DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.10.2014.49-55

Сценарний підхід до розробки інформаційних моделей забезпечення діяльності оператора автоматизованих систем управління

M. A. Pavlenko, A. I. Tymochko, M. Y. Yakovlev, M. Y. Husak

Анотація


У статті розглядаються питання проектування і розробки системи інформаційних моделей для інформаційного забезпечення діяльності оператора автоматизованих систем управління повітряним рухом. Проведено узагальнений аналіз діяльності оператора, наведена оцінка витрат часу на виконання різних дій, пов'язаних з аналізом інформаційних моделей і виділений набір стандартних дій у різних умовах формування повітряної обстановки. Виділення стандартних дій оператора дозволяє сформувати алгоритми або сценарії його дій, що в свою чергу служить основою для розробки інформаційних моделей, що забезпечують інформаційну підтримку аналізу обстановки і ухвалення рішень. Реалізація даного підходу до формування інформаційних моделей можлива при використанні інтелектуальних інформаційних технологій. Їх використання дозволяє вирішити задачу розпізнавання складної обстановки, і на підставі цього рішення реалізувати процедуру синтезу і управління інформаційними моделями на пунктах управління повітряним рухом. Використання при формуванні інформаційної моделі сценарію діяльності оператора з урахуванням сформованої ситуації може підвищити якість розробки системи інформаційного забезпечення та забезпечити підвищення оперативності діяльності оператора при управлінні повітряним рухом.


Ключові слова


оператор; інформаційна модель; управління; ергономічне проектування; діяльність оператора; прийняття рішень; сценарне проектування

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Павленко М.А., Руденко В.М., Сериченко С.В., Сімонов С.І. Використання середовища Mathlab для моделювання діяльності оператора АСУ // Системи озброєння та військової техніки. Науковий журнал. Випуск 3 (19). – Х: ХУ ПС, 2009. - С. 79-83.

Венда В.Ф. Инженерная психология и синтез систем отображения информации / В.Ф. Венда. – М.: Машиностроение, 1975. – 398 с.

Герасимов Б.М., Тарасов В.А., Токарев И.А. Человеко-машинные системы принятия решений с элементами искусственного интеллекта / Б.М Герасимов, В.А. Тарасов, И.А. Токарев. – К.: Наукова думка, 1993. – 184 с.

Середа Г.К., Бочаров Г.В., Репкина Г.В. Инженерная психология / Г.К. Середа, Г.В. Бочаров, Г.В. Репкина. – К.: Вища школа, 1976. – 307 с.

Хрестоматия по инженерной психологии / Сост.: Б.А. Душков, Б.Ф. Ломов, Б.А. Смирнов / Под ред. Б.А. Душкова. – М.: Высшая школа, 1991. – 287 с.

Пятков Ю.П. Организация управления военно-техническими системами: Учебное пособие / Ю.П. Пятков. – Харьков: ХВУ, 1997. – 205 с.

Низиенко Б.И, Павленко М.А., Бердник П.Г. Метод формализации знаний, содержащих модальности для экспертных систем реального времени // Системи обробки інформації. – Харків: ХВУ, 2004. – Вип. 10(38). – С. 117-125.

Павленко М.А Разработка процедуры многоэтапной формализации знаний для экспертных систем реального времени // Системи обробки інформації. – Харків: ХВУ. 2004. – Вип. 9(37). – С. 124-133.

Павленко М.А., Сисков А.В., Перепелица А.В., Руденко В.Н. Метод определения направления удара СВН в границах оперативного направления // Моделювання та інформаційні технології. – К.: НАНУ, ІПМЕ. – 2005. – Вип.33. – С. 112-121.

Павленко М.А. Моделирование деятельности оператора с использованием CASE-технологий при разработке перспективных средств автоматизации // Системи обробки інформації. – Харків: ХУ ПС, 2009. – Вип. 6(80). – С. 89-92.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2020 M. A. Pavlenko, A. I. Tymochko, M. Y. Yakovlev, M. Y. Husak

ISSN (Online): 2708-5228, ISSN (Print): 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2020.