Базові засади щодо обґрунтування вибору силових параметрів адаптивної підвіски колісних транспортних засобів спеціального призначення

Автор(и)

  • A. I. Andruchiv Національний університет «Львівська політехніка», Львів, кандидат технічних наук, Україна
  • B. I. Sokil Національний університет «Львівська політехніка», Львів, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інженерної механіки, Україна
  • M. B. Sokil Національний університет «Львівська політехніка», Львів, кандидат технічних наук, доцент, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33577/2312-4458.19.2018.3-8

Ключові слова:

адаптивна підвіска, підресорена частина, амплітуда, частота коливань

Анотація

Розроблено методику дослідження нелінійних коливань підресореної частини колісних транспортних засобів спеціального призначення із адаптивною системою підресорення. В її основу покладено загальні положення методів збурень та ідею використання спеціальних періодичних Ateb-функцій для побудови розв’язків деяких класів нелінійних диференціальних рівнянь. На базі вказаного отримати аналітичні залележності, які описують визначальні параметри коливань підресореної частини транспортних засобів під час руху шляхом із системою довільно розміщених нерівностей. Останні можуть слугувати базою для вибору основних силових параметрів адаптивної підвіски, яка б мінімізувала дію динамічних навантажень на людей та вантажі, що транспортуються.

Посилання

ГОСТ 12.2.012-2005. Вибрационная безопасность. Общие требования. – М.: Стандартинформ, 2008. – 35 с.

Солтус А.П. Теорія експлуатаційних властивостей автомобіля: навчальний посібник для ВНЗ / А.П. Солтус. – К.: Арістей, 2010. – 155 с.

Дущенко В.В. Недостатки, причины их возникновения и противоречия развития известных физических принципов действия упругих элементов систем подрессоривания военных гусеничних и колесных машин / В.В. Дущенко // Вестник НТУ «ХПИ». – 2007. – № 33. – С. 46-52.

Самонастраивающийся амортизатор с программированной демпфирующей характеристикой / А.Д. Дербаремдикер, Р.А. Мусарский, И.О. Степанов, М.А. Юдкевич // Автомобильная промышленность. 1985. – № 1. – С. 13 – 15.

Адаптивная подвеска. Устройство, принцип действия [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.autoobserver. Ru /sistemi-auto/76-adaptivnaya-podveskaustroystvo-i-princip-deystviya-ktivnoypodveski.html.

Зайцев А.А. Перспективный амортизатор для АТС / А.А. Зайцев, С.Ю. Радин, Е.В. Сливинский // Автомобильная промышленность. – 2007. – № 9. – С. 26-28.

Кузьо І.В. Вплив параметрів підвіски на нелінійні коливання транспортних засобів / І.В. Кузьо, Б.І. Сокіл, В.М. Палюх // Вісник НУ “ЛП” “Динаміка, міцність та проектування машин і приладів”. – 2007. – № 588 – С. 49-52.

Грубель М.Г. Вертикальні коливання ПЧ КТЗ під дією випадкових збурень / М.Г. Грубель, О.П. Красюк, Р.А. Нанівський, М.Б. Сокіл // Наукові нотатки НТК. – Луцьк, 2014. – Вип. 46. – С. 112-116.

Lyashuk O. Longitudinal-angular oscillation of wheeled vehicles with non-linear power characteristics of absorber system / O. Lyashuk, M. Sokil, T. Pyndus, O. Marunych // Scientific Journal of the Ternopil National Technical University. – 2016. № 2(83), P. 82-89.

Лобас Л.Г. Качественные и аналитические методы в динамики колесных машин / Лобас Л.Г., Вербицкий В.Г. – К.: Наукова думка, 1990. – 232с.

Сокіл Б.І. Власні вертикальні коливання корпусу автомобіля з урахуванням нелінійних характеристик пружної підвіски / Б.І. Сокіл, Р.А. Нанівський, М.Г. Грубель // Науково-виробничий журнал “Автомобільний транспорт”. – 2013. – № 5 (235). – С. 15-18.

Божкова Л.В. Влияние поперечных вынужденных колебаний на опрокидывание автомобиля при объезде препятствия / Л.В. Божкова, В.Г. Hябов, Г.И. Норицина // Транспортное дело России. – Казань, 2009. – № 03. – С. 65-73.

Вербицький В.Г. Вплив геометрії кузова легкового автомобіля на курсову стійкість / В.Г. Вербицький, А.Г. Костенко, М.І. Загороднов // Вісник Донецької академії автомобільного транспорту. – 2012. – Вип. 2. – С. 55-61.

Грубель М.Г. Коливання ПЧ КТЗ та їх вплив на стійкість руху вздовж криволінійної ділянки шляху / М.Г. Грубель, Р.А. Нанівський, М.Б. Сокіл // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ, 2014. – Вип. 24.1. – С.155-162.

Грубель М.Г. Вплив відновлювальної сили пружної підвіски на коливання та стійкість руху КТЗ / М.Г. Грубель, Р.А. Нанівський, М.Б. Сокіл // Збірка тез доповідей міжнародної НТК “Перспективи розвитку озброєння і військової техніки СВ”. – Львів: АСВ, 2014. – С. 35.

Ротенберг Р.В. Подвеска автомобиля / Р.В. Ротенберг – М.: Машиностроение, 1972. – 392 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-14

Як цитувати

Andruchiv, A. I., Sokil, B. I., & Sokil, M. B. (2018). Базові засади щодо обґрунтування вибору силових параметрів адаптивної підвіски колісних транспортних засобів спеціального призначення. Військово-технічний збірник, (19), 3–8. https://doi.org/10.33577/2312-4458.19.2018.3-8

Номер

Розділ

РОЗРОБЛЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ОВТ