DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.6.2012.165-168

Про використання коефіцієнта вертикальної рефракції у сучасних електронних приладах

I. V. Petliuk, T. H. Shevchenko, O. I. Petliuk

Анотація


У статті проаналізовано вплив вертикальної рефракції на точність геодезичних вимірів при використанні табличного коефіцієнта вертикальної рефракції у сучасних електронних приладах.

Ключові слова


рефракція; нівелір; табличний коефіцієнт рефракції; нормальна та аномальна частини коефіцієнта рефракції

Повний текст:

PDF

Посилання


Ващенко В.И. Об исследовании зависимости коэффициента рефракции от абсолютной высоты / В.И. Ващенко, Б.М. Джуман, А.Л. Островский // Геодезия и картография. – 1974. – № 10. – С. 26−27.

Вильнер Д.Г. О некоторых аспектах проблемы учета местного коэффициента вертикальной рефракции для целей тригонометрического нивелирования / Д.Г. Вильнер // Геодезия, картография и аэрофотосъемка. – 1976. – № 24. – С. 8–18.

Мозжухин О.А. Определение коэффициента рефракции способом метеорологических измерений / О.А. Мозжухин // Геодезия и картография. – 1976. – № 12. – С. 27–32.

Островский А.Л. Современные достижения и задачи в области определения и учета вертикальной рефракции / А.Л. Островский // Геодезия и картография. – 1985. – № 10. – С. 30–77.

Маслич Д.Н. Определение разности коэффициентов рефракции, вызванных колебанием высот и асимметрией профиля линии нивелирования / Д.Н. Маслич, С.Г. Власенко // Геодезия, картография и аэрофотосъемка. – 1974. – № 20. – С. 63−68.

Яковлев Н. Высшая геодезия: Учебник для вузов / Н. Яковлев. – М.: Недра, 1989. – 445 с.

Мороз О.І. Визначення та врахування вертикальної рефракції під час геодезичних вимірювань: [монографія] / О.І. Мороз. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2003. – 224 с.

Островський А.Л. Чи доцільне в сучасній геодезичній рефрактометрії поняття коефіцієнта рефракції? / А.Л. Островський // Зб. матер. V міжн. наук.-техн. симпозіуму «Геоіформаційний моніторинг навколишнього середовища – GPS i GIS – технології». – 2000. – С. 9-13.
Copyright (c) 2019 I. V. Petliuk, T. H. Shevchenko, O. I. Petliuk

ISSN: 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2019.