DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.14.2016.146-152

Модель професійно-психологічної готовності до діяльності в екстремальних умовах військових розвідників та підрозділів спеціального призначення

I. I. Pavelko

Анотація


Статтю присвячено проблемі вивчення поняття «психологічна готовність». Наведено аналітичний огляд цього поняття різними вченими. Представлено розроблення моделі професійно-психологічної готовності до діяльності військових розвідників та підрозділів спеціального призначення за допомогою експертних оцінок професійно-важливих якостей та моделі тривимірної психологічної структури особистості.

Ключові слова


психологічна готовність; екстремальна діяльність; модель професійно-психологічної готовності до діяльності

Повний текст:

PDF

Посилання


Директива Ради Європейського Економічного Співтовариства від 12. 06.89 р. № 89/391 ЄЕС «Про проведення заходів з метою покращення безпеки та захисту здоров’я робітників під час роботи».

Лефтеров В.О. Підготовка працівників право-охоронних органів до дій в екстремальних умовах засобами психотренінгу [Текст]: /В.О. Лефтеров // Актуальні проблеми психології.- Т.V : Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія /За ред. Максименка С.Д. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2007. – Вип.6. – С. 217-221.

Печчеи А. Человеческие качества [Текст] / А. Печчеи. – М.: Прогресс, 1980. – 302 с.

Психологія праці та професійної підготовки особистості: Навчальний посібник [Текст] [Під ред. П.С. Перепелиці, В.В. Рибалки]. – Хмельницький: ТУП, 2001. – 330 с.

Рибалка В.В. Словник із психології та педагогіки обдарованості і таланту особистості [Текст]: термінологічний словник / Рибалка В.В. – Київ, Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. – 2016, С. 242-245.

Цільмак О.М. Професійно – психологічна підготовка працівників підрозділів громадської безпеки [Текст]: підруч. /О.М. Цільмак, С.І. Яковенко. – Одеса: ОДУВС,2012.-140 с.
Copyright (c) 2020 I. I. Pavelko

ISSN: 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2019.