Методика розробки діагностичного забезпечення багатовихідних об’єктів під час їх проєктування та експлуатації

Автор(и)

  • Лев Сакович Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України, Україна http://orcid.org/0000-0002-8257-7086
  • Євген Рижов Національна Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Україна http://orcid.org/0000-0002-0132-3931
  • Юрій Мирошниченко Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України , Україна https://orcid.org/0000-0002-8603-9429
  • Андрій Гриндей Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, Україна http://orcid.org/0000-0003-3576-1005
  • Юрій Настишин Національна Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Україна https://orcid.org/0000-0001-7521-3906

DOI:

https://doi.org/10.33577/2312-4458.27.2022.75-85

Ключові слова:

багатовихідні обʼєкти, діагностичне забезпечення, проєктування, технічна експлуатація, поточний ремонт

Анотація

Попри на стрімке зростання надійності елементної бази сучасних засобів спеціального зв’язку акту­альним є питання забезпечення їх ремонтопридатності, значення показників якої регламентується керівними документами. Значний час поточного ремонту засобів спеціального зв’язку займає пошук несправних елементів, тому досить важливе удосконалення діагностичного забезпечення. Це досягається використанням ефективних алгоритмів пошукової діяльності майстрів, які скорочують необхідну кількість перевірок пошкодженої апаратури. Встановлено, що до 30% відмов засобів спеціального зв’язку обумовлено несправ­ностями їх джерела вторинного електроживлення, які відносяться до класу багатовихідних об’єктів. В статті із використанням сучасних досягнень технічної діагностики і метрології, які не враховувались раніше, дослідженні можливі варіанти побудови умовних алгоритмів діагностування. Також дослідженні їх показники якості залежно від конструктивних особливостей об’єкта діагностування і приведено результати порівняння. Встановлено умови переважного вибору алгоритмів пошуку дефектів за критерієм мінімуму середнього часу відновлення, формалізовано порядок рішення цього завдання.

Також розглядаються підходи до забезпечення необхідного рівня надійності радіоелектронних засобів під час проєктування конструкції виробів з врахуванням метрологічного і діагностичного забезпечення їх експлуатації. Відомо, що до 80% часу поточного ремонту займає пошук дефектів, тому особлива увага приділяється впливу конструкції виробу на мінімізацію середнього часу діагностування. Розглянуто можливі варіанти відновлення працездатності багатовихідних обʼєктів, до яких відносяться підсистеми електро­живлення. Показано, що обґрунтований вибір конструкції, метрологічного і діагностичного забезпечення знижує до 30% час поточного ремонту.

Посилання

Ксёнз С.П. Диагностика и ремонотнопригодность радиоэлектронных средств. Москва: Радио и связь, 1989. 248 с.

Сакович Л.Н., Бобро Р.А. Ремонт вторичных источников электропитания техники связи. Звʼязок. Київ, 2005, № 7, С. 56–60.

Желнов А.І., Романенко В.П. Електроживлення систем звʼязку. Київ: ІСЗЗІ НТУУ “КПІ”, 2016. 84 с.

Липкань О. Военная техника связи. Київ: УНІАН, 2000, Вип. 28 (116), С. 9–10.

Рижов Є.В., Сакович Л.М., Ходич О.В., Ковальов О.В., Настишин Ю.А. Дослідження діагностичних моделей підсистем електроживлення радіоелектронних засобів. Військово-технічний збірник. 2021. № 25. С. 76-84. DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.25.2021.76-84.

Сакович Л.Н., Курченко О.А. Диагностирование многовыходных аналоговых объектов. Звʼязок. Київ, 2001, № 3, С. 52–54.

Богдан Я.Ю., Сакович Л.М. Особливості відновлення працездатності підсистеми електроживлення засобів спеціального звʼязку. Науково–практична конференція “Актуальні питання застосування спеціальних інформаційно–телекомунікаційних систем” 23–24 червня 2020 року. Київ: ІСЗЗІ КПІ ім. Сікорського, 2020, с. 154.

Кононов В.Б., Водолажко О.В., Коваль О.В., Науменко А.М., Кондратова І.І. Основи експлуатації засобів вимірювальної техніки військового призначення в умовах проведення АТО. Xарків: ХНУПС, 2017. 288 с.

Острейковский В.А. Теория надежности. Москва: Высшая школа, 2003. 463 с.

Половко А.М., Гуров С.В. Основы теории надежности. Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2006. 704 с.

Василишин В.І., Женжера С.В., Чечуй С.В., Глушко А.Л. Основи теорії надійності та експлуатації радіоелектронних систем. Харків: ХНУПС, 2018. 268 с.

Жаднов В.В. Расчёт надёжности электронных моду-лей. Москва: Салон-Пресс, 2016. 232 с.

Ксёнз С.П., Полтаржицкий М.И., Алексеев С.П., Минеев В.В. Борьба с диагностическими ошибками при техническом обслуживании и ремонте систем управления связи и навигации. Санкт-Петербург: ВАС, 2010. 240 с.

Рижов Є.В., Сакович Л.М., Глухов С.І., Настишин Ю.А. Оцінка впливу діагностичного забезпечення на надійність радіоелектронних систем. Військово-технічний збірник. 2021. № 24. С. 3-8. DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.24.2021.3-8

Рижов Є.В., Сакович Л.М. Оцінка впливу метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки на показники ремонтопридатності військової техніки звʼязку. Науково-технічний журнал ЦНДІ ОВТ ЗС України, Київ, 2018, № 2 (18), С. 58–61.

Сакович Л.М., Рижов Є.В., Настишин Ю.А., Мирошниченко Ю.В., Коротченко Л.А. Методика визначення послідовності перевірки радіоелектронних комплексів при технічному обслуговуванні за станом. Військово-технічний збірник. 2020. № 22. С. 66-73. DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.22.2020.66-73.

Сакович Л.Н., Мервинский А.И. Функциональное диагностирование многовыходных объектов. Звʼязок. Київ, 2003, № 1, С. 60–61.

Сакович Л.М., Ходич О.В., Мирошниченко Ю.В. Дослідження умовних алгоритмів діагностування багато-вихідних обʼєктів. “Спеціальні телекомунікаційні системи та захист інформації”. Київ: ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020, Вип. 2 (8), С. 47–56.

Yevhen Ryzhov, Lev Sakovych, Petro Vankevych, Maksym Yakovlev, Yuriy Nastishin. Optimization of requirements for measuring at metrological service of communication tools. Measurement Jornal of International Measurement Confederation. 2018. Vol. 123. P. 19 – 25. DOI: https://doi.org/1016/j.measurement.2018.03.03.055

Yevhen Ryzhov, Lev Sakovych, Oleksandr Puchkov, Yana Nebesna. Evaluation of reliability of radioelectronic devices with variable structure. Radio Electronics, Computer Science, Control. No. 3(54), 2020 pp. 31–39. DOI: https://doi.org/10.15588/1607-3274-2020-3-3.

Сакович Л.М., Рыжаков В.А., Павлов В.П. Выбор средств измерений для технического обслуживания и текущего ремонта оборудования систем защиты информации. Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. Київ: НТУУ “КПІ”, 2003, Вип. 7, С. 77–85.

Volodymyr Kononov, Yevhen Ryzhov, Lev Sakovych. Dependence of parametrs of repaire of military communication means on the quality of metrological support. Advanced Information Systems. Vol. 2, № 1, P. 91 – 95. DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.1.17

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-30

Як цитувати

Сакович, Л., Рижов , Є. ., Мирошниченко , Ю., Гриндей , А. ., & Настишин , Ю. . (2022). Методика розробки діагностичного забезпечення багатовихідних об’єктів під час їх проєктування та експлуатації. Військово-технічний збірник, (27), 75–85. https://doi.org/10.33577/2312-4458.27.2022.75-85

Номер

Розділ

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОВТ