Дослідження діагностичних моделей підсистем електроживлення радіоелектронних засобів

Автор(и)

  • Євген Рижов Національна Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Україна https://orcid.org/0000-0002-0132-3931
  • Лев Сакович Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" імені Ігоря Сікорського, Україна https://orcid.org/0000-0002-8257-7086
  • Олексій Ходич Національна академія Служби безпеки України, Україна https://orcid.org/0000-0001-9952-4442
  • Олександр Ковальов Національна академія Служби безпеки України, Україна https://orcid.org/0000-0002-7035-7262
  • Юрій Настишин Національна Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Україна https://orcid.org/0000-0001-7521-3906

DOI:

https://doi.org/10.33577/2312-4458.25.2021.76-84

Ключові слова:

радіоелектронні засоби, підсистеми електроживлення, діагностичне і метрологічне забезпечення, дівергуючі структури

Анотація

Комплексний показник надійності радіоелектронних засобів – коефіцієнт готовності – суттєво залежить від середнього часу їх відновлення. При цьому найбільші працевитрати фахівці ремонтних органів витрачають на пошук несправного елемента. Діагностичне забезпечення ремонту залежить від моделей, які використовують при розробці алгоритмів пошуку дефектів. Найбільш поширене використання діагностичних моделей у вигляді графа інформаційно-енергетичних зв’язків, який складається з трьох видів структур: послідовне з’єднання елементів, конвергуючі і дівергуючі. При цьому останні не отримали необхідного дослідження.

У статті в результаті дослідження впливу форм графа інформаційно-енергетичних зв’язків на показники якості діагностичного забезпечення підсистем електроживлення радіоелектронних засобів вперше отримано аналітичні залежності кількісної оцінки керованих змінних на середній час відновлення. Це дозволяє підвищити якість діагностичного забезпечення існуючих і перспективних зразків під час їх проєктування. Мінімізація діагностичних помилок дає можливість перевірки доцільності використання діагностичного і метрологічного забезпечення під час поточного ремонту радіоелектронних засобів агрегатним методом, що зменшує час відновлення працездатності, особливо в польових умовах.

Розглянуто можливі в залежності від обсягу вихідних даних способи кількісної оцінки ймовірності переважного вибору гілок підсистем електроживлення радіоелектронних засобів, що також знижує середній час їх відновлення за рахунок перевірки в першу чергу найменш надійних і які не потребують багато часу на виконання перевірок і усунення несправностей.

Отримані результати доцільно використовувати під час удосконалення діагностичного і метрологічного забезпечення підсистем електроживлення існуючих радіоелектронних засобів і його розробки для перспективних зразків з метою підвищення якості поточного ремонту незалежно від структури вибору.

Посилання

Ксенз С.П. Диагностика и ремонтопригодность радиоэлектронных средств. М.: Радио и Связь, 1989, 248 с.

Ксенз С.П., Полжаржицкий Н.И., Алексеев С.П., Минеев В.В. Борьба с диагностическими ошибками при техническом обслуживании и ремонте систем управления связи и навигации. Санкт-Петербург : ВАС, 2010. 240 с.

Сакович Л.Н., Бобро Р.А. Ремонт вторичных источников электропитания техники связи. Зв’язок, 2005. №7. С. 56-60.

Желнов А.І., Романенко В.П. Електроживлення систем зв’язку. Київ: ІСЗЗІ КПІ ім. І. Сікорського, 2016, 84 с.

Сакович Л.М., Криховецький Г.Я., Мирошниченко Ю.В., Ігнатенко І.Г. Діагностування вторинних джерел електроживлення засобів зв’язку. Полтава : Сучасні інформаційні системи, ПНТУ ім. Юрія Контратюка, 2021, т. 5, №1. С. 140-145. DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2021.1.21.

Рижов Є.В., Сакович Л.М., Глухов С.І., Настишин Ю.А. Оцінка впливу діагностичного забезпечення на надійність радіоелектронних систем. Військово-технічний збірник. 2021. № 24. С. 3–8. DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.24.2021.3-8.

Сакович Л.Н., Мервинский А.Н. Функциональное диагностирование многовыходных объектов. Зв’язок, 2003. № 1. С. 60-61.

Сакович Л.М., Рижов Є.В., Мирошниченко Ю.В. Аналіз методів побудови бінарних умовних алгоритмів діагностування. Збірник наукових праць Військової академії. Одесаб 2020. № 1 (13). ч. ІІ. С. 23-33. DOI: https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.13.2.23-33.

Рижаков В.А., Сакович Л.М. Кількісне оцінювання діагностичних помилок під час поточного ремонту техніки зв’язку. Зв’язок, 2005. № 3. С. 45-50.

Рижаков В.А., Сакович Л.М. Закони розподілу діагностичних помилок під час пошуку дефектів за умовними алгоритмами. Зв’язок, 2005. № 4. С. 55-57.

Кононов В.Б., Водолажко О.В., Коваль О.В. Основи експлуатації засобів вимірювальної техніки військового призначення в умовах проведення АТО. Харків: ХНУПС, 2017. 288 с.

Yevhen Ryzhov, Lev Sakovych, Vadim Romanenko, Dmytro Khaustov, Yuriy Nastishin Model of conjoint faults detection at metrological service of electronics. Ukrainian Metrological Journal, 2020. No.2. pp. 18–26. DOI: https://doi.org/10.24027/2306-7039.2.2020.208671.

Yevhen Ryzhov, Lev Sakovych, Petro Vankevych, Maksym Yakovlev, Yuriy Nastishin. Optimization of requirements for measuring instruments at metrological service of communication tools. Measurement. Journal of the International Measurement Confederetion. 2018. Volume 123. pp. 19–25. DOI: https://doi.org/10.1016/j.measurement.2018.03.055.

Sakovych L., Ryzhov Ye., Sobolev A. Method of time distribution for repair of radio electronic means with multiple defects. Військово-технічний збірник. 2019. № 21. С. 72-77. DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.21.2019.72-77.

Yevhen Ryzhov, Lev Sakovych, Oleksandr Puchkov, Yana Nebesna. Evaluation of reliability of radio-electronic devices with variable structure. Radio Electronics, Computer Science, Control, 2020. No. 3(54). pp. 31–39. DOI: https://doi.org/10.15588/1607-3274-2020-3-3.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-08

Як цитувати

Рижов, Є., Сакович, Л. ., Ходич, О., Ковальов, О., & Настишин, Ю. (2021). Дослідження діагностичних моделей підсистем електроживлення радіоелектронних засобів . Військово-технічний збірник, (25), 76–84. https://doi.org/10.33577/2312-4458.25.2021.76-84

Номер

Розділ

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОВТ