Вплив нелінійного підпружинення БМ на його амплітудно-частотні характеристики

Автор(и)

  • O. S. Petruchenko Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, кафедра інженерної механіки (ОТІВ), Україна

DOI:

https://doi.org/10.33577/2312-4458.12.2015.45-47

Ключові слова:

динаміка бойового модуля, власна частота, коливання, пружні елементи, Ateb-функції

Анотація

Досліджується динаміка бойового модуля, який встановлений на колісному транспортному засобі за умов, що для певних пружних елементів, якими він з’єднаний із кузовом, властивий нелінійний зв’язок між деформацією та пружною силою. Встановлено вимоги, що накладаються на вибір пружних елементів у залежності від характеристик бойового модуля та умов експлуатації, для ефективної реалізації конструкції. Представлено аналітичні методи побудови розв’язку відповідних моделей процесів коливань БМ з використанням періодичних Ateb-функцій і методу Ван-дер-Поля, що є базою для уточнення компоновки нелінійно-пружних елементів підвіски.

Посилання

Ротенберг Р.В. Подвеска автомобиля. - М.: Машиностроение, 1972. - 392с.

Яценко Н.Н. Плавность хода грузовых автомобилей / Н.Н. Яценко, О.К. Прутчиков. - М. Машиностроение, 1969. - 219 с.

Обеспечение плавности хода при проектировании легкового автомобиля с учетом влияния потерь на трение в подвеске : автореф. дисc. на соискание учен. степени канд. техн. наук. - Тольятти, 2008. - 26 с.

Величко Л.Д. Оцінка впливу характеристик підпружинення на коливання встановлених на транспортні засоби об’єктів /Л.Д. Величко, О.С. Петрученко, А.О. Дзюба // Машинобудування та металообробка, Інженерна механіка, Механіка та матеріалознавство. - Луцьк, 2014. - Вип. №46. - С.50 - 54

Гаральд Іро. Класична механіка / Переклад з нім. Гайда Р., Головач Ю.-Л.:В-во ЛНУ ім. І.Франка, 1999.- 464с.

Сеник П.М. Обернення неповної Вeta-функцiї / Укр. мат. журн. – 1969. – 21, №3. – С. 325-333.

Сеник П.М. Про Ateb-функцiї / Доп. АН УРСР. – 1968. – №1. – С. 23-26.

Сеник П.М. Про побудову оптимальної автономної програмно-коливної системи з сильною нелiнiйнiстю / П.М. Сеник, Б.І. Сокiл // Доп. АН УРСР. –1976. – А, №7. – С. 601-604.

Сеник П.М. Про побудову оптимальної квазiлiнiйної автономної програмно-коливної системи / П.М. Сеник, Б.І. Сокiл // Доп. АН УРСР. – 1975. – А, №11. – С. 74-77.

Сеник П.М. Про табулювання перiодичних Ateb-функцiй /П.М. Сеник, А.М. Возний // Доп. АН УРСР. – 1969. – №12. – С. 1089-1092.

Rosenberg R.M. Normal models of nonlinear dual – Mode Systems / R.M. Rosenberg // J. of Appl. Mech. June – 1960. – P. 263-268.

Успенский И. Н. Проектирование подвески автомобиля. / И. Н. Успенский.– Горький. – 1971.– с.254.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-05-04

Як цитувати

Petruchenko, O. S. (2015). Вплив нелінійного підпружинення БМ на його амплітудно-частотні характеристики. Військово-технічний збірник, (12), 45–47. https://doi.org/10.33577/2312-4458.12.2015.45-47

Номер

Розділ

РОЗРОБЛЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ОВТ