Військова стандартизація в Збройних Силах України – важливий напрям удосконалення системи бойової підготовки військ

Автор(и)

  • M. A. Isakov Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, молодший науковий співробітник НЦСВ, Ukraine
  • O. O. Furtes Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу НЦСВ, Ukraine
  • Y. O. Ftemov Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, начальник кафедри, Ukraine
  • S. V. Pohnatuk Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, кандидат військових наук, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33577/2312-4458.6.2012.176-183

Ключові слова:

військова стандартизація, військовий стандарт, бойова підготовка військ, система бойової підготовки, Збройні Сили України

Анотація

У статті розглянуто питання військової стандартизації у Збройних Силах України, її зв’язок зі стандартизацією в країнах СНД і НАТО у військовій сфері. Показано основні здобутки військової стандартизації у Збройних Силах України, а також труднощі в організації бойової підготовки, які зумовлені відсутністю військових стандартів. Проаналізовано сучасний стан термінологічної бази з питань бойової підготовки у Збройних Силах України. Обґрунтовано необхідність розробки військових стандартів з термінології бойової підготовки військ і основних положень щодо організації та порядку її проведення. Запропоновано структуру та зміст військових стандартів з бойової підготовки військ.

Посилання

Пашкевич І.Д. Військова стандартизація в Збройних силах України (стан, запровадження нових підходів, перспектива) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.defpol.оrd.uа/site/index.php/uk/arhiv.htm.

Коротков Б.В. Стандартизація в НАТО як чинник забезпечення взаємодії різних країн у воєнно-технічній сфері / Б.В. Коротков // Наука і оборона. – 2003. – № 3. – С. 33-35.

Іващенко Г. Значення воєнної термінології у військовому співробітництві / Г. Іващенко, Л. Голопатюк // Наука і оборона. – 2003. – № 3. – С. 27-32.

Про стандартизацію: Закон України від 17.05.01 № 2408-ІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.infodisk.com.ua.

Угода про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами: Закон України від 10.11.94 № 237/94-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.infodisk.com.ua.

Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності: Закон України від 01.12.05 № 3164-ІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.infodisk.com.ua.

Про державний нагляд за виконанням стандартів, норм та правил і відповідальність за їх порушення: Декрет Кабінету Міністрів України від 08.04.93 № 30-93 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.infodisk.com.ua.

Про стандартизацію і сертифікацію: Декрет Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року № 46-93 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.infodisk.com.ua.

Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення: ДСТУ 3966:2009. [Чинний від 01.07.2010]. – К.: Держспоживстандарт України, 2010. – 31 с.

Про затвердження положення про стандартизацію у воєнній сфері: Наказ Міністра оборони України від 27.12.2006 № 752 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.infodisk.com.ua.

Про затвердження концепції військової системи кодифікації: Наказ Міністра оборони України від 21.05.2002 № 171 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.infodisk.com.ua.

Про визначення головної організації з питань метрології, метрологічної діяльності та військової стандартизації: Наказ Міністра оборони України від 16.06.2006 № 358 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.infodisk.com.ua.

Про забезпечення функціонування військової системи стандартизації: Наказ начальника Генерального штабу – Головнокомандувача ЗС України від 24.05.2007 № 88 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.infodisk.com.ua.

Меримский В.А. Тактическая подготовка мотострелковых и танковых подразделений / В.А. Меримский. – М.: Воениздат, 1987. – 352 с.

Тактическая подготовка. – М.: Воениздат, 1989. – 174 с.

Методичний посібник з основних питань організації повсякденної діяльності військ (сил). – К.: МОУ, 2007. – 647 с.

Методичні рекомендації командирам і штабам з організації бойової підготовки у з’єднаннях та військових частинах Сухопутних військ Збройних Сил України. – К.: МОУ, 2005. – 133 с.

Підручник сержанта механізованих військ. – К.: МОУ, 2006. – 463 с.

Підручник сержанта танкових військ. – К.: МОУ, 2006. – 201 с.

Берстюк А.І. Основи бойової підготовки військових частин (підрозділів) Сухопутних військ Збройних Сил України / А.І. Берстюк. – Львів: ЛІСВ, 2009. – 191 с.

Стройова підготовка: Методичний посібник. – К.: МОУ, 2005. – 206 с.

Методичні рекомендації командирам і штабам з організації бойової підготовки у з’єднаннях та військових частинах Сухопутних військ Збройних Сил України. – К.: МОУ, 2005. – 328 с.

Методика вогневої підготовки танкових підрозділів: Навчально-методичний посібник. – К.: МОУ, 2005. – 157 с.

Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення навчань із підрозділами, визначеними до складу миротворчого контингенту. – К.: МОУ, 2003. – 50 с.

Про вдосконалення підготовки ЗС України (Концепція підготовки ЗС України): Наказ МО України від 28.01.2010 р. № 39. – К.: МОУ, 2010. – 24 с.

Про введення в дію тимчасової Настанови з бойової підготовки у ЗС України: Наказ МО України від 16.02.2011 р. № 90 . – К.: МОУ, 2010. – 107 с.

Положення зі служби полігонів СВ ЗС України: Наказ командувача СВ ЗС України від 10.11.2005 року № 387. – К.: МОУ, 2005. – 85 с.

Альбом схем навчальних об’єктів та полів полігонів Сухопутних військ Збройних Сил України. – К.: МОУ, 2002. – 112 с.

Про вищу освіту: Закон України № 2984-ІІІ із змінами від 19.01.2010 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.osvita.org.ua/pravo/eaw_05/part01.html.

Про затвердження Інструкції про організацію освітньої діяльності у вищих навчальних закладах ЗС України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України: Наказ Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України від 13.04.2005 року № 221/217. – К.: МОУ, МОНУ, 2005. – 50 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-05-04

Як цитувати

Isakov, M. A., Furtes, O. O., Ftemov, Y. O., & Pohnatuk, S. V. (2012). Військова стандартизація в Збройних Силах України – важливий напрям удосконалення системи бойової підготовки військ. Військово-технічний збірник, (6), 176–183. https://doi.org/10.33577/2312-4458.6.2012.176-183

Номер

Розділ

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОВТ