DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.9.2013.31-35

Самонаведення ракети на наземну ціль при знакозмінному цільофоновому контрасті

A. M. Zubkov, V. A. Yunda, I. Z. Zalutskaya, A. P. Kolennikov

Анотація


У статті представлено рішення задачі самонаведення ракети на наземну ціль при знакозмінному цільофоновому контрасті на основі координатора цілі, що реалізує метод мультиспектрального відпрацювання локаційної інформації.

Ключові слова


самонаведення; цільофоновий контраст; координатор цілі; радіолокаційний канал; тепловий канал

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Марисов В.И. Управляемые снаряды / В.И. Марисов, И.К. Кучеров. – М.: Военное издательство, 1959.

Куркоткин В.И. Самонаведение ракет / В.И. Куркоткин, В.Л. Стерлигов. – М.: Военное издательство, 1990.

Современные требования к многоспектральным автоматам сопровождения целей для систем высокоточного оружия и возможные пути их реализации / А.В. Авласенок, Е.Г. Плексеев, С.П. Литвинов, Ф.Л. Савицкий // Радиоэлектроника. – 2008. – №6. – с.54-60

Радиолокационные методы исследования Земли / Мельник Ю.А., Зубкович С.Г., Степаненко В.Д. и др. // Под ред. Ю.А. Мельника. – М.: Сов. Радио, 1980

Криксунов Л.З. Тепловизоры. Справочник / Л.З. Криксунов, П.А. Падалко. – Киев: Техника, 1987.

Островитянов Р.В, Басалов Ф.А.. Статистическая теория радиолокации протяженных целей / Р.В. Островитянов, Ф.А. Басалов. – М.: Радио и связь, 1982.

Зубков А.Н. Интеграция парциальных спектральных каналов координатора как способ повышения точности и помехозащищенности / А.Н. Зубков, С.А. Мартыненко // Системи управління, навігації та зв’язку. – 2008. – Вип. 4(8). – с. 32-33

Патент 70868А Україна, МПК G01I11/00, G01S13/00. Спосіб дистанційного моніторингу земної поверхні та інтегрована система для його реалізації / А.М. Зубков, И.Н. Прудиус, Л.М. Смеркло (Україна). – №2003123144; Заявлено 30.12.2003. – Опубл. 15.10.2004. – Бюл. №10

Зубков А.Н. Многоспектральная адаптивная система локационного мониторинга / А.Н. Зубков, А.В. Дьяков, С.А. Мартыненко, А.П. Красюк // Радиотехника: Всеукраинский межведомственный научно-технический сборник. – ХНУРЭ: МО и Н Украины, ХНУРЭ. – 2011. – №164. – с. 30-34


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2020 A. M. Zubkov, V. A. Yunda, I. Z. Zalutskaya, A. P. Kolennikov

ISSN (Online): 2708-5228, ISSN (Print): 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2020.