Перспективні напрями підвищення надійності радіоелектронної техніки на основі фізичного діагностування з використанням інформаційних технологій

Автор(и)

  • Сергій Глухов Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4918-3739
  • Лев Сакович Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" імені Ігоря Сікорського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8257-7086
  • Євген Рижов Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного,Hetman Petro Sahaidachnyi National Army Academy, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0132-3931
  • Олександр Бабій Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5752-5025
  • Андрій Гальоса Фаховий коледж інженерії та управління Національного Авіаційного Університету,College of Engineering and Management of the National Aviation University, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7791-5458

DOI:

https://doi.org/10.33577/2312-4458.26.2022.42-48

Ключові слова:

радіоелектронна техніка, радіоелектронна техніка, типові елементи заміни, типові елементи заміни, діагностичне забезпечення, діагностичне забезпечення, прогнозування, прогнозування, інформаційні технології, інформаційні технології

Анотація

В сучасних економічних умовах оновлення парку радіоелектронної техніки здійснюється повільно. Подальша експлуатація складних об’єктів радіоелектронної техніки високої вартості з нормативними термінами експлуатації 25−30 років стає можливою при наявності якісного діагностичного, метрологічного та інформаційного забезпечення, застосування якого дозволить з високою достовірністю визначати технічний стан об’єктів та проводити прогнозування залишкового ресурсу.

В статті представлений огляд можливостей діагностичного забезпечення, математичні моделі фізичного діагностування та прогнозування технічного стану, визначені напрями подальших досліджень та обґрунтовано доцільність розробки нових рішень для підвищення надійності об’єктів радіоелектронної техніки із застосуванням нової системи діагностування та обробки діагностичної інформації.

Посилання

Mashkov V.A., Barabash O.V. Self-checking and Self-diagnosis of Module Systems on the Principle of Walking Diagnostic Kernel . Engineering Simulation. Amsterdam: OPA, 1998. Vol. 15. pp. 43–51.

O. Barabash, V. Sobchuk, N. Lukova-Chuiko and A. Musienko. Application of Petri Networks for Support of Functional Stability of Information Systems. 2018 IEEE First International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC). 08-12 October, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2018. Kyiv, Ukraine. P. 36–39.

Yevhen Ryzhov, Lev Sakovych, Oleksandr Puchkov, Yana Nebesna. Evaluation of reliability of radio-electronic devices with variable structure. Radio Electronics, Computer Science, Control, No. 3(54), 2020 pp. 31–39. DOI: https://doi.org/10.15588/1607-3274-2020-3-3

Рижов Є. В., Сакович Л. М., Глухов С. І., Настишин Ю. А. Оцінка впливу діагностичного забезпечення на надійність радіоелектронних систем. Військово-технічний збірник. 2021. № 24. С. 3–8. DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.24.2021.3-8

Жердєв М. К., Лєнков С. В., Шкуліпа П. А. Побудова функціональних перевіряючих тестів для енергодинамічного та електромагнітного методів діагностування. Системи обробки інформації. Харків, 2013. №1(108). С. 49–52.

Жердєв М. К, Кузавков В. В., Глухов С. І. Узагальнення результатів форсованих випробувань радіоелектронних компонентів. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Київ, 2015. № 49. С.40–48.

Лєнков С. В., Жердєв М. К., Толок І. В., Глухов С. І., Жиров Г. Б. Методика розробки діагностичного забезпечення РЕТ на основі енергостатичного методу діагностування з використанням інформаційних технологій. Системи озброєння і військова техніка. Харків: Вид.-во ХНУПС імені Івана Кожедуба, 2017. Вип. №4(52). С.46–51.

Жердєв М. К., Селюков О. В., Глухов С. І., Гахович С. В., Нікіфоров М. М. Діагностування радіоелектронної техніки на основі енергодинамічного методу: методика та інформаційне забезпечення. Системи озброєння і військова техніка. Харків, 2018. Вип. № 2(54). С.23–30. DOI: https://doi.org/10.30748/soivt.2018.54.03

Гриб Д. А. та ін. Організація технічної експлуатації та військового ремонту радіолокаційного озброєння РТВ РЛС 19Ж6. Харків: ХУПС, 2005. С. 35–40.

Кириллов В. И. Многоканальные системы передачи : учебник [доп. МО РБ]. 2-е изд. Москва: Новое знание, 2003. 751с.

Учебное пособие "Аппаратура «Азур-6»" : учебное пособие. Москва: Воениздат, 1987.

Вишнівський В. В. Проблема побудови автоматизованих систем технічного діагностування інформаційних систем. Защита информации. Сборник научных трудов. Киев: НАУ, 2016. Вып. 23. С.165–176.

Жердєв М. К., Вишнівський В. В., Пампуха І. В., Скуйбіда О. Ю. Напрями розвитку систем контролю технічного стану і діагностування складних технічних систем. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Київ, 2006. № 3. С. 22–25.

Чернышев А. А. Основы конструирования и надежности электронных вычислительных средств. Москва: Радио и связь, 1998. 286 с.

Вишнівський В. В., Жердєв М. К., Лєнков С. В., Проценко В. О. Діагностика цифрових та аналогових пристроїв радіоелектронної техніки : монографія. Київ: Знання України, 2009. 220 с.

Василишин В. І., Чечуй О. В., Женжера С. В., Глушко А. П. Основи теорії надійності та експлуатації радіоелектронних систем ХНУПС, 2018. 268 с.

Клепко В. Ю., Голець В. Л. К 48 Вища математика в прикладах і задачах : навчальний посібник. 2-ге видання. Київ: Центр учбової літератури, 2009. 594 с.

Острейковский В. А. Теория надежности : учеб. для вузов. Москва: Высш. шк., 2003. 463 с.: ил.

Сакович Л. М., Рижов Є. В., Небесна Я. Е., Вовк С. В. Модель кількісної оцінки значень показників надійності радіостанцій тактичної ланки управління. Військово-технічний збірник. 2019. № 20. С. 33–41. DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.20.2019

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-23

Як цитувати

Глухов, С., Сакович, Л., Рижов, Є., Бабій, О., & Гальоса, А. (2022). Перспективні напрями підвищення надійності радіоелектронної техніки на основі фізичного діагностування з використанням інформаційних технологій. Військово-технічний збірник, (26), 42–48. https://doi.org/10.33577/2312-4458.26.2022.42-48

Номер

Розділ

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОВТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають