Ударна дія снарядів на спеціальні захисні споруди та способи підвищення їх захисної спроможності

Автор(и)

  • Андрій Андрухів Національна Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5915-8855
  • Андрій Баранов Національна Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0755-3145
  • Надія Гузик Національна Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5609-4830
  • Богдан Сокіл Національна Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8551-7348
  • Марія Сокіл Національний університет «Львівська політехніка», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8551-7348

DOI:

https://doi.org/10.33577/2312-4458.25.2021.95-100

Ключові слова:

інженерна споруда, математична модель серії ударних дій снарядів, оцінка захисної спроможності

Анотація

Розроблено методику дослідження реакції пружних елементів захисних споруд на серію ударних дій снарядів. У роботі пружні елементи захисної споруди моделюються однорідними балками, а динамічна дія снарядів  – миттєвими точково прикладеними силами. Вплив останніх у побудованій математичній моделі динамічного процесу, що є крайовою задачею для гіперболічного рівняння, відображено за допомогою дельта-функцій Дірака. Отримано аналітичні залежності для описання пружних деформацій захисного елементу, які є базовими для визначення міцнісних характеристик. Запропоновано шляхом модернізації захисних елементів споруд підвищити їх захисну спроможність.

Посилання

Альберт И.У., Петров В.А., Скворцова А.Е. Анализ динамической реакции конструктивно-нелинейных механи-ческих систем. Известия ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева. Львов, 2002. Вып. 241. С. 38–59.

Белов Н. Н., Копаница Д. Г., Кумпляк О. Г., Югов Н. Т. Расчет железобетонных конструкций на взрывные и ударные загрузки. Томск: STTT, 2004. 466 с.

Пахолюк О.А., Шимків Т.Ф. Аналіз технічного стану, підсилення та модернізація споруд спеціального призначення. Містобудування та територіальне планування. 2016. Вип. 61. С. 369–373.

Величко Л.Д., Петрученко О.С, Кондрат В.Ф. Динаміка захисної конструкції при ударі кулі або осколка снаряда. Військово-технічний збірник. Львів: НАСВ. 2015, № 13. С. 13–19. DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.13.2015.13-19

Петрученко О.С., Хитряк О.І. Величко Л.Д. Зменшення ефективної дії кулі, осколка снаряду на об’єкт захисту. Військово-технічний збірник. Львів: НАСВ. 2015, № 12. С. 65–69. DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.12.2015.65-69

Фролов О.О., Тур С.В. Розрахунок значень тиску на фронті ударної хвилі при руйнуванні гірських порід вибухом. Вісник НТУУ ”КПІ”. Серія ”Гірництво”. Київ, 2009. № 18. С. 43–47.

Peng Liua, Deju Zhua, Yiming Yao, Junwen Wang, Tinh Quo Bui Numerical simulation of ballistic impact behavior of bio-inspired scale-like protection system. Materials & Design. 2016. Vol. 99. Is. 5. pp. 201–210. https://doi.org/10.1016/j.matdes.2016.03.040

George L. Blaisdell, Terry D. Melendy, Marin N. Blaisdell Ballistic protection using snow. International Journal of Impact Engineering. 2021. Vol. 155. 103903 https://doi.org/10.1016/j.ijimpeng.2021.103903

Weihong Hou, Feng Zhu, Guoxing Lu, Dai-Ning Fang Ballistic impact experiments of metallic sandwich panels with aluminum foam core. International Journal of Impact Engineering. 2010. Vol. 37. Is. 10. pp. 1045–1055. https://doi.org/10.1016/j.ijimpeng.2010.03.006

Magnier S.A., Donze F.V. Numerical simulation of impact using a discrete element method. Mechanics of Cohesive-Frictional Materials. 1998. Vol. 3. Is. 3. pp. 257–276. https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1484(199807)3:3<257::AID-CFM50>3.0.CO;2-Z

Nair Rajesh P., Lakshmana Rao C. Numerical Simulation of Ballistic Impact on Particulate Composite Target using Discrete Element Method: 1 -D and 2-D Models. International Journal for Computational Methods in Engineering Science and Mechanics. 2014. Vol. 15. Is. 1. pp. 9–16. https://doi.org/10.1080/15502287.2013.833997

Дикань С. Д., Зима О. Є. Безпека в галузі та надзвичайних ситуаціях. Полтава: ТОВ «АСМІ», 2015. 273 с.

Васильченко О.В., Квітковський Ю.В., Миргород О.В., Стельмах О.А. Будівельні конструкції та їх поведінка в умовах надзвичайних ситуацій: Навчальний посібник. Харків : ХНАДУ, 2015. 488 с.

Андрухів А.І., Баранов А.В., Гузик Н.М., Сокіл Б.І., Сокіл М.Б. Про шляхи підвищення захищеності спеціальних споруд від ударних дій. Військово-технічний збірник. Львів: 2021. № 24. С. 52–57. https://doi.org/10.33577/2312-4458.24.2021.52-57

Andrukhiv A., Huzyk N., Soki B., Sokil M., Chahan Yu. Metodology of investigation of the influence of the explosion on the elements of protective structures. Військово-технічний збірник Львів: 2020. № 22. С. 32–37. https://doi.org/10.33577/2312-4458.22.2020.32-37

Andrukhiv A., Sokil B., Sokil M., Huzyk N. The justification of a way for improving the protection of special buildings form shock effect of the projectile. Військово-технічний збірник. Львів, 2019. Вип. 20. С. 69–74. https://doi.org/10.33577/2312-4458.20.2019.69-74

Митропольский Ю.А., Мосеенков Б.И. Асимптотические решения уравнений в частных производных. Київ:Вища школа, 1976. 592 с.

Перестюк М.О., Чернікова О.С. Деякі сучасні аспекти асимптотики теорії диференціальних рівнянь з імпульсною дією. Укр. мат. журн. 2008. Т. 60. C. 81–90.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-08

Як цитувати

Андрухів, А. ., Баранов, А. ., Гузик, Н., Сокіл, Б. ., & Сокіл, М. (2021). Ударна дія снарядів на спеціальні захисні споруди та способи підвищення їх захисної спроможності. Військово-технічний збірник, (25), 95–100. https://doi.org/10.33577/2312-4458.25.2021.95-100

Номер

Розділ

ЗАХИСТ ОВТ ВІД ЗАСОБІВ ВИЯВЛЕННЯ ТА УРАЖЕННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають