DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.7.2012.12-16

Особливості виявлення сигналів значної тривалості і потужності в радіотехнічних інформаційних системах з адаптивними антенними ґратками

B. F. Bondarenko, V. V. Datsyk, K. M. Sеmybalamut, V. Y. Tymchuk

Анотація


На прикладі радіолокаційної станції (РЛС) показано негативний вплив корисного сигналу значної тривалості і потужності на ефективність роботи радіотехнічних інформаційних систем (РТІС) з адаптивними лінійними антенними ґратками (АЛАҐ). Показано, що такий вплив проявляється у зміні модулів вагових коефіцієнтів елементів АЛАҐ і тим самим у появі невизначеності щодо номінального порогу виявлення. Використавши математичний апарат лінійної алгебри, було синтезовано алгоритм оптимального виявлення сигналів зазначеного класу. Запропоновані підходи до забезпечення належної ефективності РТІС.


Ключові слова


радіотехнічна інформаційна система; адаптивні лінійні антенні ґратки; опрацювання сигналів; виявлення; кореляційна матриця; статистичне моделювання; апріорна невизначеність сигнально-перешкодової обстановки

Повний текст:

PDF

Посилання


Большая Советская Энциклопедия. – 1978. – Т. 10.

Монзинго Р.А., Миллер Т.У. Адаптивные антенные решетки: введение в теорию – М.: Радио и связь, 1986. – 448 с.

Ширман Я.Д., Манжос В.Н. Теория и техника обработки радиолокационной информации на фоне помех – М.: Радио и связь, 1981. – 416 с.

Дулевич В.Е. Теоретические основы радиолокации. – М.: Сов. радио, 1964. – 731 с.

Кремер И.Я. Пространственно-временная обработка сигналов. – М. : Радио и связь, 1984. – 224 с.

Воеводин В.В., Кузнецов Ю.А. Матрицы и вычисления. – М.: Наука, 1984. – 320 с.

Заездный А.М. Основы расчетов по статистической радиотехнике. – М.: Связь, 1969. – 447 с.

Ермаков С.М., Михайлов Г.А. Курс статистического моделирования. – М.: Наука, 1976. – 560 с.

Кузьмин С.З. Цифровая радиолокация: Введ. в теорию. – К.: КВіЦ, 2000. – 428 с.

Ширман Я.Д. Теоретические основы радиолокации. – М.: Сов. радио, 1970. – 560 с.
Copyright (c) 2020 B. F. Bondarenko, V. V. Datsyk, K. M. Sеmybalamut, V. Y. Tymchuk

ISSN: 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2019.