DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.18.2018.62-69

Інноваційні технології викладання дисципліни «Організація військового зв’язку»

A. A. Lavrut, T. V. Lavrut, M. V. Naumenko, V. P. Homenko

Анотація


Стаття присвячена інноваційним технологіям викладання дисципліни «Організація військового зв’язку» та розкриттю їх ролі і значення у вищій військовій освіті. Особлива увага приділена комплексному поєднанню інформаційно-комунікаційних технологій, що в підсумку впливає на мотивацію, пізнавальний інтерес та якість засвоєння знань і вмінь майбутніми офіцерами в процесі набуття ними професійних компетентностей з організації військового зв’язку.


Ключові слова


інноваційні технології викладання; вища військова освіта; підготовка фахівців

Повний текст:

PDF

Посилання


Інноваційний розвиток вищої військової освіти України: досвід, тенденції, перспективи, особливості підготовки військових льотчиків: [монографія] / [В.В. Сідаш, А.М. Алімпієв, Г.В. Пєвцов, С.В. Залкін, С.О. Сідченко, К.І. Хударковський]. – Харків, 2012. – 456 с.

Климович О. К. Визначення перспективних технологій в системах радіозв’язку та транкінгового зв’язку для подальшого використання в Збройних Силах України / О. К. Климович, О. О. Лаврут, Т. В. Лаврут, С. О. Івко // Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). – 2016. – № 6. – С. 30–35.

Лаврут О. О. Стан та перспективи застосування сучасних технологій та засобів радіозв’язку в Збройних Силах України / О. О. Лаврут, О. К. Климович, М. Л. Тарасюк, О. Л. Антонюк // Системи озброєння і військова техніка. – 2017. – Вип. 1 (49). – С. 42–49.

Лаврут О.О. Інтерактивний електронний посібник з дисципліни «Організація військового зв’язку»: пошук шляхів удосконалення військової освіти / О.О. Лаврут, С.В. Похнатюк, Р.В. Слободянюк // Застосування Сухопутних військ Збройних сил України у конфліктах сучасності: тези доп. наук.-практ. конф. (Львів, 16 листопада 2017 р.). – Львів: НАСВ, 2017. – 122 с.

Лаврут О.О. Формування професійних компетентностей у майбутніх офіцерів під час вивчення дисципліни «Організація військового зв’язку» / О.О. Лаврут, С.О. Івко, С.В. Давіденко // Вища школа. – 2016. – № 7-8. – С. 115–120.

Моца А.А. Інноваційні технології навчання у вищій військовій освіті України: практичне застосування / Моца А.А // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». – № 5 (27). – 2017. – С. 26–34.

Петрук В.А. Модель формування фахової компетентності в майбутніх випускників технічних ВНЗ у процесі двоступеневого навчання // [Електронний ресурс]. / – Режим доступу: http://www.intellect-invest. org.ua/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_-arhiv_pn_n3_ 2009_st_7/

Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 06.05.15 «Про Стратегію національної безпеки України». – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/287/2015.

Указ Президента України від 6 червня 2016 року № 240/2016 «Про затвердження Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року «Про Стратегічний оборонний бюлетень України». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/ documents / 2402016-20137.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2020 A. A. Lavrut, T. V. Lavrut, M. V. Naumenko, V. P. Homenko

ISSN (Online): 2708-5228, ISSN (Print): 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2020.