabanyuk, Dmytro Fedasyuk. The method of software reliability evaluation and prediction based on the model with dynamic index of project size. International Journal of Computing, 2011, Volume 10, Issue 2, рр. 97-107. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/32361/1/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2.pdf. (дата звернення: 23.08.2021).

M. Pavlenko, S. Osiievskyi, Yu. Daniuk. Methodological foundation for improving the quality of intelligent decision-making system software. Системи обробки інформації, 2021, випуск 1 (164). С. 55-64. DOI: https://doi.org/10.30748/soi.2021.164.06. (дата звернення: 03.08.2021).

Gritsyuk Yu, Mukha T. Methods of determination of quality of software. Scientific Bulletin of UNFU. 30. 2020. рр. 158-167. DOI: https://doi.org/10.36930/40300127. (дата звернення: 02.08.2021).

Azar D., Harmanani H., & Korkmaz R. A hybrid heuristic approach to optimize rule-based software quality estimation models. Information and Software Technology, 2009, September. 51(9), рр. 1365–1376. DOI: https://doi.org/10.1016/j.infsof.2009.05.003. (дата звернення: 27.08.2021).

Boegh, J. A new Standard for Quality Requirements. IEEE Software, 2008. 25(2), рр. 57–63. DOI: https://doi.org/10.1109/MS.2008.30. (дата звернення: 15.09.2021).

Challa J.S., Paul A., Dada Y., Nerella V., Srivastava P.R., Singh A.P. Integrated Software Quality Evaluation: A Fuzzy Multi-Criteria Approach. Journal of Information Processing Systems, 2011. 7(3), рр. 473–518. DOI: https://doi.org/10.3745/JIPS.2011.7.3.473. (дата звернення: 20.09.2021).

Ghanbari H., Vartiainen T., Siponen M. Omission of Quality Software Development Practices: A Systematic Literature Review. ACM Computing Surveys, 2018. 51(2). DOI: https://doi.org/10.1145/3177746.(дата звернення: 23.09.2021)

Gül Çalıklı and Ayşe Başar Bener. Influence of Confirmation Biases of Developers on Software Quality: An Empirical Study. Software Quality Journal, 2013. 21(2), рр. 377–416. DOI: https://doi.org/10.1007/s11219-012-9180-0. (дата звернення: 23.09.2021).

Вольська К.О.. Порядок оцінки якості програмних продуктів для ведення бухгалтерського обліку. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2019. Вип. 2 (43). С. 22-28. DOI: http://dx.doi.org/10.26642/pbo-2019-2(43)-22-28. (дата звернення: 19.08.2021).

ДСТУ ІS0/ІЕС 9126-1:2013 (ІS0/ІЕС 9126-1:2001, IDТ) Національний стандарт України. Програмна інженерія. Якість продукту. Частина 1. Модель якості. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://metrology.com.ua/.../dstu-is0-ies-9126-1-2013. (дата звернення: 13.08.2021).

Стандарт ISO 9000-3 (ДСТУ ISO 9003-95; EN 29003). Загальне керівництво якістю і стандарти по забезпеченню якості. Ч. 3. Керівні вказівки до застосування стандарту ISO 9001 при розробці, постачанні та обслуговуванні програмного забезпечення. /Каталог стандартів/ [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.docme/doc/832291/iso-9000-3. (дата звернення: 13.08.2021).

Standard ISO/IEC 25010:2011 Systems and software engineering -- Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) -- System and software quality models. /Standards catalogue/ [Electronic resource]. Access mode: http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/ catalogue_detail.htm?csnumber=35733. (дата звернення: 23.08.2021).

Звіт про підсумки проведення наукового експерименту «Дослідження впливу комплексів засобів автоматизації на точність і оперативність підготовки даних для стрільби артилерійських систем». Львів: НАСВ, 2018, Інв. 27-НОВ-2018 . 44 с.

Заключний звіт НДР «Уточнення вимог до комплексу засобів автоматизації управління вогнем артилерійських підрозділів» Шифр «ПАВУТИНА». Львів, 2015. 248 с.

Бударецький Ю.І., Щавінський Ю.В., Іваник Є.Г., Бахмат М.В., Олійник М.Я. Удосконалення математичного забезпечення комплексу засобів автоматизації для ведення вогню артилерійськими системами. Озброєння та військова техніка: Науково-технічний журнал. Київ: ЦНДІ ОВТ, 2020. № 2 (26). С. 94-102. DOI: https://doi.org/1034169/2414-0651.2020.2(26).94-102 (дата звернення: 21.09.2021).

Полегенько А.Ф. Круковский-Синевич К.Б., Коростылёв О.П.. Метод анализа иерархий: некоторые аспекты практического применения : монография. Київ : ЦНИИ ВВТ ВС Украины, 2011. 152 с.

Thomas L. Saaty. How to make a decision: The analytic hierarchy process. European Journal of Operational Research, Volume 48, Issue 1, 1990, Pages 9-26, DOI: https://doi.org/10.1016/0377-2217(90)90057-I (дата звернення: 23.08.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-08

Як цитувати

Бударецький, Ю. ., Щавінський , Ю., Кузнецов , В. ., & Ніколаєв , С. . (2021). Застосування методу аналізу ієрархій для оцінювання програмного забезпечення комплексів засобів автоматизації. Військово-технічний збірник, (25), 3–12. https://doi.org/10.33577/2312-4458.25.2021.3-12

Номер

Розділ

РОЗРОБЛЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ОВТ